ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

neurosurgery

N UH2 R OW0 S ER1 JH ER0 IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -neurosurgery-, *neurosurgery*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
neurosurgery(นิวโรเซอ'เจอรี) n. ศัลยกรรมระบบประสาท

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
neurosurgeryประสาทศัลยศาสตร์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Neurosurgeryประสาทศัลยศาสตร์ [TU Subject Heading]

CMU English Pronouncing Dictionary
NEUROSURGERY N UH2 R OW0 S ER1 JH ER0 IY0

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
神经外科[shén jīng wài kē, ㄕㄣˊ ㄐㄧㄥ ㄨㄞˋ ㄎㄜ, / ] neurosurgery [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
神経外科[しんけいげか, shinkeigeka] (n) neurosurgery [Add to Longdo]
脳手術[のうしゅじゅつ, noushujutsu] (n) brain surgery; brain operation; neurosurgery [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  neurosurgery
      n 1: any surgery that involves the nervous system (brain or
           spinal cord or peripheral nerves)

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top