ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

overtax

OW1 V ER0 T AE2 K S   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -overtax-, *overtax*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
overtax(vt) ทำให้ยากลำบาก, See also: ทำให้เหนื่อยอ่อน
overtax(vt) เก็บภาษีมากเกินไป

English-Thai: Nontri Dictionary
overtax(vt) เก็บภาษีเกินควร,ใช้เกินกำลัง

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
She'll do what she can, but you mustn't overtax her.คุณย่าก็ทำเท่าที่จะทำได้ และเธอไม่ควรจะให้เค้าทำงานมากเกินไป Art Isn't Easy (2007)
In this heat, you shouldn't overtax yourself.ในสภาะวะแบบนี้ คุณไม่ควรจะเหนื่อยเกินไปนะ Quite a Common Fairy (2013)

CMU English Pronouncing Dictionary
OVERTAX OW1 V ER0 T AE2 K S
OVERTAXED OW2 V ER0 T AE1 K S T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
overtax (v) ˌouvətˈæks (ou2 v @ t a1 k s)
overtaxed (v) ˌouvətˈækst (ou2 v @ t a1 k s t)
overtaxes (v) ˌouvətˈæksɪz (ou2 v @ t a1 k s i z)
overtaxing (v) ˌouvətˈæksɪŋ (ou2 v @ t a1 k s i ng)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  overtax
      v 1: tax excessively; "Don't overtax my constituents!"

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top