ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

plead

P L IY1 D   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -plead-, *plead*, plea
English-Thai: Longdo Dictionary
plead(vt) ให้การ เช่น A new possibility for consumers to plead before court has been implemented into Swedish legislation.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
plead(vi) ร้องขอ, See also: วิงวอน, อ้อนวอน, Syn. beg, entreat
plead(vi) สารภาพ, Syn. answer, declare, present
plead(vt) อ้างเป็นข้อแก้ตัว, See also: เอาเป็นข้ออ้าง
plead for(phrv) ขอร้อง, See also: วิงวอน
plead for(phrv) เป็นตัวแทน(บางคน)ในศาล, Syn. act for, appear for
pleadings(n) การแก้ต่าง, See also: การแก้ตัว, การแก้ฟ้อง, การขอร้อง, การวิงวอน
plead with(phrv) ขอร้องกับ, See also: วิงวอนกับ
plead guilty(phrv) ยอมรับความผิด, See also: ยอมสารภาพผิด
plead against(phrv) ขออุทธรณ์

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
plead(พลีด) vt.,vi. แก้ต่าง,แก้ฟ้อง,ขอร้อง,วิงวอน., See also: pleadable adj. pleader n. pleading n.
implead(อิมพลีด') vt. ฟ้องร้อง, ดำเนินคดีในศาล, กล่าวโทษ, กล่าวหา, ร้องทุกข์., See also: impleadable adj.
impleader(อิมพลีด' เดอะ) n. ผู้ฟ้องร้อง, วิธีการฟ้องร้องบุคคลที่สาม.

English-Thai: Nontri Dictionary
plead(vt) ขอร้อง,วิงวอน,แก้ตัว,สู้คดี,อ้อนวอน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
pleadให้การ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
plead guiltyให้การรับสารภาพว่ากระทำความผิด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
pleadingคำคู่ความ, คำให้การ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
pleading in the alternativeคำให้การภาคเสธ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
pleading, trial withoutการพิจารณาโดยไม่ต้องสืบพยาน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Pleadingคำคู่ความ [TU Subject Heading]
Pleading (Criminal procedure)คำให้การ (วิธีพิจารณาความอาญา) [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
pleadHe pleaded for me when I made a blunder.
pleadHe pleaded self-defense at the trial and went scot-free.
pleadHe pleaded with the judge for mercy.
pleadIt's no use pleading because they'll never give in.
pleadShe pleaded with him not to disturb her.
pleadThe criminal pleaded with him to change his mind.
pleadThe man pleaded for mercy, but he was sentenced to twenty years in prison for his crime.
pleadThe man pleaded self-defence.
pleadThe man who was arrested for murder asked to plead the fifth.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
วอนขอ(v) plead for, See also: beg for, beseech, Syn. ขอร้อง, อ้อนวอน, ร่ำขอ, Example: ผู้คนสวดสรรเสริญและวอนขอพระเจ้าให้ปีนั้นๆ ทุกคนปลอดภัยและมีชีวิตที่ดี, Thai Definition: เฝ้าร้องขอให้ทำตามประสงค์
วอน(v) beg, See also: plead, implore, beseech, entreat, petition, solicit, Example: ท่านรมต.ประจำสำนักนายกฯ วอนให้นักการเมืองหยุดวิพากษ์วิจารณ์เพื่อหวังผลทางการเมือง, Thai Definition: ขอร้องให้ผู้อื่นทำตามที่ตนต้องการ
ออดอ้อน(v) plead with, See also: beg, entreat, implore, Syn. อ้อน, รบเร้า, อ้อนออด, Example: เธอออดอ้อนด้วยคำหวาน และคลอเคลียเขาอยู่ทุกขณะ
รับสารภาพ(v) confess, See also: plead guilty, Syn. สารภาพ, ยอมรับ, รับผิด, Example: เขาได้รับสารภาพต่อพนักงานสอบสวน พร้อมซัดทอดถึงเพื่อนร่วมทีมสังหาร
แก้โทษ(v) plead guilty and apologize, Syn. ลุแก่โทษ, Example: เขาขอแก้โทษต่อเธอ, Thai Definition: บอกความผิดของตนเพื่อขอความกรุณา
ยอมรับ(v) confess, See also: plead guilty, admit, Syn. สารภาพ, รับสารภาพ, รับผิด, Example: เขาไม่ยอมรับในสิ่งที่เขาทำให้เกิดผลเสียขึ้นมา
อ้อนวอน(v) plead, See also: beg, beseech, appeal, ask, implore, petition, request, pray, solicit, Syn. วิงวอน, Example: แกอ้อนวอนฉันตั้งเท่าไหร่ ฉันทนไม่ไหวจึงยอมเมตตาให้กู้, Thai Definition: พยายามพูดขอร้อง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ให้การ[haikān] (v) EN: give testimony ; give evidence ; testify ; depose ; be an witness ; plead  FR: témoigner ; déposer
แก้คดี[kaē khadī] (v, exp) EN: plead a case
คำให้การ[kham haikān] (n, exp) EN: testimony ; deposition ; pleading ; answer ; reply ; defense ; evidence  FR: déposition [f]
คำคู่ความ[khamkhūkhwām] (n) EN: pleading
ออกตัว[øktūa] (v) EN: defend ; protect ; shield ; plead ; alibi  FR: se défendre habilement
อ้อนวอน[ønwøn] (v) EN: plead ; beg ; beseech ; appeal ; ask ; implore ; petition ; request ; pray ; solicit ; whine ; supplicate  FR: supplier ; implorer
ออดอ้อน[øt-øn] (v) EN: plead with ; beg ; entreat ; implore  FR: implorer ; supplier
ออดอ้อนออเซาะ[øt-øn øsǿ] (v, exp) EN: talk sweetly ; butter up ; wheedle ; flatter ; plead with sweet words
รับผิด[rapphit] (v) EN: admit one's mistake ; confess ; own up ; plead guilty  FR: avouer ; s'accuser
รับสารภาพ[rap sāraphāp] (v, exp) EN: confess ; plead guilty  FR: plaider coupable

CMU English Pronouncing Dictionary
PLEAD P L IY1 D
PLEADS P L IY1 D Z
PLEADED P L IY1 D AH0 D
PLEADED P L IY1 D IH0 D
PLEADING P L IY1 D IH0 NG
PLEADINGS P L IY1 D IH0 NG Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
plead (v) plˈiːd (p l ii1 d)
pleads (v) plˈiːdz (p l ii1 d z)
pleaded (v) plˈiːdɪd (p l ii1 d i d)
pleading (v) plˈiːdɪŋ (p l ii1 d i ng)
pleadings (n) plˈiːdɪŋz (p l ii1 d i ng z)
pleadingly (a) plˈiːdɪŋliː (p l ii1 d i ng l ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
お強請り;御強請り[おねだり, onedari] (n) (uk) (pol) (See 強請り) begging; pestering; pleading; coaxing [Add to Longdo]
強請り;強請(io)[ねだり, nedari] (n) (uk) (See 強請・きょうせい) begging; pestering; pleading; coaxing [Add to Longdo]
乞巧奠[きっこうでん;きこうでん, kikkouden ; kikouden] (n) (See 七夕) Festival to Plead for Skills (progenitor festival of Tanabata) [Add to Longdo]
口頭弁論[こうとうべんろん, koutoubenron] (n) oral proceedings; oral pleadings; (P) [Add to Longdo]
抗弁[こうべん, kouben] (n,vs) protest; refutation; pleading [Add to Longdo]
再抗弁[さいこうべん, saikouben] (n,vs) pleading [Add to Longdo]
再度弁論[さいどべんろん, saidobenron] (n,vs) repleading; pleading again [Add to Longdo]
申し立てる[もうしたてる, moushitateru] (v1,vt) to declare; to plead [Add to Longdo]
掻き口説く;かき口説く[かきくどく, kakikudoku] (v5k,vi) (See 口説く・1) to complain; to pester; to plead; to beg [Add to Longdo]
代言[だいげん, daigen] (n,vs) advocacy; pleading by proxy; speaking for another; attorney [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 plead
   v 1: appeal or request earnestly; "I pleaded with him to stop"
   2: offer as an excuse or plea; "She was pleading insanity"
   3: enter a plea, as in courts of law; "She pleaded not guilty"
   4: make an allegation in an action or other legal proceeding,
     especially answer the previous pleading of the other party by
     denying facts therein stated or by alleging new facts

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top