ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

nacht

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -nacht-, *nacht*
English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
nachteilig; ungünstig {adj}(n, adj, pron) คู่แข่ง

CMU English Pronouncing Dictionary
NACHTIGAL N AE1 CH T IH0 G AH0 L

German-Thai: Longdo Dictionary
Nacht(n) |die, pl. Nächte| กลางคืน, คืน
Nachteil(n) |der, pl. Nachteile| ข้อเสีย,, See also: A. Vorteil
nachträglich(adj, adv) ย้อนหลัง เช่น Herzlichen Glückwunsch nachträglich! สุขสันต์วันเกิดย้อนหลัง
Gute Nacht!(phrase) ราตรีสวัสดิ์ อาจพูดสั้นๆว่า Nacht!
Weihnachtsmarkt(n) |der, pl. Weihnachtsmärkte| ตลาดขายของคริสต์มาส เกือบทุกเมืองในเยอรมนีจัดขึ้นทุกปีช่วง 4 อาทิตย์ ก่อนวันคริสต์มาส
Weihnachtskarte(n) |die, pl. Weihnachtskarten| บัตรอวยพรวันคริสต์มาส
Mitternacht(n) |die, nur Sg.| เที่ยงคืน, ยี่สิบสี่นาฬิกา เช่น Wie spät ist est? - Es ist genau Mitternacht. กี่โมงแล้ว - เที่ยงคืนพอดี
Weihnachtsmann(n) |der, pl. Weihnachtsmänner| ซานตาคลอส

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Nacht {f} | Nächte {pl} | in der Nacht | die ganze Nacht hindurchnight | nights | at night | all night; all night long [Add to Longdo]
Nacht...; Übernachtungs...; über Nacht; nächtlich {adj} | über Nacht bleibenovernight | to stay overnight [Add to Longdo]
Nacht...night-time; overnight [Add to Longdo]
Nachtarbeit {f}night work [Add to Longdo]
Nachtdienst {m}night service [Add to Longdo]
Nachtdienst {m}; Nachtschicht {f}graveyard shift (work hours between midnight and 8 a.m.) [Add to Longdo]
Nachteil {m}; Benachteiligung {f}; Schaden {m} | Nachteile {pl}; Benachteiligungen {pl}; Schäden {pl}disadvantage | disadvantages [Add to Longdo]
Nachteil {m}; Manko {n} | Nachteile {pl}; Mankos {pl}drawback; penalty | drawbacks [Add to Longdo]
Nachteinbruch {m}nightfall [Add to Longdo]
Nachtgewand {n}nightdress [Add to Longdo]
Nachthemd {n}nightshirt; nightdress; nightgown [Add to Longdo]
Nachthemd {n}nighty [Add to Longdo]
Nachthimmelsleuchten {n}airglow [Add to Longdo]
Nachtigall {f} [ornith.] | Nachtigallen {pl}nightingale | nightingales [Add to Longdo]
Nachtisch {m}; Nachspeise {f}dessert; sweet; afters [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アイネク[aineku] (n) (abbr) Eine Kleine Nachtmusik (work by Mozart) [Add to Longdo]
水晶の夜[すいしょうのよる, suishounoyoru] (n) Kristallnacht (night of concerted violence against Jews in Germany and Austria from November 9-10, 1938) [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
夜行[やこう, yakou] Nachtzug [Add to Longdo]
夜間撮影[やかんさつえい, yakansatsuei] Nachtaufnahme [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top