ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

nineteenth

N AY1 N T IY1 N TH   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -nineteenth-, *nineteenth*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
nineteenth(pron) ลำดับที่สิบเก้า
nineteenth(adj) ซึ่งเป็นลำดับที่สิบเก้า
nineteenth-century(adj) เกี่ยวกับยุคพระนางวิคตอเรีย (ช่วงค.ศ 1837-1901), Syn. Victorian

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
nineteenth(ไนนฺ'ทีนธฺ) adj.,n. ที่สิบเก้า,ส่วนที่สิบเก้า

English-Thai: Nontri Dictionary
nineteenth(adj) ที่สิบเก้า
nineteenth(n) อันดับที่สิบเก้า

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
nineteenth[ไนนฺ'ทีนธฺ] (adj) ที่สิบเก้า

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
nineteenthEven at the end of the nineteenth century, sailors in the British Navy were not permitted to use knives and forks because using them was considered a sign of weakness.
nineteenthIn the nineteenth century many Africans were sold as slaves in the United States.
nineteenthModern art has broken away from nineteenth century conventions.
nineteenthNot until the end of the nineteenth century, did plant breeding become a scientific discipline.
nineteenthThe nineteenth century was the age of the white men's civilization.

CMU English Pronouncing Dictionary
NINETEENTH N AY1 N T IY1 N TH

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
nineteenth (n) nˌaɪntˈiːnθ (n ai2 n t ii1 n th)
nineteenths (n) nˌaɪntˈiːnθs (n ai2 n t ii1 n th s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
壬午[rén wǔ, ㄖㄣˊ ㄨˇ, ] nineteenth year I7 of the 60 year cycle, e.g. 2002 or 2062, #59,788 [Add to Longdo]
第十九[dì shí jiǔ, ㄉㄧˋ ㄕˊ ㄐㄧㄡˇ, ] nineteenth [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
壬午[みずのえうま;じんご, mizunoeuma ; jingo] (n) (See 干支) nineteenth of the sexagenary cycle [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 nineteenth
   adj 1: coming next after the eighteenth in position [syn:
       {nineteenth}, {19th}]
   n 1: position 19 in a countable series of things

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top