ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

nill

N IH1 L   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -nill-, *nill*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
nill(นิล) vt.,vi. ไม่เต็มใจ
chenille(ชะเนล') n. ด้ายไหมกำมะหยี่,สิ่งทอกำมะหยี่
manzanilla(แมนซะนีล'ละ) n. ผลเชอรี่แห้ง
vanilla(วะนีล'ละ) n. พืชไม้เลื้อยเมืองร้อนสกุลVanilla (โดยเฉพาะVanilla planifolia) ฝักของมันใช้ทำอาหารและเครื่องสำอาง,อาหารหรือถั่วหรือสารสกัดจากพืชดังกล่าว
willy-nilly(วิล'ลีนิล'ลี) adj.,adv. เต็มใจหรือไม่ก็ตาม, Syn. unavoidably

English-Thai: Nontri Dictionary
vanilla(n) กล้วยไม้ชนิดหนึ่ง,กลิ่นวนิลา

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
nillI think it is certain that there is intelligent life in this universe, but the likelihood of that life coming to Earth is practically nill.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ไอศกรีมวานิลลา[aisakrīm wānillā] (n, exp) FR: glace à la vanille [f]
บุ้ง[bung] (n) EN: caterpillar ; hairy caterpillar  FR: chenille [f] ; chenille velue [f]
ครั่ง[khrang] (n) EN: lac insect  FR: cochenille [f]
มะอึก[ma-euk] (n) EN: Solanum ; Bolo maka ; coconilla ; tapirillo ; groseillier-diable ; groseille sauvage
มะนิลา = มนิลา[Manilā] (n, prop) EN: Manila  FR: Manille
นกเฉี่ยวบุ้งกลาง[nok chīo bung klāng] (n, exp) EN: Indochinese Cuckooshrike  FR: Échenilleur d'Indochine [m]
นกเฉี่ยวบุ้งเล็ก[nok chīo bung lek] (n, exp) EN: Lesser Cuckooshrike  FR: Échenilleur frangé [m] ; Petit Échenilleur [m]
นกเฉี่ยวบุ้งใหญ่[nok chīo bung yai] (n, exp) EN: Black-winged Cuckooshrike  FR: Échenilleur ardoisé [m] ; Échenilleur à ailes noires [m] ; Échenilleur gris [m]
นกเฉี่ยวดงหางสีน้ำตาล[nok chīo dong hāng sī nāmtān] (n, exp) EN: Large Woodshrike  FR: Téphrodorne bridé [m] ; Échenilleur bridé [m] ; Échenilleur brun [m]
นกเฉี่ยวดงธรรมดา[nok chīo dong thammadā] (n, exp) EN: Common Woodshrike  FR: Téphrodorne de Pondichéry [m] ; Échenilleur de Pondichéry [m] ; Échenilleur commun [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
NILL N IH1 L
NILLY N IH1 L IY0
NILLES N AY1 L Z

Japanese-English: EDICT Dictionary
シェニール糸[シェニールいと, shieni-ru ito] (n) chenille; chenille yarn [Add to Longdo]
バニラ(P);ヴァニラ[banira (P); vanira] (n) vanilla; (P) [Add to Longdo]
バニラエッセンス[baniraessensu] (n) vanilla essence [Add to Longdo]
バニリン[banirin] (n) vanillin [Add to Longdo]
モールファブリック[mo-rufaburikku] (n) chenille (wasei [Add to Longdo]
ワニラ[wanira] (n) vanilla [Add to Longdo]
[みぞ(P);どぶ, mizo (P); dobu] (n) (obsc) 10^32; hundred nonillion (American); (obs) hundred quintillion (British) [Add to Longdo]
否が応[いやがおう, iyagaou] (adv) willy-nilly; whether willing or not [Add to Longdo]
否でも[いやでも, iyademo] (exp) (uk) whether one likes it or not; willy-nilly [Add to Longdo]
否でも応でも[いやでもおうでも, iyademooudemo] (adv) willy-nilly; whether willing or not [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top