ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

niagara

N AY0 AE1 G R AH0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -niagara-, *niagara*
Possible hiragana form: にあがら
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
Niagara(n) น้ำตกไนการ่า

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
niagaraNiagara Falls, famous as a world leading tourist resort.

CMU English Pronouncing Dictionary
NIAGARA N AY0 AE1 G R AH0
NIAGARA'S N AY0 AE1 G R AH0 Z

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
尼亚加拉瀑布[Ní yà jiā lā pù bù, ㄋㄧˊ ㄧㄚˋ ㄐㄧㄚ ㄌㄚ ㄆㄨˋ ㄅㄨˋ, / ] Niagara Falls [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ナイアガラ[naiagara] (n) Niagara; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Niagara
   n 1: waterfall in Canada is the Horseshoe Falls; in the United
      States it is the American Falls [syn: {Niagara}, {Niagara
      Falls}]
   2: a river flowing from Lake Erie into Lake Ontario; forms
     boundary between Ontario and New York [syn: {Niagara},
     {Niagara River}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top