ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

perl

P ER1 L   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -perl-, *perl*
English-Thai: Longdo Dictionary
Perl(n, jargon, name) ชื่อภาษาคอมพิวเตอร์ระดับสูงภาษาหนึ่ง เขียนโดยคุณ Larry Wall ในช่วงทศวรรษ 1980 เริ่มเป็นที่นิยมใช้ ในการประมวลผลข้อความ (Text) และใช้เขียน CGI program, หลังจากนั้นได้พัฒนาความสามารถในหลายๆ ด้าน จนสามารถใช้ในงานคอมพิวเตอร์ต่างๆ ได้อย่างหลากหลาย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
perlเพิร์ล (ภาษา) ย่อมาจาก practical extraction and reporting langague เป็นชื่อภาษาระดับสูง (high level language) ภาษาหนึ่งดู high level language ประกอบ
not operating properlyยังใช้ไม่ได้มักใช้ตัวย่อว่า NOP หมายถึง โปรแกรมหรือเครื่องคอมพิวเตอร์ ที่ไม่สามารถทำงานได้อย่างที่คิด
properly(พรอพ'เพอลี) adv. อย่างเหมาะสม,อย่างสมควร,อย่างถูกต้อง,อย่างแม่นยำ,อย่างแน่ชัด,อย่างยุติธรรม,อย่างสมบูรณ์,อย่างเต็มที่,อย่างถ้วนทั่ว
superlative(ซะเพอ'ละทิฟว) adj. สูงสุด,สุดยอด,เกินไป,มากไป,เกี่ยวกับคุณศัพท์เปรียบเทียบหรือกริยาวิเศษณ์เปรียบเทียบสูงสุด n. ผู้อยู่สูงสุด,ผู้ที่ดีที่สุด,ระดับสูงสุด,แบบยอดเยี่ยม,ถ้อยคำวิจารณ์สุดขีด., See also: superlativeness n. -S...
superliner(ซู'เพอไลเนอะ) n. เรือโดยสารชั้นยอดเยี่ยม, Syn. ocean liner

English-Thai: Nontri Dictionary
properly(adv) อย่างถูกต้อง,อย่างเหมาะสม,อย่างสมควร
superlative(adj) สุดยอด,เยี่ยม,สูงสุด
superlative(n) ระดับสูงสุด,ชั้นเยี่ยม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
perl (Practical Extraction and Reporting Language)(ภาษา)เพิร์ล [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
perlèche; cheilitis, angular; cheilosis, angular; stomatitis, angularมุมปากอักเสบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Perl (Computer program language)เพิร์ล (ภาษาคอมพิวเตอร์) [TU Subject Heading]
Perlucidusเพอร์ลูซิดัส (pc) [อุตุนิยมวิทยา]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Perl(n, jargon, name) ชื่อภาษาคอมพิวเตอร์ระดับสูงภาษาหนึ่ง เขียนโดยคุณ Larry Wall ในช่วงทศวรรษ 1980 เริ่มเป็นที่นิยมใช้ ในการประมวลผลข้อความ (Text) และใช้เขียน CGI program, หลังจากนั้นได้พัฒนาความสามารถในหลายๆ ด้าน จนสามารถใช้ในงานคอมพิวเตอร์ต่างๆ ได้อย่างหลากหลาย
Perl(n, jargon, name) ชื่อภาษาคอมพิวเตอร์ระดับสูงภาษาหนึ่ง เขียนโดยคุณ Larry Wall ในช่วงทศวรรษ 1980 เริ่มเป็นที่นิยมใช้ ในการประมวลผลข้อความ (Text) และใช้เขียน CGI program, หลังจากนั้นได้พัฒนาความสามารถในหลายๆ ด้าน จนสามารถใช้ในงานคอมพิวเตอร์ต่างๆ ได้อย่างหลากหลาย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
So it's definitely necessary to break out Emacs and modify that Perl script.มันก็เลยจำเป็นต้องแยกโปรแกรม Emacs แล้วก็เปลี่ยนภาษา Perl The Social Network (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โดยไม่ถูกต้อง[dōi mai thuktǿng] (adv) EN: improperly
โดยมิชอบ[dōi michøp] (adv) EN: improperly ; unlawfully
หอยมุก[høi muk] (n, exp) EN: pearl oyster  FR: huître perlière [f]
หูปลาช่อน[hūplāchøn] (n) EN: Copper beef-steak ; Copper leaf ; Painted copperleaf ; Jacob's coat
ไข่มุก[khaimuk] (n) EN: pearl  FR: perle [f]
ไข่มุกเลี้ยง[khaimuk līeng] (n, exp) EN: cultured pearl  FR: perle de culture [f]
ไข่มุกธรรมชาติ[khaimuk thammachāt] (n, exp) EN: natural pearl  FR: perle naturelle [f]
ไข่มุกเทียม[khaimuk thīem] (n, exp) EN: imitation pearl  FR: perle d'imitation [f]
เกินไป[koēnpai] (adv) EN: too much ; over ; excessively ; improperly ; immoderately  FR: trop ; excessivement
ลูกปัด[lūk pat] (n) EN: bead  FR: perle de verre [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
PERL P ER1 L
PERLA P ER1 L AH0
PERLS P ER1 L Z
PERLE P ER1 L
PERLIS P ER1 L IH2 S
PERLIN P ER1 L IH0 N
PERLEY P ER1 L IY0
PERLOW P ER1 L OW0
PERLITE P ER1 L AY0 T
PERLMAN P ER1 L M AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Perlman (n) pˈɜːʳlmən (p @@1 l m @ n)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Perlarbeit {f}bead work [Add to Longdo]
Perle {f} (aus Glas, Holz) | Perlen {pl}bead | beads [Add to Longdo]
Perle {f}; Muschelperle {f} | Perlen {pl} | Perlen vor die Säue werfenpearl | pearls | to throw pearls before swine [Add to Longdo]
Perlenfischerei {f}pearl fishery [Add to Longdo]
Perlenkette {f}pearl; necklace; pearl necklet [Add to Longdo]
Perlentaucher {m}pearl diver [Add to Longdo]
Perlgraupen {pl}pearl barley [Add to Longdo]
Perlhuhn {n} [ornith.]guinea fowl; guinea hen [Add to Longdo]
Perlmutt {n}nacre [Add to Longdo]
Perlmuttknopf {m}pearl button; pearly button [Add to Longdo]
Perlwein {m}sparkling wine [Add to Longdo]
Perlweiß {n}pearl powder [Add to Longdo]
perlenartig {adv}pearly [Add to Longdo]
perlendbeady [Add to Longdo]
perlfarben {adj}pearl coloured [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
TSL[ティーエスエル, tei-esueru] (n) (See テクノスーパーライナー) techno-superliner (high-speed Japanese cargo ship); TSL [Add to Longdo]
いい加減にしなさい[いいかげんにしなさい, iikagennishinasai] (exp) shape up!; act properly! [Add to Longdo]
きちんきちん[kichinkichin] (adv-to,adv) correctly; properly; accurately [Add to Longdo]
ちゃんと[chanto] (adv,n,vs) perfectly; properly; exactly; (P) [Add to Longdo]
ばっちり[bacchiri] (adv) perfectly; properly; right on the mark; sure thing [Add to Longdo]
アクティブパール[akuteibupa-ru] (n) {comp} Active Perl [Add to Longdo]
エドアブラザメ[edoaburazame] (n) sharpnose sevengill shark (Heptranchias perlo, species of circumglobal cow shark) [Add to Longdo]
スーパーレディー[su-pa-redei-] (n) superlady [Add to Longdo]
テクノスーパーライナー[tekunosu-pa-raina-] (n) techno-superliner (high-speed Japanese cargo ship); TSL [Add to Longdo]
ハイパーリンク[haipa-rinku] (n) {comp} hyperlink [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ハイパリンク[はいぱりんく, haiparinku] hyperlink [Add to Longdo]
アクティブパール[あくていぶぱーる, akuteibupa-ru] Active Perl [Add to Longdo]
ハイパーリンク[はいぱーりんく, haipa-rinku] hyperlink [Add to Longdo]
パールティーケー[ぱーるていーけー, pa-rutei-ke-] Perl-Tk [Add to Longdo]
パール[ぱーる, pa-ru] Perl [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
猫に小判[ねこにこばん, nekonikoban] Perlen_vor_die_Saeue [Add to Longdo]
[しゅ, shu] PERLE [Add to Longdo]
貝ボタン[かいぼたん, kaibotan] Perlmutterknopf [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top