ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

messaging

M EH1 S IH0 JH IH0 NG   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -messaging-, *messaging*, messag
Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
MessagingMessaging

CMU English Pronouncing Dictionary
MESSAGING M EH1 S IH0 JH IH0 NG

Japanese-English: EDICT Dictionary
IM[アイエム, aiemu] (n) (1) instant messaging (messenger, message); IM; (2) {comp} input method; IM [Add to Longdo]
インスタントメッセージング[insutantomesse-jingu] (n) {comp} instant messaging; IM [Add to Longdo]
ボイスメッセージング[boisumesse-jingu] (n) {comp} voice messaging [Add to Longdo]
メッセージング[messe-jingu] (n) {comp} messaging [Add to Longdo]
メッセージングサービス[messe-jingusa-bisu] (n) {comp} messaging service [Add to Longdo]
ユニファイドメッセージング[yunifaidomesse-jingu] (n) {comp} unified messaging [Add to Longdo]
個人間メッセージ通信サービス[こじんかんメッセージつうしんサービス, kojinkan messe-ji tsuushin sa-bisu] (n) (obsc) {comp} interpersonal messaging service [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ボイスメッセージング[ぼいすめっせーじんぐ, boisumesse-jingu] voice messaging [Add to Longdo]
メッセージング[めっせーじんぐ, messe-jingu] messaging [Add to Longdo]
メッセージングサービス[めっせーじんぐさーびす, messe-jingusa-bisu] messaging service [Add to Longdo]
個人間メッセージ通信サービス[こじんかんメッセージつうしんサービス, kojinkan messe-ji tsuushin sa-bisu] interpersonal messaging service [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  messaging
      n 1: the sending and processing of e-mail by computer [syn:
           {messaging}, {electronic messaging}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top