ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

penniless

P EH1 N IY0 L AH0 S   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -penniless-, *penniless*, penniles
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
penniless(adj) ซึ่งหมดเนื้อหมดตัว, See also: ซึ่งสิ้นเนื้อประดาตัว, ถังแตก, Syn. insolvent, broke, indigent, in the red, Ant. solvent, in the black

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
penniless(เพน'นิลิส) adj. ไม่มีเงิน

English-Thai: Nontri Dictionary
penniless(adj) จนกรอบ,หมดตัว,สิ้นเนื้อประดาตัว

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
pennilessFor one thing I'm penniless, for another I don't have the time.
pennilessHis failure in business left him penniless.
pennilessThe failure in business left me penniless.
pennilessThe problem is that he is penniless.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จน[jon] (adj) EN: poor ; impoverished ; penniless ; impecunious ; poverty-stricken ; needy  FR: pauvre ; impécunieux ; indigent
จนกรอบ[jon krøp] (adj) EN: penniless ; flat broke ; stony-broke ; poverty-stricken
กระเป๋าแห้ง[krapao haeng] (v) EN: be penniless ; be short of money ; be poor ; be impecunious  FR: être à court d'argent ; être sans le sou (fam.)
ถังแตก[thangtaēk] (v) EN: be broke ; be penniless ; be extremely poor

CMU English Pronouncing Dictionary
PENNILESS P EH1 N IY0 L AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
penniless (j) pˈɛnɪlɪs (p e1 n i l i s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
すっからかん[sukkarakan] (adj-na,n) (1) flat out (of); completely empty; (2) out of money; penniless; broke [Add to Longdo]
すってんてん[suttenten] (adj-na) flat broke; cleaned out; penniless [Add to Longdo]
一文無し[いちもんなし, ichimonnashi] (adj-na) penniless [Add to Longdo]
素っ裸;素裸[すっぱだか;すはだか(素裸), suppadaka ; suhadaka ( moto hadaka )] (n) (1) (See 真っ裸) nudity; (adj-na,adj-no) (2) stark naked; in one's bare skin; (3) penniless [Add to Longdo]
素寒貧[すかんぴん, sukanpin] (adj-na,n) penniless; dire poverty; pauper [Add to Longdo]
徒手[としゅ, toshu] (n,adj-no) (1) being empty-handed; bare hand (e.g. fight); (2) being penniless [Add to Longdo]
貧乏旅行[びんぼうりょこう, binbouryokou] (n) budget travel; penniless travel; travelling on the cheap [Add to Longdo]
文無し[もんなし, monnashi] (adj-na,n,adj-no) penniless; broke [Add to Longdo]
無一文[むいちもん, muichimon] (adj-na,n) penniless; broke [Add to Longdo]
鐚一文;びた一文[びたいちもん, bitaichimon] (exp) being penniless; not having a cent [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 penniless
   adj 1: not having enough money to pay for necessities [syn:
       {hard up}, {impecunious}, {in straitened
       circumstances(p)}, {penniless}, {penurious}, {pinched}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top