ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

nimrod

N IH1 M R AA0 D   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -nimrod-, *nimrod*, nimro
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
Nimrod(n) นักล่าสัตว์ในพระคัมภีร์

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
nimrodWhen my dad found out that I've been going out with Nimrod Nick, he blew his top.

CMU English Pronouncing Dictionary
NIMROD N IH1 M R AA0 D
NIMRODI N IH0 M R OW1 D IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Nimrod (n) nˈɪmrɒd (n i1 m r o d)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  Nimrod
      n 1: (Old Testament) a famous hunter

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top