ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

pleading

P L IY1 D IH0 NG   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -pleading-, *pleading*, plead
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
pleadings(n) การแก้ต่าง, See also: การแก้ตัว, การแก้ฟ้อง, การขอร้อง, การวิงวอน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
pleadingคำคู่ความ, คำให้การ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
pleading in the alternativeคำให้การภาคเสธ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
pleading, trial withoutการพิจารณาโดยไม่ต้องสืบพยาน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Pleadingคำคู่ความ [TU Subject Heading]
Pleading (Criminal procedure)คำให้การ (วิธีพิจารณาความอาญา) [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
pleadingIt's no use pleading because they'll never give in.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คำให้การ[kham haikān] (n, exp) EN: testimony ; deposition ; pleading ; answer ; reply ; defense ; evidence  FR: déposition [f]
คำคู่ความ[khamkhūkhwām] (n) EN: pleading

CMU English Pronouncing Dictionary
PLEADING P L IY1 D IH0 NG
PLEADINGS P L IY1 D IH0 NG Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
pleading (v) plˈiːdɪŋ (p l ii1 d i ng)
pleadings (n) plˈiːdɪŋz (p l ii1 d i ng z)
pleadingly (a) plˈiːdɪŋliː (p l ii1 d i ng l ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
お強請り;御強請り[おねだり, onedari] (n) (uk) (pol) (See 強請り) begging; pestering; pleading; coaxing [Add to Longdo]
強請り;強請(io)[ねだり, nedari] (n) (uk) (See 強請・きょうせい) begging; pestering; pleading; coaxing [Add to Longdo]
口頭弁論[こうとうべんろん, koutoubenron] (n) oral proceedings; oral pleadings; (P) [Add to Longdo]
抗弁[こうべん, kouben] (n,vs) protest; refutation; pleading [Add to Longdo]
再抗弁[さいこうべん, saikouben] (n,vs) pleading [Add to Longdo]
再度弁論[さいどべんろん, saidobenron] (n,vs) repleading; pleading again [Add to Longdo]
代言[だいげん, daigen] (n,vs) advocacy; pleading by proxy; speaking for another; attorney [Add to Longdo]
服罪;伏罪[ふくざい, fukuzai] (n,vs) (1) penal servitude; submitting to a sentence; pleading guilty; (2) (伏罪 only) (obsc) undetected crime [Add to Longdo]
弁護[べんご, bengo] (n,vs) defense; defence; pleading; advocacy; (P) [Add to Longdo]
命乞い;命乞[いのちごい, inochigoi] (n,vs) begging for one's life; pleading for one's life [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 pleading
   adj 1: begging [syn: {beseeching}, {pleading}, {imploring}]
       [ant: {imperative}]
   n 1: (law) a statement in legal and logical form stating
      something on behalf of a party to a legal proceeding

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top