ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

palm

P AA1 M   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -palm-, *palm*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
palm(n) ฝ่ามือ, See also: อุ้งมือ
palm(n) ฝ่าเท้าหน้าของสัตว์
palm(n) มาตราวัดโดยฝ่ามือ, Syn. length, longtitude
palm(n) ปลายเหล็กสมอเรือ
palm(vt) ซ่อนไว้ในฝ่ามือ, See also: ค่อยๆ แอบหยิบขึ้น, Syn. conceal, cover, hide, Ant. show
palm(vt) เอามือลูบ, See also: เอามือหยิบ, Syn. touch
palm(vt) ค่อยๆ หยิบขึ้น, Syn. carry, handle, lift, take, Ant. put
palm(n) ต้นปาล์ม, See also: ต้นไม้จำพวกตาล
palm(n) รางวัลสำหรับผู้มีชัย, See also: เหรียญตราแห่งเกียรติยศ
palmy(adj) เกี่ยวกับต้นปาล์ม

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
palm(พาล์ม) n. ฝ่ามือ,ต้นปาล์ม,รางวัลสำหรับผู้มีชัย,เหรียญตราแห่งเกียรติยศ ชัยชนะ ความสำเร็จ
palm beachn. ชื่อเมืองในรัฐฟลอริดา
palm civetn. อีเห็น
palm sundayn. วันอาทิตย์ก่อนวันEaster
palmar(แพล'มาร์) adj. เกี่ยวกับฝ่าเท้าหน้าของสัตว์
palmaryadj. น่ายกย่อง
palmate(พาลเมท) adj. ซึ่งมีรูปคล้ายฝ่ามือ
palmated(พาลเมท) adj. ซึ่งมีรูปคล้ายฝ่ามือ
palmationn. การเป็นรูปคล้ายฝ่ามือ
palmetten. รูปกลุ่มใบจากจุดเดียวกันที่คล้ายฝ่ามือ

English-Thai: Nontri Dictionary
palm(n) ต้นปาล์ม,ฝ่ามือ
palmer(n) ผู้แสวงบุญ
palmist(n) หมอดูลายมือ
palmy(adj) เต็มไปด้วยต้นปาล์ม,ร่าเริง,มีชัย,เพื่องฟู,รุ่งโรจน์
BETEL betel palm(n) ต้นหมาก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
palmฝ่ามือ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
palma manus; vola manusอุ้งมือ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
palmaesthesia; pallaesthesia; pallesthesia; palmesthesia; sensibility, vibratoryความไวรู้สึกสั่นสะเทือน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
palmaesthetic; pallaesthetic; pallesthetic; palmesthetic-ความไวรู้สึกสั่นสะเทือน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
palmar-ฝ่ามือ [มีความหมายเหมือนกับ thenal และ thenar ๑ และ volar ๑] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
palmar spaceช่องในฝ่ามือ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
palmate๑. -รูปฝ่ามือ [ใบเดี่ยว]๒. แบบนิ้วมือ [ใบประกอบ] [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
palmately veined; palminerved-เส้นใบรูปฝ่ามือ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
palmatifid-แฉกแบบนิ้วมือ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
palmatipartite-แฉกแบบตีนนก [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Palm oilน้ำมันปาล์ม [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Palm oilน้ำมันปาล์ม [TU Subject Heading]
Palm oil industryอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม [TU Subject Heading]
Palm productsผลิตภัณฑ์ปาล์ม [TU Subject Heading]
Palm wineน้ำตาลเมา [TU Subject Heading]
Palm-leaf inscriptionsจารึกใบลาน [TU Subject Heading]
Palm-leaf manuscriptsหนังสือใบลาน [TU Subject Heading]
Palmistryการทำนายโชคชะตาจากลายมือ [TU Subject Heading]
Palmitic acidกรดพาล์มิติก [TU Subject Heading]
palmitic acidกรดปาล์มิติก, กรดไขมันชนิดหนึ่ง  สูตรเคมีคือ C15H31COOH ผลึกสีขาวละลายได้ในแอลกอฮอล์และอีเทอร์ มีอยู่ในน้ำมันปาล์ม ไขปลาวาฬ เป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
palm candy(n) ลูกชิด

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
palmI am interested in palm reading.
palmPlace a coin in the palm of his hand.
palmSally Palmer is not a woman to be trifled with.
palmThat politician won't meet you unless you grease his palm.
palmThis time, so I don't run out of things to talk about, I'll write a list on the palm of my hand.
palmUnfortunately, you won't get anything done in that office unless you grease someone's palm.
palmWhen he gets up on stage to sing one of his out-of-tune solo, I get so nervous for him that I get sweaty palms.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
น้ำตาลเมา(n) palm wine, See also: toddy, rice liquor, fermented palm juice, Example: น้ำตาลเมานี้มีรสนุ่มนวล, Thai Definition: น้ำตาลสดที่ผสมเปลือกไม้เผาบางชนิดหมักแช่ไว้
คืบ(n) palm span, Syn. ฝ่ามือ, Example: เขาวัดโดยการใช้คืบของมือแทนใช้ไม้บรรทัด, Thai Definition: ระยะจากปลายหัวแม่มือไปจนถึงปลายนิ้วกลางเมือกลางออก
ปาล์ม(n) palm, Syn. ต้นปาล์ม, Example: ผลไม้แนวใหม่ที่เริ่มมีในจังหวัดชุมพรก็มีอย่างทุเรียนหมอนทอง สวนปาล์ม, Count Unit: ต้น, Thai Definition: ชื่อเรียกไม้ต้นหรือไม้พุ่มในวงศ์ Palmae ชนิดที่นำเข้ามาจากต่างประเทศ
ฝ่า(n) palm (of hand); sole (of foot), Syn. ฝ่ามือ, ฝ่าเท้า, Example: เขาทั้งสองพังพาบลงไปอีกพร้อมทั้งฝ่าเท้านับเป็นสิบๆ คู่ที่ย่ำไปบนแผ่นหลัง, Thai Definition: พื้นของมือและเท้า, มักพูดคู่กันว่า ฝ่ามือฝ่าเท้า
ฝ่ามือ(n) palm, Example: สุเทพใช้ฝ่ามือตบโต๊ะอย่างแรงด้วยความโกรธ, Count Unit: ข้าง, Thai Definition: พื้นของมือ
อุ้งมือ(n) palm, Example: เขาจ้องมองภาพอันสยดสยองของเหยื่อในอุ้งมือของฆาตกร, Thai Definition: ส่วนกลางของฝ่ามือ
อุ้ง(n) palm, Syn. ฝ่ามือ, ฝ่าเท้า, Thai Definition: ส่วนกลางของฝ่ามือ หรือฝ่าเท้า
อีเห็น(n) palm civet, Syn. มูสัง, กระเห็น, Example: นอกจากพญากระรอกแล้ว กระรอกป่า และกระรอกบิน ตลอดจนชะมด อีเห็น ล้วนแต่มีนิสัยขี้ขโมยทั้งนั้น, Count Unit: ตัว, Thai Definition: ชื่อสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในวงศ์ Viverridae ซึ่งเป็นวงศ์เดียวกับชะมด และพังพอน ลำตัวเรียวยาวขาสั้น หางยาว ปากแหลมยาว ออกหากินในเวลากลางคืน มีต่อมกลิ่นที่ก้นทำให้ตัวมีกลิ่นแรง
โตนด(n) palmyra, Syn. ตาลโตนด, Example: ชาวบ้านในตำบลนั้นมีอาชีพหลักในการทำน้ำตาลโตนด, Count Unit: ต้น, Thai Definition: ชื่อไม้ต้นชนิดหนึ่ง ใบใหญ่ ดอกเพศผู้และเพศเมียแยกกันอยู่คนละต้น ตาลตัวผู้ออกดอกเป็นงวงคล้ายมะพร้าว ไม่มีผล ตาลตัวเมียออกดอกเป็นช่อเดี่ยวๆ ผลใหญ่เป็นทะลาย
ทาง(n) palm leaf, Example: ในวันหยุด พ่อมักจะใช้เวลาว่างในการตัดทางมะพร้าวที่เกะกะทิ้ง, Count Unit: ทาง, Thai Definition: ใบของต้นไม้บางชนิด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ใบจาก[bai jāk] (n, exp) EN: dried leaves of the nipa palm ; young nipa leaves
ใบลาน[bai lān] (n, exp) EN: palm leaves  FR: feuille de palmier [m]
ใบลาน[bai lān] (n, exp) EN: ancient palm leaf manuscripts carrying Buddhist scriptures
ใบตาล[bai tān] (n, exp) EN: sugar palm leaf
ดีเซล-ปาล์ม[dīsēl-pām] (n, exp) FR: diesel de palme [m]
ด้วงมะพร้าว[duang maphrāo] (n) EN: Rhinoceros Beetle ; Coconut rhinoceros beetle ; Asiatic rhinoceros beetle ; black beetle, coconut black beetle ; coconut palm rhinoceros beetle ; coconut rhinoceros beetle ; date palm beetle ; dung beetle  FR: scarabée rhinocéros [m] ; Rhinocéros du cocotier [m] ; scarabée rhinocéros du cocotier [m] ; scarabée du cocotier [m] ; oryctes du cocotier [m] ; Bébête coco [f] (rég. - La Réun.]
ฝ่า[fā] (n) EN: palm ; sole  FR: paume [f] ; plante (du pied) [f]
ฝ่ามือ[fāmeū] (n, exp) EN: palm  FR: paume (de la main) [f]
อีเห็น[ī-hen] (n) EN: palm civet
อีเห็นหูด่าง[ī-hen hū dāng] (n, exp) EN: Three-striped Palm Civet

CMU English Pronouncing Dictionary
PALM P AA1 M
PALM P AA1 L M
PALMS P AA1 M Z
PALMS P AA1 L M Z
PALME P AA1 M
PALMA P AA1 L M AH0
PALME P AA1 L M
PALMER P AA1 M ER0
PALMER P AA1 L M ER0
PALMERO P AA0 L M EH1 R OW0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
palm (v) pˈaːm (p aa1 m)
palms (v) pˈaːmz (p aa1 m z)
palmy (j) pˈaːmiː (p aa1 m ii)
palmed (v) pˈaːmd (p aa1 m d)
palmer (n) pˈaːmər (p aa1 m @ r)
palmers (n) pˈaːməz (p aa1 m @ z)
palmier (j) pˈaːmɪəʳr (p aa1 m i@ r)
palming (v) pˈaːmɪŋ (p aa1 m i ng)
palmist (n) pˈaːmɪst (p aa1 m i s t)
palm-oil (n) pˈaːm-ɔɪl (p aa1 m - oi l)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
手掌[shǒu zhǎng, ㄕㄡˇ ㄓㄤˇ, ] palm, #9,763 [Add to Longdo]
巴掌[bā zhǎng, ㄅㄚ ㄓㄤˇ, ] palm; hand, #11,233 [Add to Longdo]
[zōng, ㄗㄨㄥ, ] palm, #18,956 [Add to Longdo]
[lǘ, ㄌㄩˊ, / ] palm tree, #25,999 [Add to Longdo]
棕榈油[zōng lǘ yóu, ㄗㄨㄥ ㄌㄩˊ ㄧㄡˊ, / ] palm oil, #33,640 [Add to Longdo]
棕树[zōng shù, ㄗㄨㄥ ㄕㄨˋ, / ] palm tree, #98,139 [Add to Longdo]
椰油[yē yóu, ㄧㄝ ㄧㄡˊ, ] palm oil, #121,243 [Add to Longdo]
棕枝主日[zōng zhī zhǔ rì, ㄗㄨㄥ ㄓ ㄓㄨˇ ㄖˋ, ] Palm Sunday (Sunday before Easter) [Add to Longdo]
棕枝全日[zōng zhī quán rì, ㄗㄨㄥ ㄓ ㄑㄩㄢˊ ㄖˋ, ] Palm Sunday (Christian Festival one week before Easter) [Add to Longdo]
棕闾[zōng lǘ, ㄗㄨㄥ ㄌㄩˊ, / ] palm [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Faustbecher {m}palm cup [Add to Longdo]
Handballenschalter {m}palm switch [Add to Longdo]
Kreuzgriff {m}palm grip [Add to Longdo]
Palme {f} [bot.] | jdn. auf die Palme bringen [ugs.] | jdn. auf die Palme bringen [ugs.] | auf die Palme gehen [ugs.]palm; palm tree | to drive someone up the wall | to get someone's shirt out | to get one's knickers in a twist [Add to Longdo]
Palmfett {n} [cook.]palm butter [Add to Longdo]
Palmenwedel {n}; Palmenzweig {m}palm branch [Add to Longdo]
palmenreich {adj} | palmenreicher | am palmenreichstenpalmy | palmier | palmiest [Add to Longdo]
Palmgeier {m} [ornith.]Palm-nut Vulture [Add to Longdo]
Palmtaube {f} [ornith.]Laughing Dove [Add to Longdo]
Palmenlori {m} [ornith.]Palm Lorikeet [Add to Longdo]
Arakakadu {m} [ornith.]Palm Cockatoo [Add to Longdo]
Palmensegler {m} [ornith.]African Palm Swift [Add to Longdo]
Palmsteiger {m} [ornith.]Point-tailed Palmcreeper [Add to Longdo]
Palmenschwätzer {m} [ornith.]Palm Chat [Add to Longdo]
Palmerklarino [ornith.]Small Kauai Thrush [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アレカ椰子[アレカやし, areka yashi] (n) areca palm [Add to Longdo]
エンペラーテトラ;エンペラー・テトラ[enpera-tetora ; enpera-. tetora] (n) emperor tetra (Nematobrycon palmeri) [Add to Longdo]
ココ椰子[ココやし, koko yashi] (n) coconut palm [Add to Longdo]
サゴ椰子;沙穀椰子[サゴやし(サゴ椰子);さごやし(沙穀椰子);サゴヤシ, sago yashi ( sago yashi ); sagoyashi ( sa koku yashi ); sagoyashi] (n) (uk) sago palm (Metroxylon sagu) [Add to Longdo]
ドラセナ[dorasena] (n) (See 竜血樹) dracaena (any palmlike tree of genus Dracaena or Cordyline) (lat [Add to Longdo]
ナパーム[napa-mu] (n) napalm [Add to Longdo]
ナパーム弾[ナパームだん, napa-mu dan] (n) napalm bomb [Add to Longdo]
ニッパ椰子[ニッパやし, nippa yashi] (n) nipa palm [Add to Longdo]
パームオイル[pa-muoiru] (n) palm oil [Add to Longdo]
パームサイズ[pa-musaizu] (n) {comp} palm-sized [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
パームサイズ[ぱーむさいず, pa-musaizu] palm-sized [Add to Longdo]
パームトップ[ぱーむとっぷ, pa-mutoppu] palm top [Add to Longdo]
パームトップコンピュータ[ぱーむとっぷこんぴゅーた, pa-mutoppukonpyu-ta] palmtop computer [Add to Longdo]
パームレスト[ぱーむれすと, pa-muresuto] palm rest [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 palm
   n 1: the inner surface of the hand from the wrist to the base of
      the fingers [syn: {palm}, {thenar}]
   2: a linear unit based on the length or width of the human hand
   3: any plant of the family Palmae having an unbranched trunk
     crowned by large pinnate or palmate leaves [syn: {palm},
     {palm tree}]
   4: an award for winning a championship or commemorating some
     other event [syn: {decoration}, {laurel wreath}, {medal},
     {medallion}, {palm}, {ribbon}]
   v 1: touch, lift, or hold with the hands; "Don't handle the
      merchandise" [syn: {handle}, {palm}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top