ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

pleases

P L IY1 Z IH0 Z   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -pleases-, *pleases*, please
ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
pleasesThe wind blows wherever it pleases.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อำเภอใจ[amphoējai] (adv) EN: at will ; as one pleases ; as one likes ; one's own way  FR: selon son gôut ; libre arbitre [m]
ตามใจ[tāmjai] (x) EN: as one likes ; as one pleases  FR: comme vous voulez ; comme il vous plaira
ตามใจนึก[tāmjai neuk] (x) EN: as one pleases ; as anticipated

CMU English Pronouncing Dictionary
PLEASES P L IY1 Z IH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
pleases (v) plˈiːzɪz (p l ii1 z i z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
のさばる[nosabaru] (v5r) to act as one pleases; to throw one's weight around; to have everything one's own way [Add to Longdo]
はっちゃける[hacchakeru] (v1) to make merry and forgot one's troubles; to do as one pleases [Add to Longdo]
もて遊ぶ;玩ぶ;弄ぶ;翫ぶ[もてあそぶ, moteasobu] (v5b,vt) (1) (uk) to play with (a toy, one's hair, etc.); to fiddle with; (2) to toy with (one's emotions, etc.); to trifle with; (3) to do with something as one pleases; (4) to appreciate [Add to Longdo]
為放題;仕放題[しほうだい, shihoudai] (adj-na,n) having one's own way; giving free reign to one's desires; act as one pleases [Add to Longdo]
何卒(P);何とぞ(P)[なにとぞ, nanitozo] (adv) (1) (hum) (See どうぞ) please; kindly; I beg of you; if it pleases you; (2) by all means; without fail; (P) [Add to Longdo]
気随[きずい, kizui] (adj-na,n) willful; wilful; as one pleases [Add to Longdo]
気随気儘[きずいきまま, kizuikimama] (n) as one pleases [Add to Longdo]
気任せ;気まかせ[きまかせ, kimakase] (adj-na,n) doing as one pleases; following one's nose [Add to Longdo]
気儘放題[きままほうだい, kimamahoudai] (n,adj-na) as selfishly (willfully) as one pleases [Add to Longdo]
好き勝手[すきかって, sukikatte] (adj-na) doing whatever one pleases [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top