ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

overstatement

OW1 V ER0 S T EY2 T M AH0 N T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -overstatement-, *overstatement*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
overstatement(n) การกล่าวเกินจริง

CMU English Pronouncing Dictionary
OVERSTATEMENT OW1 V ER0 S T EY2 T M AH0 N T
OVERSTATEMENTS OW1 V ER0 S T EY2 T M AH0 N T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
overstatement (n) ˈouvəstɛɪtmənt (ou1 v @ s t ei t m @ n t)
overstatements (n) ˈouvəstɛɪtmənts (ou1 v @ s t ei t m @ n t s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Übertreibung {f} | Übertreibungen {pl}overstatement | overstatements [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
言い過ぎ;言過ぎ[いいすぎ, iisugi] (n) exaggeration; overstatement [Add to Longdo]
上げ底;揚げ底;上底;揚底[あげぞこ;あげそこ, agezoko ; agesoko] (n) (1) false bottom; fake bottom; raised bottom; platform (shoes); kick (of a bottle); (2) exaggeration; overstatement [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 overstatement
   n 1: making to seem more important than it really is [syn:
      {exaggeration}, {overstatement}, {magnification}] [ant:
      {understatement}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top