ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

pleaser

   
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -pleaser-, *pleaser*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา pleaser มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *pleaser*)
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Tonight we've got maths, chemistry, physics and that famous crowd pleaser history.วันนี้ต้องทำคณิต เคมี ฟืสิคส์ แล้วก็ประวัติศาสตร์พวกขวัญใจมวลชน Nowhere Boy (2009)
People-pleaser, 24-7.ฉันน้ำใจล้นตลอด 24 ชั่วโมง Red Eye (2005)
Personally, I love smoked rabbit, but for a sure crowd-pleaser, you can't beat chicken.อะไรก็สู้ไก่ไม่ได้ It Takes Two (2006)
You know, you're going to be a real crowd pleaserนายรุ้ไหม ว่านาย ทำให้ คนชอบใจ Surf's Up (2007)
Yeah, I'm a real crowd pleaser.แน่นอน หนูเป็นชาวร็อค Cold Ground (2008)
Oh, and it's a real crowd-pleaser. It's gonna kill.โอ้ แล้วก็นั่นเป็นการสนองผู้คนที่แท้จริง มันต้องเจ๋งแน่ๆ New Haven Can Wait (2008)
Well, that's always a crowd pleaser, but... Hannah...อืม นั่น หล่ะ ผู้คนมักจะชอบ แต่.. Made of Honor (2008)
It's a crowd-pleaser. Trust me.เชื่อฉัน Showmance (2009)
It's a real crowd-pleaser.คนดูต้องชอบ Sectionals (2009)
And primitive demonstrations of electricity never failed as a crowd pleaser.ไม่เคยล้มเหลวเป็น pleaser ฝูงชน เราอาจจะมี The Electric Boy (2014)

CMU English Pronouncing Dictionary
PLEASER P L IY1 Z ER0

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
pleaserIf you buddy up to everybody and anybody pretty soon people will think you're just a people-pleaser.

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
jemand, der anderen alles recht machen willpleaser [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  pleaser
      n 1: a pleasing entertainer; "he is quite the crowd pleaser"

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top