ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

neurology

N UH0 R AA1 L AH0 JH IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -neurology-, *neurology*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
neurology(n) ประสาทวิทยา, Syn. clinical neurology

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
neurology(นิวรอล'โลจี) n. ประสาทวิทยา, See also: neurological adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
neurology(n) ประสาทวิทยา

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
neurologyประสาทวิทยา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Neurologyประสาทวิทยา [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Neurologyประสาทวิทยา [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Dr. Susan Mayer--she's new To Jane's neurology team.ดร.ซูซาน เมเยอร์ เพิ่งมาอยู่ในทีมแพทย์ของเจนครับ It Takes Two (2006)
Neurology fellowship at USC?ตำแหน่งผู้วิจัยด้านประสาทวิทยาในมหาวิทยาลัยUSC Chuck Versus the Tic Tac (2010)
Médecins Sans Frontières, USC neurology is every good doctor's fellowship at USC, dream job. which is, like, my dream job.โครงการแพทย์ไร้พรมแดนของมหาวิทยาลัยUSCด้านประสาทวิทยา ซึ่งเป็นงานในฝัน ของผู้วิจัยที่USC งานในฝันของพี่ด้วย Chuck Versus the Tic Tac (2010)
Your neurology department loaned me a culture of prions for my research on bovine spongiform encephalopathy.แม่หนูตัวที่ได้กัดคุณทุกสัปดาห์ ได้โปรดเรากำลังรับประทานอาหารนะ The Isolation Permutation (2011)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แผนกประสาทวิทยา[phanaēk prasāt witthayā] (n) EN: neurology  FR: neurologie [f]
ประสาทวิทยา[prasātwitthayā] (n) EN: neurology  FR: neurologie [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
NEUROLOGY N UH0 R AA1 L AH0 JH IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
neurology (n) njˈuəʳrˈɒləʤiː (n y u@1 r o1 l @ jh ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
神经学[shén jīng xué, ㄕㄣˊ ㄐㄧㄥ ㄒㄩㄝˊ, / ] neurology [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
神経科[しんけいか, shinkeika] (n) neurology [Add to Longdo]
神経学[しんけいがく, shinkeigaku] (n) neurology [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 neurology
   n 1: the branch of medical science that deals with the nervous
      system
   2: (neurology) the branch of medicine that deals with the
     nervous system and its disorders [syn: {neurology}, {clinical
     neurology}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top