ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

pottery

P AA1 T ER0 IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -pottery-, *pottery*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
pottery(n) เครื่องปั้นดินเผา, See also: ภาชนะดินเผา, Syn. ceramics, porcelain, earthenware
pottery(n) ศิลปะการปั้นเครื่องปั้นดินเผา

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
pottery(พอท'ทะรี) n. เครื่องปั้นดินเผา,เครื่องเคลือบ,ศิลปะในการทำเครื่องปั้นดินเผา หรือเครื่องเคลือบ,สถานที่ทำเครื่องปั้นดินเผาหรือเครื่องเคลือบ

English-Thai: Nontri Dictionary
pottery(n) การปั้น,เครื่องปั้นดินเผา,เครื่องเคลือบ,โรงทำหม้อ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
pottery stoneพอตเทอรีสโตน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Potteryเครื่องปั้นดินเผา [เศรษฐศาสตร์]
Potteryเครื่องปั้นดินเผา [TU Subject Heading]
Pottery craftหัตถกรรมเครื่องปั้นดินเผา [TU Subject Heading]
Pottery datingการกำหนดอายุเครื่องปั้นดินเผา [TU Subject Heading]
Pottery industryอุตสาหกรรมเครื่องปั้นดินเผา [TU Subject Heading]
Pottery, Prehistoricเครื่องปั้นดินเผาสมัยก่อนประวัติศาสตร์ [TU Subject Heading]
Pottery, Thaiเครื่องปั้นดินเผาไทย [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The pottery is lovely!ถ้วยใส่ก็เข้าท่า Ace Ventura: When Nature Calls (1995)
Wow, a pottery studio!ว้าว, สตูดิโอเครื่องปั้นดินเผา! Showtime (2002)
- You could put a pottery wheel there.- คุณสามารถใส่ล้อเครื่องปั้นดินเผามี Showtime (2002)
- I'm adding pottery to that list.- ผมเพิ่มเครื่องปั้นดินเผาในรายการที่ Showtime (2002)
Do your pottery projects.ทำโครงการเครื่องปั้นดินเผาของคุณ Showtime (2002)
Pottery shop.ร้านเครื่องปั้นดินเผา Virgin Snow (2007)
And I'm permanently setting every TV in this building to the pottery channel unless you both sit down.และฉันจะล็อกช่องทีวีทุกเครื่องในตึกนี้ ให้เป็นช่องขายเครื่องครัว คุณทั้ง 2 นั่ง Dying Changes Everything (2008)
Do you work at the fucking Pottery Barn? Jesus.แม่งนายทำงานเป็นช่างเครื่องปั้นดินเผาหรือไงกันว่ะ ให้ตายสิ Pilot (2008)
All right, everyone finished at the pottery table, bring their art to the kiln.เอาละ ทุกคนที่ทำงานปั้นเสร็จแล้ว ต้องเอาชิ้นงานไปที่เตาอบปูนนะ อีก 5 นาทีเจ้าของลาจะกลับแล้ว ใครจะขี่ลาก็รีบหน่อย Bedtime Stories (2008)
Maybe a little Sharper Image or Pottery Barn?นายมีแคตตาล็อก เตรียมไว้ให้เขาเรียบร้อยแล้วงั้นเหรอ Negro Y Azul (2009)
The fact that the head of pottery in the So family is not me, but you, Yi Jung.มันไม่ใช่ฉัน แต่เป็นอีจองต่างหาก แก Episode #1.17 (2009)
How much of that paycheck goes to your Pottery Barn credit card?แล้วคุณใช้เงินเดือน จ่ายค่าบัตรเครดิตไปเท่าไหร่? Pilot (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
potteryClay is the essential ingredient in making pottery.
potterySaturday is the pottery class I've been attending since last year.
potteryThe pottery was baked by fire.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เครื่องดินเผา(n) pottery, Syn. เครื่องเคลือบดินเผา, Example: โอ่งมังกรและเครื่องดินเผาเป็นอุตสาหกรรมพื้นบ้านที่มีชื่อเสียงมากของจังหวัดราชบุรี
เครื่องปั้นดินเผา(n) pottery, See also: earthenware, crockery, Syn. เครื่องเคลือบ, เครื่องถ้วยชาม, Example: มหาวิทยาลัยฮาวาร์ดได้ทำการขุดพบเครื่องปั้นดินเผาที่มีลายเขียนสีของสมัยหินใหม่, Count Unit: ชิ้น, Thai Definition: เรียกภาชนะที่ปั้นด้วยดินแล้วนำไปเผาไฟว่า เครื่องปั้นดินเผา
ถ้วยชาม(n) crockery, See also: pottery, Example: ท่าน้ำเป็นสถานที่ที่อุบาสิกาใช้เป็นที่ล้างถ้วยชามยามวัดมีงาน, Count Unit: ใบ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ดินเผา[dinphao] (n) EN: baked clay ; pottery ; terra-cotta ; hardened clay  FR: terre cuite [f]
เครื่องดินเผา[khreūang dinphao] (n, exp) EN: pottery   FR: poterie [f]
เครื่องปั้นดินเผา[khreūangpandinphao] (n) EN: pottery ; earthenware ; crockery  FR: poterie [f] ; objet en terre cuite [m]
เครื่องปั้นดินเผาบ้านเชียง[khreūangpandinphao Bān Chīeng] (n, exp) EN: Baan Chiang pottery
เครื่องปั้นดินเผาโบราณ[khreūangpandinphao bōrān] (n, exp) EN: ancient pottery  FR: poterie ancienne [f]
เครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียน[khreūangpandinphao Dān Kwīen] (n, exp) EN: Dan Kwian pottery
กระเบื้องเคลือบ[krabeūang khleūap] (n, exp) EN: glazed tile ; painted pottery ; enameled tile
ภาชนะดิน[phātchana din] (n, exp) EN: earthenware ; pottery
เตาทุเรียง[taothurīeng] (n) EN: brick and clay pottery kiln
ถ้วยชาม[thuay-chām] (n, exp) EN: crockery ; pottery ; dishes  FR: vaisselle [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
POTTERY P AA1 T ER0 IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
pottery (n) pˈɒtəriː (p o1 t @ r ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
陶瓷[táo cí, ㄊㄠˊ ㄘˊ, ] pottery and porcelain; ceramics, #7,717 [Add to Longdo]
[táo, ㄊㄠˊ, ] pottery; pleased; surname Tao, #9,510 [Add to Longdo]
陶器[táo qì, ㄊㄠˊ ㄑㄧˋ, ] pottery, #31,045 [Add to Longdo]
[fǒu, ㄈㄡˇ, ] pottery, #38,338 [Add to Longdo]
陶瓷器[táo cí qì, ㄊㄠˊ ㄘˊ ㄑㄧˋ, ] pottery; chinaware, #104,008 [Add to Longdo]
[táo, ㄊㄠˊ, ] pottery, #184,540 [Add to Longdo]
瓦器[wǎ qì, ㄨㄚˇ ㄑㄧˋ, ] pottery, #198,717 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Tonware {f}; Töpferei {f} | Tonwaren {pl}pottery | potteries [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
マジョリカ[majorika] (n) majolica (type of Italian pottery) [Add to Longdo]
蓋物[ふたもの, futamono] (n) lidded pottery or receptacle [Add to Longdo]
楽焼き[らくやき, rakuyaki] (n) hand-moulded pottery; hand-molded pottery; raku pottery [Add to Longdo]
古陶[ことう, kotou] (n) old pottery; antique porcelain [Add to Longdo]
朱泥[しゅでい, shudei] (n) unglazed reddish brown pottery (originally from China) [Add to Longdo]
焼き物;焼物;焼きもの[やきもの, yakimono] (n) (1) earthenware; pottery; porcelain; china; (2) flame-broiled food (esp. fish); (3) tempered blade [Add to Longdo]
焼成[しょうせい, shousei] (n,vs) firing (pottery) [Add to Longdo]
上がり[あがり, agari] (n,suf) (1) ascent; rise; slope; (2) freshly-drawn green tea (esp. in sushi shops); (3) advance income; crop yield; (4) death; spinning; completion; stop; finish; (5) after (rain); ex (official, etc.); (6) (end) results (e.g. of crafts like painting, pottery, etc.); how something comes out; (P) [Add to Longdo]
上絵[うわえ, uwae] (n) printed figures (on cloth or pottery) [Add to Longdo]
色絵[いろえ, iroe] (n) (1) painting; colored artwork; coloured artwork; (2) overglaze enamels (on pottery) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 pottery
   n 1: ceramic ware made from clay and baked in a kiln [syn:
      {pottery}, {clayware}]
   2: the craft of making earthenware
   3: a workshop where clayware is made

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top