ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ms. kelsey here has generously offered to endow a beta-tablet pilot program for our special-needs clients.

   
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ms. kelsey he [...] eeds clients.-, *ms. kelsey he [...] eeds clients.*

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

Ms ( M IH1 Z). Kelsey ( K EH1 L S IY0) here ( HH IH1 R) has ( HH AE1 Z) generously ( JH EH1 N ER0 AH0 S L IY0) offered to ( AO1 F ER0 D T UW1) endow ( EH0 N D AW1) a ( AH0) beta ( B EY1 T AH0)-tablet ( T AE1 B L AH0 T) pilot ( P AY1 L AH0 T) program ( P R OW1 G R AE2 M) for ( F AO1 R) our ( AW1 ER0) special ( S P EH1 SH AH0 L)-needs ( N IY1 D Z) clients ( K L AY1 AH0 N T S).

 


  

 
Ms
 • คำเรียกผู้หญิง (ใช้ได้ทั้งหญิงแต่งงานแล้วและยังไม่ได้แต่ง)[Lex2]
 • (มิซ) n. คำนำหน้าชื่อหรือตำแหน่งของผู้หญิงโดยไม่ได้แสดงว่าเป็นหญิงที่แต่งงานแล้วหรือยัง [Hope]
 • /M IH1 Z/ [CMU]
 • (n) /m'ænjəskrɪpt/ [OALD]
 • (n) /m'ɪz/ [OALD]
Kelsey
 • /K EH1 L S IY0/ [CMU]
here
 • ที่นี่: ตรงนี้, ในที่นี้, ณ ที่นี้, ที่ตรงนี้ [Lex2]
 • (เฮียร์) adv. ที่นี่,ตรงนี้,ขณะนี้,ซึ่งกำลังพิจารณาอยู่ ###SW. here below ในโลกนี้,ในชีวิตนี้. -Phr. (neither here nor their ไม่สำคัญ,ไร้สาระ) n. ที่นี้,โลกนี้,ชีวิตนี้,ปัจจุบันนี้. interj. ขณะนี้!. เดี๋ยวนี้!,เอาละ คำที่มีความหมายเหมือนกั [Hope]
 • (adv) คราวนี้,ที่นี่,จุดนี้,ณ ที่นี้,ขณะนี้ [Nontri]
 • /HH IH1 R/ [CMU]
 • (a) /h'ɪəʴr/ [OALD]
has
 • กิน: รับประทาน [Lex2]
 • ได้รับ[Lex2]
 • มี[Lex2]
 • มีคุณสมบัติ: มีลักษณะ [Lex2]
 • (แฮซ) v. กริยาเอกพจน์บุรุษที่ 3 ของhave [Hope]
 • (vt) มี(ใช้กับบุรุษที่ 3 เอกพจน์) [Nontri]
 • /HH AE1 Z/ [CMU]
 • /HH AH0 Z/ [CMU]
 • (v) /hæz/ [OALD]
  [have]
 • คลอด: ให้กำเนิด [Lex2]
 • จัด: เตรียมการ [Lex2]
 • ได้รับ: ได้ [Lex2]
 • เป็นโรค: ป่วยเป็นโรค [Lex2]
 • มี: ประกอบด้วย, เป็นเจ้าของ [Lex2]
 • มีแขก: ให้การต้อนรับแขก [Lex2]
 • รับประทาน: กิน, ทาน [Lex2]
 • (แฮฟว) {have,had,had,having,has} vt. มี,ประกอบด้วย,ได้รับ,เป็น (โรค) ,เอา,เอาได้,ประสบการณ์,ผ่าน,แสดง,ดำเนินการ,ม' (ลูก) , vi. มีเงิน. (auxiliary verb) -Phr. (had better (best) ควรจะ) ###S. possess,own,suffer [Hope]
 • (vt) มี,ได้,เป็น,รับประทาน,ดื่ม,กล่าว,ยืนยัน,ใช้ [Nontri]
 • /HH AE1 V/ [CMU]
 • (v) /hæv/ [OALD]
generously
 • /JH EH1 N ER0 AH0 S L IY0/ [CMU]
 • (a) /ʤ'ɛnərəsliː/ [OALD]
offered to
  [offer to]
 • เสนอ[Lex2]
endow
 • บริจาค: มอบเงินทุนให้ [Lex2]
 • (เอนเดา') vt. บริจาค,มอบของขวัญให้,มอบทุน ###SW. endower n. ดูendow ###S. provide, [Hope]
 • (vt) ให้,บริจาค,มอบให้,มอบทุน,ยกสมบัติให้ [Nontri]
 • /EH0 N D AW1/ [CMU]
 • (v) /'ɪnd'au/ [OALD]
a
 • หนึ่ง (คำนำหน้าคำนามเพื่อแสดงว่าคำนามนั้นๆ ไม่ชี้เฉพาะ)[Lex2]
 • อักษรตัวแรกในภาษาอังกฤษ[Lex2]
 • ใช้เป็นคำเติมหน้าเพื่อเน้นความหมาย[Lex2]
 • ของ[Lex2]
 • บน[Lex2]
 • จาก[Lex2]
 • ไปยัง: ไปสู่ [Lex2]
 • ออก[Lex2]
 • ไม่ (ย่อมาจาก an-): ปราศจาก, ใช้นำหน้าเสียงพยัญชนะ [Lex2]
 • (เอ) 1. พยัญชนะและสระตัวแรกในภาษาอังกฤษรูปตัว A, ชั้นหนึ่ง,อันดับหนึ่ง,สัญลักษณ์ธาตุ argon (the first letter) - อังสตรอมยูนิต abbr. assesssment,artery 2. อักษร A ในระบบเลขฐานสิบหก มีค่าเท่ากับ 10 ในเลขฐานสิบ [Hope]
 • /AH0/ [CMU]
 • /EY1/ [CMU]
 • (n) /'ɛɪ/ [OALD]
 • (dt) /ə/ [OALD]
beta
 • อักษรตัวที่ 2 ของภาษากรีก (ตัวย่อคือ b)[Lex2]
 • (เบ'ทะ) n. อักษรตัวที่สองของพยัญชนะกรีก,ตำแหน่งหนึ่งของอะตอมหรือกลุ่มอะตอมในสารประกอบ,สารประกอบ isomer,อนุภาค beta [Hope]
 • /B EY1 T AH0/ [CMU]
 • (n) /b'iːtə/ [OALD]
tablet
 • ยาเม็ดแบน[Lex2]
 • แผ่นจารึก[Lex2]
 • สมุดฉีก[Lex2]
 • ทำให้เป็นแผ่น: ทำให้แบน [Lex2]
 • จารึกลงบนแผ่น (เช่น แผ่นกระดาษ)[Lex2]
 • (แทบ'ลิท) n. ยาเม็ดแบน,ป้าย,แผ่นหนังสือ,แผ่นจารึก,สมุดฉีก,สมุดบันทึก,แผ่นเล็ก,ก้อนแบน ###S. pad,wafer [Hope]
 • (n) แผ่นจารึก,ยาเม็ด,ป้าย,สมุดฉีก,สมุดแฟ้ม,สมุดบันทึก [Nontri]
 • /T AE1 B L AH0 T/ [CMU]
 • (n) /t'æblɪt/ [OALD]
pilot
 • นักบิน: เจ้าหน้าที่ขับเครื่องบิน [Lex2]
 • ผู้นำทาง: ผู้ที่คอยชี้แนะ, คนนำทาง, มัคคุเทศก์ [Lex2]
 • เครื่องนำ (ใช้กับเครื่องมือหรืออุปกรณ์): ตัวนำ, เครื่องนำวิถี [Lex2]
 • กันชน[Lex2]
 • ต้นแบบ[Lex2]
 • การทดสอบ: การทดลอง [Lex2]
 • ไฟสัญญาณ[Lex2]
 • คนนำร่อง (เรือใหญ่)[Lex2]
 • รายการแนะนำ[Lex2]
 • ขับเครื่องบิน: ขับ [Lex2]
 • นำทาง: ชี้แนะ, เป็นมัคคุเทศก์ให้ [Lex2]
 • นำร่อง (เรือใหญ่)[Lex2]
 • รับผิดชอบ: อยู่ในความรับผิดชอบ [Lex2]
 • ซึ่งใช้เป็นตัวนำ: สำหรับนำ [Lex2]
 • ซึ่งใช้ทดสอบ: สำหรับทดลอง [Lex2]
 • (ไพ'เลิท) vt.,n. (คน,สิ่ง) นำร่อง,ขับเครื่องบิน,นำทาง,เป็นมัคคุเทศก์ ###S. helmsman [Hope]
 • (n) นักบิน,คนนำร่อง,คนนำทาง [Nontri]
 • (vt) ขับเครื่องบิน,นำทาง,นำร่อง [Nontri]
 • /P AY1 L AH0 T/ [CMU]
 • (v) /p'aɪlət/ [OALD]
program
 • แผนงาน: โปรแกรม, แผนการ [Lex2]
 • รายการ: รายการแสดง [Lex2]
 • ชุดคำสั่งที่ใช้ควบคุมเครื่องอิเล็กทรอนิค[Lex2]
 • เขียนโปรแกรม: เขียนชุดคำสั่ง [Lex2]
 • (me) (โพร'แกรม) n. รายการ,กำ-หนดการ,หมายกำหนดการ,โปรแกรม,ระเบียบวาระ,การแสดง,แผน,โครงการ,ผัง vi.,vt. กำหนดรายการ,กำหนดระเบียบวาระ,กำหนดแผน. ###SW. programmable adj. programable adj. [Hope]
 • (n) สูจิบัตร,โครงการ,รายการ,กำหนดการ,แผน,ระเบียบวาระ [Nontri]
 • /P R OW1 G R AE2 M/ [CMU]
 • (v) /pr'ɒugræm/ [OALD]
for
 • สำหรับ: ในส่วน [Lex2]
 • เพื่อ: แก่, ให้แก่, ให้กับ [Lex2]
 • แทน[Lex2]
 • สนับสนุน: เห็นด้วย [Lex2]
 • เป็นระยะ: เป็นเวลา, เป็นจำนวนเงิน [Lex2]
 • ในฐานะของ[Lex2]
 • ไปยัง[Lex2]
 • ด้วยเหตุที่[Lex2]
 • เพราะว่า: เนื่องจาก [Lex2]
 • แลกกับ[Lex2]
 • (ฟอร์) prep. สำหรับ,เพื่อ,conj. เนื่องจาก,เพราะว่า [Hope]
 • (con) เพราะว่า,เพราะเหตุว่า,เนื่องจาก,เนื่องจากว่า [Nontri]
 • (pre) สำหรับ,เพื่อ,แทนที่,เนื่องจาก,เพื่อเป็นเกียรติแก่ [Nontri]
 • /F AO1 R/ [CMU]
 • /F ER0/ [CMU]
 • /F R ER0/ [CMU]
 • (in) /fɔːr/ [OALD]
our
 • ของเรา[Lex2]
 • (เอา'เออะ) pron. ของเรา [Hope]
 • (adj) ของพวกเรา,ของเรา [Nontri]
 • /AW1 ER0/ [CMU]
 • /AW1 R/ [CMU]
 • /AA1 R/ [CMU]
 • (j) /'auər/ [OALD]
special
 • เฉพาะ: เจาะจง [Lex2]
 • สิ่งที่พิเศษ: คนพิเศษ, รายการพิเศษ [Lex2]
 • (สเพช'เชิล) adj.,n. (สิ่งที่) พิเศษ,เฉพาะ,จำเพาะ,เฉพาะอย่าง,เจาะจง,แตกต่างจากธรรมดา,ยกเว้น,ใหญ่ยิ่ง,มาก,สนิทสนม. ###SW. specially adv. ###S. uncommon,specific [Hope]
 • (adj) เจาะจง,พิเศษ,เฉพาะ,ยกเว้น,สนิทสนม [Nontri]
 • /S P EH1 SH AH0 L/ [CMU]
 • (n) /sp'ɛʃl/ [OALD]
needs
 • (นีดซ) adv. จำเป็น,โดยจำเป็น [Hope]
 • (n) ความจำเป็น,ความต้องการ [Nontri]
 • /N IY1 D Z/ [CMU]
 • (v) /niːdz/ [OALD]
  [need]
 • ความต้องการ: ความจำเป็น, ความขาดแคลน [Lex2]
 • จำเป็น: ต้องการ, ควรทำ [Lex2]
 • ต้องการ: จำเป็นต้องมี [Lex2]
 • (นีด) {needed,needing,needs} n. ความจำเป็น,ความต้องการ,สิ่งที่ต้องการ,สิ่งที่ขาดแคลน,ความคับขัน,ความขัดสน if need be ในกรณีจำเป็น vt.,vi. มีความจำเป็น,จำเป็น,ต้องการ,ประสงค์. ###SW. needer n. [Hope]
 • (n) ความต้องการ,ความจำเป็น,ของจำเป็น,ความขัดสน [Nontri]
 • (vt) ต้องการ,จำเป็น,ประสงค์,ขาด [Nontri]
 • /N IY1 D/ [CMU]
 • (v) /niːd/ [OALD]
clients
 • /K L AY1 AH0 N T S/ [CMU]
 • (n) /kl'aɪənts/ [OALD]
  [client]
 • ลูกค้า[Lex2]
 • (ไคล'เอินทฺ) n. ลูกความ,คนไข้,ลูกค้า,คนซื้อของ,ผู้พึ่งคนอื่น, บุคคลหรือบริษัทที่จ่ายเงินสำหรับสินค้าหรือการบริการ adj. เป็นลูกค้าประจำ ###SW. cliental adj. ดูclient ผู้รับบริการ1. ใช้ในเรื่องของข่ายงานบริเวณเฉพาะที่ (LAN) หมายถึง เครื่องคอมพิวเตอร์ในเครือข่ายที่สามารถเรียกข้อมูลข่าวสารหรือโปรแกรมจากเครื่องบริการแฟ้ม (file server) มาใช้ได้ หรืออาจหมายถึงเครื่องที่ทำงานอย่างอิสระ โดยใช้โปรแกรมที่มีอยู่ในเครื่องนั้นเองก็ได้ ดู file server ประกอบ2. หมายถึงเครื่องคอมพิวเตอร์ที่สามารถใช้ข้อมูลร่วมกับเครื่องอื่นได้ โดยใช้ระบบ DDE หรือ dynamic data exchange ดู dynamic data exchange ประกอบ [Hope]
 • (n) ลูกค้า,ผู้ซื้อ,ลูกความ,คนไข้ [Nontri]
 • /K L AY1 AH0 N T/ [CMU]
 • (n) /kl'aɪənt/ [OALD]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • ว่าด้วยโฆษณา
  เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
  Go to Top