ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

mutiny

M Y UW1 T AH0 N IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -mutiny-, *mutiny*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
mutiny(n) การขัดขืนคำสั่ง, See also: การฝ่าฝืนคำสั่ง
mutiny(vi) ก่อการจลาจล, See also: ก่อการกบฏ, ต่อต้านอำนาจ
mutiny(vi) ขัดขืนคำสั่ง, See also: กำแหง, กำเริบ, กระด้างกระเดื่อง, ฝ่าฝืน
mutiny(n) การจลาจล, See also: การกบฏ, การลุกฮือขึ้นต่อต้านอำนาจ, Syn. uprising, overthrow
mutiny against(phrv) ไม่ยอมเชื่อฟังคำสั่งของ, See also: ขัดขืนคำสั่ง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
mutiny(มิว'ทะนี) n. การกบฏ,การขัดขืน vi. ก่อการกบฏ,ขัดขืน, Syn. rebellion

English-Thai: Nontri Dictionary
mutiny(n) การกบฏ,การก่อการจลาจล,การแข็งข้อ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
mutinyการก่อการกำเริบ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
mutinyการก่อการกำเริบ (ในกองทัพ, ในเรือ) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Mutinyการยึดอำนาจ [TU Subject Heading]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กบฏ(v) rebel, See also: mutiny, overthrow, coup, Syn. ทรยศ, Example: ข้าพเจ้าทราบในเวลาต่อมาว่าทั้งสองคนได้ถูกส่งฟ้องศาลฐานกบฏในพระราชอาณาจักร, Thai Definition: ประทุษร้ายต่อทางอาณาจักร
กำเริบ(v) mutiny, See also: be insolent, be intense, Syn. กำแหง, บังอาจ, โอหัง, เหิมเกริม, อหังการ, ผยอง, ลามปาม, โอหัง, Example: ลูกจ้างบางคนเราต้องคอยปรามๆ ไว้ไม่ให้เหลิงหรือกำเริบ
กำเริบเสิบสาน(v) mutiny, See also: be insolent, be intense, run wild, Syn. กำแหง, กำเริบ, โอหัง, เหิมเกริม, ผยอง, เหิมใจ, Example: นับจากศัตรูได้ชัยชนะแล้วก็กำเริบเสิบสานขึ้นทุกที
กำแหง(v) dare, See also: mutiny, be insolent, be intense, Syn. กล้า, บังอาจ, อวดดี, ผยอง, กำเริบ, Example: นักเลงเจ้าถิ่นชอบกำแหงกับคนที่ผ่านไปมา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กำแหง[kamhaēng] (v) EN: dare ; have the effrontery ; have the nerve ; mutiny ; be insolent ; be intense  FR: oser ; avoir l'audace
กำเริบ[kamroēp] (v) EN: mutiny ; be insolent ; be intense ; insubordinate ; run wild ; take liberties ; be overconfident  FR: s'enhardir
การปฏิวัติ[kān patiwat] (n) EN: revolt ; revolution ; mutiny ; rebellion  FR: révolte [f] ; révolution [f] ; insurrection [f] ; soulèvement [m] ; émeute [f]
ขบถ[khabot] (v) EN: rebel ; revolt ; mutiny ; betray  FR: se révolter ; se rebeller ; s'insurger ; se soulever

CMU English Pronouncing Dictionary
MUTINY M Y UW1 T AH0 N IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
mutiny (v) mjˈuːtɪniː (m y uu1 t i n ii)
mutinying (v) mjˈuːtɪnɪɪŋ (m y uu1 t i n i i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
兵变[bīng biàn, ㄅㄧㄥ ㄅㄧㄢˋ, / ] mutiny, #42,770 [Add to Longdo]
哗变[huá biàn, ㄏㄨㄚˊ ㄅㄧㄢˋ, / ] mutiny; rebellion, #72,073 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Meuterei {f} | Meutereien {pl}mutiny | mutinies [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
インド大反乱;インド大叛乱[インドだいはんらん, indo daihanran] (n) (See セポイの反乱) Indian Mutiny (1857-1858) [Add to Longdo]
セポイの反乱;セポイの叛乱[セポイのはんらん, sepoi nohanran] (n) (See インド大反乱) Sepoy Mutiny (1857-1858) [Add to Longdo]
反逆(P);叛逆[はんぎゃく, hangyaku] (n,vs) treason; treachery; mutiny; rebellion; insurrection; (P) [Add to Longdo]
反乱(P);叛乱[はんらん, hanran] (n,vs,adj-no) insurrection; mutiny; rebellion; revolt; uprising; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 mutiny
   n 1: open rebellion against constituted authority (especially by
      seamen or soldiers against their officers)
   v 1: engage in a mutiny against an authority

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top