ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

pleat

P L IY1 T   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -pleat-, *pleat*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
pleat(n) รอยจีบ, See also: รอยพับ, Syn. plait
pleat(vt) จีบ, See also: พับ, จับจีบ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
pleat(พลีท) n. รอยพับ,รอยจีบ. vt. พับ,จีบ

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
จีบ(v) pleat, See also: fold, pucker, gather a fabric in folds, plait, Example: แม่กำลังจีบผ้ากระโปรงให้เป็นพลีต, Thai Definition: พับกลับไปกลับมาหรือทำให้ย่นเป็นกลีบเป็นรอย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จีบ[jīp] (v) EN: crimp ; pucker ; pleat ; plait ; crease ; fold ; gather a fabric in folds  FR: crêper ; friser ; plisser ; se plisser ; froisser
รอยจีบ[røi jīp] (x) EN: pleat

CMU English Pronouncing Dictionary
PLEAT P L IY1 T
PLEATS P L IY1 T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
pleat (v) plˈiːt (p l ii1 t)
pleats (v) plˈiːts (p l ii1 t s)
pleated (v) plˈiːtɪd (p l ii1 t i d)
pleating (v) plˈiːtɪŋ (p l ii1 t i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[zhě, ㄓㄜˇ, ] pleat; crease, #30,418 [Add to Longdo]
百褶裙[bái zhě qún, ㄅㄞˊ ㄓㄜˇ ㄑㄩㄣˊ, ] pleated skirt, #60,688 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Falte {f} | Falten {pl}pleat | pleats [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アコーディオンプリーツ;アコーデオンプリーツ[ako-deionpuri-tsu ; ako-deonpuri-tsu] (n) accordion pleats [Add to Longdo]
エバープリーツ[eba-puri-tsu] (n) Everpleats [Add to Longdo]
パーマネントプリーツ[pa-manentopuri-tsu] (n) permanent pleats [Add to Longdo]
プリーツ[puri-tsu] (n,adj-no) pleat; pleats; plait; plaits; (P) [Add to Longdo]
プリーツスカート[puri-tsusuka-to] (n) pleated skirt [Add to Longdo]
ボックスプリーツ[bokkusupuri-tsu] (n) box pleat [Add to Longdo]
耳絎[みみぐけ, mimiguke] (n) blindstitched machined fabric edge (selvedge) forming a fold, pleat, edge, etc. [Add to Longdo]
折(P);折り[おり, ori] (n) (1) (esp. 折) opportunity; chance; occasion; time; (n,ctr) (2) (esp. 折り) fold; pleat; crease; (3) (esp. 折り) small food box (wooden or cardboard); (P) [Add to Longdo]
折りぐけ[おりぐけ, origuke] (n) fold and blindstitch a pleat or folded edge [Add to Longdo]
折り山[おりやま, oriyama] (n) pleat or fold peak [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 pleat
   n 1: any of various types of fold formed by doubling fabric back
      upon itself and then pressing or stitching into shape [syn:
      {pleat}, {plait}]
   v 1: pleat or gather into a ruffle; "ruffle the curtain fabric"
      [syn: {ruffle}, {pleat}]
   2: fold into pleats, "Pleat the cloth" [syn: {pleat}, {plicate}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top