ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

pleads

   
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -pleads-, *pleads*, plead
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา pleads มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *pleads*)
CMU English Pronouncing Dictionary
PLEADS P L IY1 D Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
pleads (v) plˈiːdz (p l ii1 d z)

English-Thai: Longdo Dictionary
plead(vt) ให้การ เช่น A new possibility for consumers to plead before court has been implemented into Swedish legislation.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
plead(vi) ร้องขอ, See also: วิงวอน, อ้อนวอน, Syn. beg, entreat
plead(vi) สารภาพ, Syn. answer, declare, present
plead(vt) อ้างเป็นข้อแก้ตัว, See also: เอาเป็นข้ออ้าง
implead(vt) ฟ้องร้องในศาล, See also: ดำเนินคดีในศาล, Syn. prosecute
implead(vi) ฟ้องร้องในศาล, See also: ดำเนินคดีในศาล, Syn. prosecute
plead for(phrv) ขอร้อง, See also: วิงวอน
plead for(phrv) เป็นตัวแทน(บางคน)ในศาล, Syn. act for, appear for
pleadings(n) การแก้ต่าง, See also: การแก้ตัว, การแก้ฟ้อง, การขอร้อง, การวิงวอน
plead with(phrv) ขอร้องกับ, See also: วิงวอนกับ
plead guilty(phrv) ยอมรับความผิด, See also: ยอมสารภาพผิด
plead against(phrv) ขออุทธรณ์

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
implead(อิมพลีด') vt. ฟ้องร้อง, ดำเนินคดีในศาล, กล่าวโทษ, กล่าวหา, ร้องทุกข์., See also: impleadable adj.
impleader(อิมพลีด' เดอะ) n. ผู้ฟ้องร้อง, วิธีการฟ้องร้องบุคคลที่สาม.
plead(พลีด) vt.,vi. แก้ต่าง,แก้ฟ้อง,ขอร้อง,วิงวอน., See also: pleadable adj. pleader n. pleading n.

English-Thai: Nontri Dictionary
plead(vt) ขอร้อง,วิงวอน,แก้ตัว,สู้คดี,อ้อนวอน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
pleadให้การ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
plead guiltyให้การรับสารภาพว่ากระทำความผิด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
pleadingคำคู่ความ, คำให้การ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
pleading in the alternativeคำให้การภาคเสธ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
pleading, trial withoutการพิจารณาโดยไม่ต้องสืบพยาน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
responsive pleadingคำให้การแก้คดี [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
repleadingการทำคำฟ้องใหม่ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
service of pleadingsการส่งคำคู่ความ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
supplementary pleadingคำให้การเพิ่มเติม, คำคู่ความเพิ่มเติม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
subsequent pleadingsการฟ้องแย้ง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
sham pleadingคำคู่ความลวง, คำให้การตบตา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
oral pleadingการฟ้องด้วยวาจา, คำฟ้องด้วยวาจา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
alternative, pleading in theคำให้การภาคเสธ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
joinder in pleadingการยอมรับข้อเท็จจริงร่วมกัน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
mispleadingคำคู่ความที่ขาดสาระสำคัญ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
close of pleadingsสิ้นกำหนดยื่นคำให้การเป็นลายลักษณ์อักษร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
guilty, pleadให้การรับสารภาพว่ากระทำความผิด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
faint pleaderการยื่นคำร้องเท็จ (ต่อศาล) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
frivolous pleadingคำให้การที่ไร้สาระ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
interpleaderผู้ร้องสอด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
interpleadingการร้องสอด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
trial without pleadingการพิจารณาโดยไม่ต้องสืบพยาน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
unfit to pleadไม่สามารถที่จะสู้คดีได้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Oral pleadingคำให้การด้วยวาจา [TU Subject Heading]
Pleadingคำคู่ความ [TU Subject Heading]
Pleading (Criminal procedure)คำให้การ (วิธีพิจารณาความอาญา) [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
pleadThe man who was arrested for murder asked to plead the fifth.
pleadThe man pleaded self-defence.
pleadShe pleaded with him not to disturb her.
pleadIt's no use pleading because they'll never give in.
pleadHe pleaded self-defense at the trial and went scot-free.
pleadHe pleaded with the judge for mercy.
pleadThe criminal pleaded with him to change his mind.
pleadHe pleaded for me when I made a blunder.
pleadThe man pleaded for mercy, but he was sentenced to twenty years in prison for his crime.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
รับผิด(v) admit one's mistake, See also: confess, own up, plead guilty, Syn. ยอมรับผิด, ยอมสารภาพ, รับสารภาพ, Ant. รับชอบ, Example: ผู้มีใจเป็นนักกีฬาคือผู้ที่ทำอะไรผิดไป ก็กล้ารับผิดในสิ่งที่ตนได้พลาดไป, Thai Definition: ยอมรับความผิดที่ได้กระทำไป
ออกตัว(v) defend, See also: protect, shield, plead, alibi, Example: ผู้ถูกกล่าวหาออกตัวปฏิเสธว่าไม่เกี่ยวข้องกับคดีนี้, Thai Definition: กล่าวกันตัวเองไว้ก่อน
วอนขอ(v) plead for, See also: beg for, beseech, Syn. ขอร้อง, อ้อนวอน, ร่ำขอ, Example: ผู้คนสวดสรรเสริญและวอนขอพระเจ้าให้ปีนั้นๆ ทุกคนปลอดภัยและมีชีวิตที่ดี, Thai Definition: เฝ้าร้องขอให้ทำตามประสงค์
รับ(v) confess, See also: admit, plead guilty, acknowledge, come clean, concede, Syn. ยอมรับ, รับผิด, ยอม, สารภาพ, Example: เขารับว่าเขาเป็นผู้วางแผนและกระทำเองทั้งหมด, Thai Definition: ให้คำตอบที่ไม่ปฏิเสธ, ยอมสารภาพ
แก้คดี(v) defend, See also: put up a plea, plead for, Example: เงินจำนวนดังกล่าวเป็นเงินติดสินบนเจ้าหน้าที่ของรัฐ เพื่อวิ่งเต้นขอแก้คดีค้าไม้เถื่อน
ว่าความ(v) conduct a case, See also: hold a brief, plead, try a case, act as an arbiter, Example: ทนายในสำนักงานของผมไม่ค่อยว่าง เพราะต้องออกว่าความทุกวัน, Thai Definition: เป็นทนายว่าต่างหรือแก้ต่างในศาล
วอน(v) beg, See also: plead, implore, beseech, entreat, petition, solicit, Example: ท่านรมต.ประจำสำนักนายกฯ วอนให้นักการเมืองหยุดวิพากษ์วิจารณ์เพื่อหวังผลทางการเมือง, Thai Definition: ขอร้องให้ผู้อื่นทำตามที่ตนต้องการ
ออดอ้อนออเซาะ(v) talk sweetly, See also: butter up, wheedle, flatter, plead with sweet words, Syn. ฉอเลาะ, ประจบประแจง, Example: เธอออดอ้อนออเซาะแฟนให้พาเธอไปเต้นรำ
พร่ำพลอด(v) be occupied with endless whispers of love, See also: beseech continuously plead with sweet words, Syn. ออดอ้อน, ออเซาะ, พลอดพร่ำ, พลอดรัก, Example: เขาพร่ำพลอดอยู่กับหญิงคนรักได้ทั้งวัน, Thai Definition: พูดออดอ้อน, พูดออเซาะ
ออดอ้อน(v) plead with, See also: beg, entreat, implore, Syn. อ้อน, รบเร้า, อ้อนออด, Example: เธอออดอ้อนด้วยคำหวาน และคลอเคลียเขาอยู่ทุกขณะ
ต่อปาก(adv) from mouth to mouth, See also: pass on by word of mouth, plead a case, argue, relate, tell, discuss, Syn. เล่าขาน, เล่าต่อๆ กันมา, Example: สำนวนส่วนใหญ่เล่าต่อปากกันมาทั้งนั้น, Thai Definition: เล่าสืบกันมา
ต่อปาก(adv) from mouth to mouth, See also: pass on by word of mouth, plead a case, argue, relate, tell, discuss, Syn. เล่าขาน, เล่าต่อๆ กันมา, Example: สำนวนส่วนใหญ่เล่าต่อปากกันมาทั้งนั้น, Thai Definition: เล่าสืบกันมา
รับสารภาพ(v) confess, See also: plead guilty, Syn. สารภาพ, ยอมรับ, รับผิด, Example: เขาได้รับสารภาพต่อพนักงานสอบสวน พร้อมซัดทอดถึงเพื่อนร่วมทีมสังหาร
แก้โทษ(v) plead guilty and apologize, Syn. ลุแก่โทษ, Example: เขาขอแก้โทษต่อเธอ, Thai Definition: บอกความผิดของตนเพื่อขอความกรุณา
ขอ(v) beg, See also: ask for, beg for, request for, ask, beseech, implore, plead, Syn. ขอร้อง, วอน, อ้อนวอน, วิงวอน, Example: เด็กที่น่าสงสารมาขอเงินไปซื้อยาให้แม่, Thai Definition: พูดให้เขาให้สิ่งที่ต้องการ
ยอมรับ(v) confess, See also: plead guilty, admit, Syn. สารภาพ, รับสารภาพ, รับผิด, Example: เขาไม่ยอมรับในสิ่งที่เขาทำให้เกิดผลเสียขึ้นมา
ร้อง(v) ask for, See also: beg, request, appeal, plead, Syn. ขอร้อง, ร้องขอ, Example: ประธานาธิบดีคนแรกของตุรกีได้ร้องนาโต้ให้มีความยุติธรรมต่อประเทศของเขา, Thai Definition: ขอให้ช่วยเหลือ
แก้ต่าง(v) hold a brief, See also: put up a plea, defend, plead, Ant. ว่าต่าง, Example: ทนายจะช่วยแก้ต่างข้อกล่าวหา, Thai Definition: ว่าความแทนจำเลย, ใช้คู่กับ ว่าต่าง ซึ่งหมายถึง ว่าความแทนโจทก์
อ้อนวอน(v) plead, See also: beg, beseech, appeal, ask, implore, petition, request, pray, solicit, Syn. วิงวอน, Example: แกอ้อนวอนฉันตั้งเท่าไหร่ ฉันทนไม่ไหวจึงยอมเมตตาให้กู้, Thai Definition: พยายามพูดขอร้อง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ให้การ[haikān] (v) EN: give testimony ; give evidence ; testify ; depose ; be an witness ; plead  FR: témoigner ; déposer
แก้คดี[kaē khadī] (v, exp) EN: plead a case
คำให้การ[kham haikān] (n, exp) EN: testimony ; deposition ; pleading ; answer ; reply ; defense ; evidence  FR: déposition [f]
คำคู่ความ[khamkhūkhwām] (n) EN: pleading
ออกตัว[øktūa] (v) EN: defend ; protect ; shield ; plead ; alibi  FR: se défendre habilement
อ้อนวอน[ønwøn] (v) EN: plead ; beg ; beseech ; appeal ; ask ; implore ; petition ; request ; pray ; solicit ; whine ; supplicate  FR: supplier ; implorer
ออดอ้อน[øt-øn] (v) EN: plead with ; beg ; entreat ; implore  FR: implorer ; supplier
ออดอ้อนออเซาะ[øt-øn øsǿ] (v, exp) EN: talk sweetly ; butter up ; wheedle ; flatter ; plead with sweet words
รับผิด[rapphit] (v) EN: admit one's mistake ; confess ; own up ; plead guilty  FR: avouer ; s'accuser
รับสารภาพ[rap sāraphāp] (v, exp) EN: confess ; plead guilty  FR: plaider coupable
ร้อง[røng] (v) EN: ask for ; beg ; request ; appeal ; plead
สารภาพ[sāraphāp] (v) EN: confess ; concede ; profess ; admit ; own up ; acknowledge ; plead guilty  FR: confesser ; avouer ; admettre ; reconnaître
ว่าความ[wākhwām] (v) EN: hold a brief ; plead ; plead a case in court  FR: défendre ; plaider
วิงวอน[wingwøn] (v) EN: plead ; implore ; beseech ; entreat ; beg for ; appeal  FR: supplier ; implorer
วอน[wøn] (v) EN: implore ; beg ; ask for ; beseech ; entreat ; plead  FR: implorer

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
辩护[biàn hù, ㄅㄧㄢˋ ㄏㄨˋ, / ] to speak in defense of; to argue in favor of; to defend; to plead, #8,999 [Add to Longdo]
认罪[rèn zuì, ㄖㄣˋ ㄗㄨㄟˋ, / ] to admit guilt; to plead guilty, #20,437 [Add to Longdo]
说情[shuō qíng, ㄕㄨㄛ ㄑㄧㄥˊ, / ] to intercede; to plead for sb else, #33,255 [Add to Longdo]
央求[yāng qiú, ㄧㄤ ㄑㄧㄡˊ, ] to implore; to plead; to ask earnestly, #37,534 [Add to Longdo]
辩白[biàn bái, ㄅㄧㄢˋ ㄅㄞˊ, / ] offer an explanation; plead innocence; try to defend oneself, #65,564 [Add to Longdo]
服罪[fú zuì, ㄈㄨˊ ㄗㄨㄟˋ, ] to admit to a crime; to plead guilty, #111,118 [Add to Longdo]
央告[yāng gào, ㄧㄤ ㄍㄠˋ, ] to implore; to plead; to ask earnestly, #133,398 [Add to Longdo]
伏罪[fú zuì, ㄈㄨˊ ㄗㄨㄟˋ, ] to admit guilt; to plead guilty, #165,808 [Add to Longdo]
不服罪[bù fú zuì, ㄅㄨˋ ㄈㄨˊ ㄗㄨㄟˋ, ] to deny a crime; to plead not guilty [Add to Longdo]
央及[yāng jí, ㄧㄤ ㄐㄧˊ, ] to ask; to plead; to beg; to involve [Add to Longdo]
答辨[dá biàn, ㄉㄚˊ ㄅㄧㄢˋ, ] to plead (in law court); to reply to a charge [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bitten {n}pleading [Add to Longdo]
Plädoyer {n} [jur.]pleading; final speech; plea [Add to Longdo]
Schriftsatz {m}; Schreiben eines Anwalts an das Gericht [jur.]legal document; written pleading [Add to Longdo]
Verteidiger {m} | Verteidiger {pl}pleader | pleaders [Add to Longdo]
flehen (um) | flehend | flehtto beg; to implore; to plead (for) | begging; imploring; pleading | pleads [Add to Longdo]
flehend {adv}pleadingly [Add to Longdo]
plädierte; vorgeschobenpleaded [Add to Longdo]
plädierento plead {pleaded; pled [Am.]; pleaded; pled [Am.]} [Add to Longdo]
plädierendpleading [Add to Longdo]
plädiertpleads [Add to Longdo]
plädiertepleaded [Add to Longdo]
sprechen für (befürwortend)to plead {pleaded; pled [Am.]; pleaded; pled [Am.]} for [Add to Longdo]
vorschiebento plead {pleaded; pled [Am.]; pleaded; pled [Am.]} [Add to Longdo]
vorschützen | Krankheit vorschützen | Unwissenheit vorschützento plead as an excuse | to feign illness | to plead ignorance [Add to Longdo]
Bekennen Sie sich schuldig?Do you plead guilty? [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
お強請り;御強請り[おねだり, onedari] (n) (uk) (pol) (See 強請り) begging; pestering; pleading; coaxing [Add to Longdo]
強請り;強請(io)[ねだり, nedari] (n) (uk) (See 強請・きょうせい) begging; pestering; pleading; coaxing [Add to Longdo]
乞巧奠[きっこうでん;きこうでん, kikkouden ; kikouden] (n) (See 七夕) Festival to Plead for Skills (progenitor festival of Tanabata) [Add to Longdo]
口頭弁論[こうとうべんろん, koutoubenron] (n) oral proceedings; oral pleadings; (P) [Add to Longdo]
抗弁[こうべん, kouben] (n,vs) protest; refutation; pleading [Add to Longdo]
再抗弁[さいこうべん, saikouben] (n,vs) pleading [Add to Longdo]
再度弁論[さいどべんろん, saidobenron] (n,vs) repleading; pleading again [Add to Longdo]
申し立てる[もうしたてる, moushitateru] (v1,vt) to declare; to plead [Add to Longdo]
掻き口説く;かき口説く[かきくどく, kakikudoku] (v5k,vi) (See 口説く・1) to complain; to pester; to plead; to beg [Add to Longdo]
代言[だいげん, daigen] (n,vs) advocacy; pleading by proxy; speaking for another; attorney [Add to Longdo]
庇う[かばう, kabau] (v5u,vt) to protect someone; to take under one's wing; to plead for; to stick up for; to cover up for someone; (P) [Add to Longdo]
服罪;伏罪[ふくざい, fukuzai] (n,vs) (1) penal servitude; submitting to a sentence; pleading guilty; (2) (伏罪 only) (obsc) undetected crime [Add to Longdo]
弁護[べんご, bengo] (n,vs) defense; defence; pleading; advocacy; (P) [Add to Longdo]
命乞い;命乞[いのちごい, inochigoi] (n,vs) begging for one's life; pleading for one's life [Add to Longdo]
立琴[たてごと, tategoto] (n) (arch) (See 乞巧奠) koto erected in one's yard as decoration during the Festival to Plead for Skills [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top