ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

nilles

N AY1 L Z   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -nilles-, *nilles*, nille
CMU English Pronouncing Dictionary
NILLES N AY1 L Z
NILL N IH1 L
NILLY N IH1 L IY0
KNILL N IH1 L
VANILLI V AH0 N IH1 L IY0
VANILLA V AH0 N IH1 L AH0
PANNILL P AE1 N IH0 L
BONILLA B AH0 N IH1 L AH0
MANILLA M AH0 N IH1 L AH0
VANILLIN V AH0 N IH1 L IH0 N
GRANILLO G R AH0 N IH1 L OW0
BRANILLO B R AH0 N IH1 L OW0
CANILLES K AH0 N IH1 L IY0 Z
PANNILL'S P AE1 N IH0 L Z
PETRONILLA P EH2 T R AH0 N IH1 L AH0
FONTANILLA F AA2 N T AH0 N IH1 L AH0
MANZANILLA M AE2 N Z AH0 N IH1 L AH0
QUINTANILLA K W IH2 N T AH0 N IH1 L AH0

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
vanilla(n) วนิลา, See also: พืชไม้เลื้อยเมืองร้อนประเภทมีฝักใช้สำหรับทำอาหาร, Syn. vanilla bean
vanilla(adj) ซึ่งประกอบด้วยวนิลา, See also: ซึ่งมีรสวนิลา
willy-nilly(adj) ด้วยความเต็มใจหรือไม่ก็ตาม, See also: ด้วยความสมัครใจหรือไม่ก็ตาม
willy-nilly(adv) อย่างเต็มใจหรือไม่ก็ตาม, See also: อย่างสมัครใจหรือไม่ก็ตาม, Syn. nolens volens

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
chenille(ชะเนล') n. ด้ายไหมกำมะหยี่,สิ่งทอกำมะหยี่
manzanilla(แมนซะนีล'ละ) n. ผลเชอรี่แห้ง
nill(นิล) vt.,vi. ไม่เต็มใจ
vanilla(วะนีล'ละ) n. พืชไม้เลื้อยเมืองร้อนสกุลVanilla (โดยเฉพาะVanilla planifolia) ฝักของมันใช้ทำอาหารและเครื่องสำอาง,อาหารหรือถั่วหรือสารสกัดจากพืชดังกล่าว
willy-nilly(วิล'ลีนิล'ลี) adj.,adv. เต็มใจหรือไม่ก็ตาม, Syn. unavoidably

English-Thai: Nontri Dictionary
vanilla(n) กล้วยไม้ชนิดหนึ่ง,กลิ่นวนิลา

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
vanillaวานิลลา, พืชชนิดหนึ่งมีมากในอเมริกาใต้ นำเมล็ดมาสกัดได้สารอินทรีย์  สูตรเคมีคือC8H8O3 เป็นผลึกสีขาว จุดหลอมเหลว 81-82 °C จุดเดือด 285 °C  มีกลิ่นหอม นิยมใช้ผสมอาหาร [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Hirudinaria Munillensisปลิงควาย [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
vanilla(adj) เกี่ยวกับฮาร์ดแวร์หรือซอฟต์แวร์ที่ทำออกมาแบบง่ายๆ ไม่มีอะไรที่วิจิตรพิสดาร

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
nillI think it is certain that there is intelligent life in this universe, but the likelihood of that life coming to Earth is practically nill.
nillTwo vanilla ice creams please.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ปลิง(n) leech, See also: Hirudinaria manillensis, Example: วิธีปฏิบัติเมื่อปลิงเกาะคืออย่าพยายามดึงปลิงหรือทากออกจากผิวหนังเพราะจะทำให้เกิดแผลฉีกขาดเลือดออก, Count Unit: ตัว, Thai Definition: ชื่อสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังในวงศ์ Hirudinidae ตัวยืดได้คล้ายทาก ชอบเกาะคนหรือสัตว์เพื่อดูดกินเลือด มีหลายชนิด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ไอศกรีมวานิลลา[aisakrīm wānillā] (n, exp) FR: glace à la vanille [f]
บุ้ง[bung] (n) EN: caterpillar ; hairy caterpillar  FR: chenille [f] ; chenille velue [f]
ครั่ง[khrang] (n) EN: lac insect  FR: cochenille [f]
มะอึก[ma-euk] (n) EN: Solanum ; Bolo maka ; coconilla ; tapirillo ; groseillier-diable ; groseille sauvage
มะนิลา = มนิลา[Manilā] (n, prop) EN: Manila  FR: Manille
นกเฉี่ยวบุ้งกลาง[nok chīo bung klāng] (n, exp) EN: Indochinese Cuckooshrike  FR: Échenilleur d'Indochine [m]
นกเฉี่ยวบุ้งเล็ก[nok chīo bung lek] (n, exp) EN: Lesser Cuckooshrike  FR: Échenilleur frangé [m] ; Petit Échenilleur [m]
นกเฉี่ยวบุ้งใหญ่[nok chīo bung yai] (n, exp) EN: Black-winged Cuckooshrike  FR: Échenilleur ardoisé [m] ; Échenilleur à ailes noires [m] ; Échenilleur gris [m]
นกเฉี่ยวดงหางสีน้ำตาล[nok chīo dong hāng sī nāmtān] (n, exp) EN: Large Woodshrike  FR: Téphrodorne bridé [m] ; Échenilleur bridé [m] ; Échenilleur brun [m]
นกเฉี่ยวดงธรรมดา[nok chīo dong thammadā] (n, exp) EN: Common Woodshrike  FR: Téphrodorne de Pondichéry [m] ; Échenilleur de Pondichéry [m] ; Échenilleur commun [m]
นกเขนน้อยคิ้วขาว[nok khēn nøi khiu khāo] (n, exp) EN: Pied Triller  FR: Échenilleur térat [m] ; Échenilleur pie [m]
นกเขนน้อยปีกดำ[nok khēn nøi pīk dam] (n, exp) EN: Black-winged Flycatcher-shrike  FR: Échenilleur véloce [m] ; Échenilleur à ailes noires [m]
นกเขนน้อยปีกแถบขาว[nok khēn nøi pīk thaēp khāo] (n, exp) EN: Bar-winged Flycatcher-shrike  FR: Échenilleur gobemouche [m] ; Échenilleur pie [m]
นกขี้เถ้าลายขวาง[nok khīthao lāi khwāng] (n, exp) EN: Bar-bellied Cuckooshrike  FR: Échenilleur barré [m]
นกขี้เถ้าพันธุ์ชวา[nok khīthao phan Chawā] (n, exp) EN: Javan Cuckooshrike  FR: Échenilleur de Java [m]
นกขี้เถ้าใหญ่[nok khīthao yai] (n, exp) EN: Large Cuckooshrike  FR: Échenilleur de Macé [m] ; Échenilleur robuste [m] ; Grand Échenilleur [m]
หนอน[nøn] (n) EN: worm  FR: ver [m] ; chenille [f] ; asticot [m]
หนอนบุ้ง[nøn bung] (n) EN: caterpillar ; hairy caterpillar  FR: chenille [f] ; chenille velue [f]
หนอนผีเสื้อ[nøn phīseūa] (n, exp) EN: caterpillar  FR: chenille de papillon [f]
ผ้าขี้ริ้ว[phākhīriū] (n) EN: dust cloth ; rag  FR: chiffon [m] ; guenille [f]
สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงมะนิลา[Sathān Ēk-akkharātchathūt Thai na Krung Manilā] (n, prop) EN: Royal Thai Embassy in Manila  FR: Ambassade Royale de Thaïlande à Manille [f]
เสมา[sēmā] (n) EN: Paddle Cactus ; nopal ; Cochineal Cactus ; Cactus cochenillifer  FR: nopal [m] ; figuier de Barbarie [m]
ตัวบุ้ง[tūa bung] (n) EN: caterpillar ; hairy carterpillar  FR: chenille [f] ; chenille velue [f]
วานิลลา[wānillā = wāninlā] (n) EN: vanilla  FR: vanille [f]

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Manilla (n) mˈənˈɪlə (m @1 n i1 l @)
vanilla (n) vˈənˈɪlə (v @1 n i1 l @)
Manillas (n) mˈənˈɪləz (m @1 n i1 l @ z)
chenille (n) ʃˈənˈiːl (sh @1 n ii1 l)
vanillas (n) vˈənˈɪləz (v @1 n i1 l @ z)
willy-nilly (a) wˌɪlɪ-nˈɪliː (w i2 l i - n i1 l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[àn, ㄢˋ, / ] to shut the door; unilluminated, #2,540 [Add to Longdo]
香草[xiāng cǎo, ㄒㄧㄤ ㄘㄠˇ, ] herb; vanilla; fig. a loyal knight; fig. leaving a deep impression (of a poem), #26,333 [Add to Longdo]
[lí, ㄌㄧˊ, / ] red algae; Gracilaria, several species, some edible; Japanese ogonori; arch. used for vanilla-like herb, #118,675 [Add to Longdo]
香子兰[xiāng zǐ lán, ㄒㄧㄤ ㄗˇ ㄌㄢˊ, / ] vanilla; Vanilla planifolia [Add to Longdo]
香草精[xiāng cǎo jīng, ㄒㄧㄤ ㄘㄠˇ ㄐㄧㄥ, ] vanilla; vanilla extract; methyl vanillin C8H8O3 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Doppelkeks {m} mit Vanillecremefüllungcustard cream biscuit [Add to Longdo]
Standard...vanilla; plain-vanilla [comp.] [slang] [Add to Longdo]
Vanille {f}vanilla [Add to Longdo]
Vanilleeis {n} [cook.]vanilla ice cream [Add to Longdo]
Vanillegeschmack {m}vanilla flavour [Add to Longdo]
Vanillepudding {m} [cook.]set custard [Add to Longdo]
Vanillesoße {f} [cook.]vanilla sauce [Add to Longdo]
Vanilleschote {f}vanilla bean [Add to Longdo]
Vanillesoße {f} [cook.]pouring custard [Add to Longdo]
Vanillesoßenpulver {n} [cook.]custard powder [Add to Longdo]
Vanillezucker {m}; Vanillinzucker {m} [cook.]vanilla sugar [Add to Longdo]
raupenähnliche Schnurchenille [Add to Longdo]
unerleuchtetunilluminated [Add to Longdo]
unwissendunillumined [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
シェニール糸[シェニールいと, shieni-ru ito] (n) chenille; chenille yarn [Add to Longdo]
バニラ(P);ヴァニラ[banira (P); vanira] (n) vanilla; (P) [Add to Longdo]
バニラエッセンス[baniraessensu] (n) vanilla essence [Add to Longdo]
バニリン[banirin] (n) vanillin [Add to Longdo]
モールファブリック[mo-rufaburikku] (n) chenille (wasei [Add to Longdo]
ワニラ[wanira] (n) vanilla [Add to Longdo]
[みぞ(P);どぶ, mizo (P); dobu] (n) (obsc) 10^32; hundred nonillion (American); (obs) hundred quintillion (British) [Add to Longdo]
否が応[いやがおう, iyagaou] (adv) willy-nilly; whether willing or not [Add to Longdo]
否でも[いやでも, iyademo] (exp) (uk) whether one likes it or not; willy-nilly [Add to Longdo]
否でも応でも[いやでもおうでも, iyademooudemo] (adv) willy-nilly; whether willing or not [Add to Longdo]
有無を言わさず[うむをいわさず, umuwoiwasazu] (exp,adv) (See 有無を言わせず) peremptorily; willy-nilly; forcibly [Add to Longdo]
有無を言わせず[うむをいわせず, umuwoiwasezu] (exp) peremptorily; willy-nilly; forcibly [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top