ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

peking

P IY1 K IH1 NG   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -peking-, *peking*, pek
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
Peking(n) ปักกิ่ง (ชื่อเดิมของ Beijing), Syn. Beijing
Peking(n) กรุงปักกิ่ง (ชื่อเดิมของ Beijing), See also: เมืองปักกิ่ง, Syn. Beijing
Pekingese(n) สุนัขพันธุ์ปักกิ่ง, Syn. Pekinese
Pekingese(n) ชาวปักกิ่ง, Syn. Pekinese
Pekingese(adj) เกี่ยวกับปักกิ่ง, Syn. Pekinese
Peking Man(n) โครงกระดูกมนุษย์ปักกิ่งในยุคดึกดำบรรพ์, See also: มีชีวิตอยู่ในช่วง 400, 000 ถึง 500, 000 ปีมาแล้ว, Syn. Pithecanthropus, Australopithecus

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
peking(พี'คิง) n. ปักกิ่ง., Syn. Pei-ching, Peiping, Beijing
pekingese(พิคิงอีซ',-อีส,นีซ) n. สุนัขพันธ์ปักกิ่ง,ภาษาปักกิ่ง,ชาวปักกิ่ง. adj. เกี่ยวกับปักกิ่ง, Syn. Pekinese

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ปักกิ่ง(n) Beijing, See also: Peking, Syn. เมืองปักกิ่ง, กรุงปักกิ่ง, Example: นายทาเกชิตะ ได้บินไปกรุงปักกิ่ง เพื่อหารือความเมืองกับนายหลี่เผิง นายกรัฐมนตรีแห่งแดนมังกร, Count Unit: เมือง, Thai Definition: ชื่อเมืองหลวงของประเทศจีน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เป่ย์จิง[Pējing] (n, prop) EN: Beijing ; Peking  FR: Beijing ; Pékin [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
PEKING P IY1 K IH1 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Peking (n) pˌiːkˈɪŋ (p ii2 k i1 ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
北京烤鸭[Běi jīng kǎo yā, ㄅㄟˇ ㄐㄧㄥ ㄎㄠˇ ㄧㄚ, / ] Peking Duck, #54,853 [Add to Longdo]
[zhòng, ㄓㄨㄥˋ, ] Pekingese, #480,176 [Add to Longdo]
巴儿狗[bā ér gǒu, ㄅㄚ ㄦˊ ㄍㄡˇ, / ] pekingese (a breed of dog); sycophant; lackey [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Pekingsänger {m} [ornith.]White-browed Chinese Warbler [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ペキノロジー[pekinoroji-] (n) Pekingology [Add to Longdo]
北京[ぺきん, pekin] (n) Beijing (China); Peking; (P) [Add to Longdo]
北京ダック[ペキンダック, pekindakku] (n) Peking duck [Add to Longdo]
北京語[ぺきんご, pekingo] (n) Mandarin Chinese [Add to Longdo]
北京条約;ペキン条約[ペキンじょうやく, pekin jouyaku] (n) Convention of Peking (1860) [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
北京[ぺきん, pekin] Peking [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Peking
   n 1: capital of the People's Republic of China in the Hebei
      province in northeastern China; 2nd largest Chinese city
      [syn: {Beijing}, {Peking}, {Peiping}, {capital of Red
      China}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top