ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

orange juice

   
19 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -orange juice-, *orange juice*
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Orange juiceน้ำส้ม [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
orange juiceAfter swimming a glass of orange juice really fills the bill.
orange juiceA glass of orange juice refreshed me.
orange juiceHe drank orange juice out of a bottle.
orange juiceI'd like orange juice.
orange juiceI want an orange juice or something.
orange juiceMother bought two bottles of orange juice.
orange juiceOrange juice, and two eggs over easy.
orange juiceOrange juice or champagne?
orange juicePeople came to drink orange juice more and more.
orange juiceThey gave him a glass of orange juice laced with vodka.
orange juiceTwo glasses of orange juice, please.
orange juiceWhat about you? Will you have orange juice, too?

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
น้ำส้ม[n. exp.] (nām som ) EN: orange juice   FR: jus d'orange [m] ; orangeade [f]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
桔子水[jú zi shuǐ, ㄐㄩˊ ㄗ˙ ㄕㄨㄟˇ, ] orange juice [Add to Longdo]
橘子汁[jú zi zhī, ㄐㄩˊ ㄗ˙ ㄓ, ] orange juice [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
オレンジジュース[, orenjiju-su] (n) orange juice [Add to Longdo]
蜜柑の汁[みかんのしる, mikannoshiru] (n) mandarin orange juice [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  orange juice
      n 1: bottled or freshly squeezed juice of oranges

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top