ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

meerjungfrau

   
52 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -meerjungfrau-, *meerjungfrau*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา meerjungfrau มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *meerjungfrau*)
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Look! Look there!Eine MeerjungfrauCarry on Nurse (1959)
My little mermaid.Meine kleine MeerjungfrauThe Lions Are Loose (1961)
For 15 minutes,15 Minuten lang war ich nacheinander Nymphe, Meerjungfrau, Nixe, The Lions Are Loose (1961)
It's a mermaid.Es ist eine MeerjungfrauContempt (1963)
I drink to your health, my beautiful chouchou mermaid.Ich trinke auf deine Gesundheit, meine schöne Chouchou-MeerjungfrauZorba the Greek (1964)
Mermaids?Meerjungfrauen? The Town of No Return (1965)
And if a mermaid should happen to join our ballet... ... remember,anythingcanhappen in the mysterious depths of the ocean.Und falls sich diesem Ballett eine Meerjungfrau anschließen sollte, vergessen Sie nicht, dass in den Untiefen des Meeres alles möglich ist. The Glass Bottom Boat (1966)
Maybe I was hunting for mermaids.Vielleicht jage ich Meerjungfrauen. The Glass Bottom Boat (1966)
-Yes, I'm the mermaid.- Ja, ich bin die MeerjungfrauThe Glass Bottom Boat (1966)
-Hey, you're the mermaid.- Hey, Sie sind die MeerjungfrauThe Glass Bottom Boat (1966)
No, it's a mermaid- lt's a long story. I'll tell you sometime.Nein, das ist eine Meerjungfrauen... Ach, das ist eine lange Geschichte. Heute Abend besucht uns ein netter Mann. The Glass Bottom Boat (1966)
I've got to have a mermaid.Ich habe sonst keine MeerjungfrauThe Glass Bottom Boat (1966)
-l said, mermaid, not "whale-maid. "- Ich sagte Meerjungfrau, nicht Seekuh. The Glass Bottom Boat (1966)
Put there as a circumstantial touch.Die gehörten zu der Sache dazu. So wie Meerjungfrauen auf einen Jahrmarkt. Quatermass and the Pit (1967)
Oh, Zhenya, you look like a mermaid!Oh, Schenka, du bist eine MeerjungfrauThe Dawns Here Are Quiet (1972)
Mermaid.MeerjungfrauThe Dawns Here Are Quiet (1972)
Here's a bite for you, Little Mermaid.Hier ist ein Bissen für dich, kleine MeerjungfrauThe Boondoggle (1975)
Bye, Little Mermaid.Tschüss, kleine MeerjungfrauThe Boondoggle (1975)
"Dream of bliss And the Moon Maid's kiss"Die Meerjungfrau küsst ganz genau. City of Women (1980)
You look like a bunch of mermaids up here. You know that?Ihr seht ja aus wie ein paar Meerjungfrauen, wisst ihr das? The Burning (1981)
Unicorn, mermaid, sorceress... No name you would give her would surprise or frighten me.Einhorn, Meerjungfrau, Zauberin, kein Name, den du ihr gibst, überrascht oder erschreckt mich. The Last Unicorn (1982)
Sailors used to think they were mermaids, yeah?Und Matrosen hielten sie für Meerjungfrauen? Local Hero (1983)
- Pious mermaids?- Fromme Meerjungfrauen? High Flying Steele (1984)
It's a mermaid.Eine MeerjungfrauSplash (1984)
We interrupt important, serious work to fly here at a moment's notice, and you give us mermaids!Wir unterbrechen wichtige, ernsthafte Arbeit... und fliegen kurzfristig hierher und Sie kommen mit Meerjungfrauen? Splash (1984)
There is a mermaid in New York City.- In New York ist eine MeerjungfrauSplash (1984)
You used to bring me in the office. You used to show me charts on the walls where sailors had claimed they saw mermaids.Sie zeigten mir in Ihrem Büro immer Karten... wo Seeleute Meerjungfrauen gesehen hatten. Splash (1984)
I'm gonna prove to you and everyone else that that girl is a mermaid!Ich werde Ihnen und allen anderen beweisen... dass sie eine Meerjungfrau ist. Splash (1984)
There's a mermaid in there.Da drin ist eine MeerjungfrauSplash (1984)
Behold the mermaid!Siehe da, eine MeerjungfrauSplash (1984)
- When did you meet the mermaid?Mr. Bauer, wann trafen Sie die MeerjungfrauSplash (1984)
Did you know she was a mermaid?Wussten Sie, dass sie eine Meerjungfrau ist? Splash (1984)
How is she? She's a... She's a mermaid.Sie ist... sie ist... eine MeerjungfrauSplash (1984)
Do you think we're gonna steal the mermaid?Glauben Sie, wir wollen die Meerjungfrau stehlen? Splash (1984)
Steal the mermaid. Stealing the mermaid!Die Meerjungfrau stehlen. Splash (1984)
That you're a mermaid, or is there something else?Dass du eine Meerjungfrau bist, oder ist da noch was? Splash (1984)
- And the mermaid.- Und der MeerjungfrauA Zed & Two Noughts (1985)
-We'll scale the mermaids. -I can't be a party monkey.- Voll von Meerjungfrauen. One Crazy Summer (1986)
When I am tired... the mermaids help me out.Wenn ich müde bin, kommen mir die Meerjungfrauen zu Hilfe. The Big Blue (1988)
Hey, have you ever seen a mermaid? No.Hast du schon mal eine Meerjungfrau gesehen? The Big Blue (1988)
I will be seeing mermaids everywhere.Gleich siehst du überall Meerjungfrauen. The Big Blue (1988)
Do you know what you're supposed to do to meet a mermaid?Weißt du, was man machen muss, um eine Meerjungfrau zu sehen? The Big Blue (1988)
Patricia. You could be a mermaid... or Lady Godiva.Du könntest eine Meerjungfrau spielen oder Lady Godiva. High Spirits (1988)
You know, I've seen a mermaid once.Ich habe mal eine Meerjungfrau gesehen. The Hunt for Red October (1990)
Mythological beings that live in the sea, like mermaids.Ein mythologisches Wesen, das im Wasser lebt, eine Art MeerjungfrauVoyager (1991)
Well, if you give me a chance to teach you how to ride you can have your very own copy of The Little Mermaid.Wenn ich dir das Fahrradfahren beibringen darf, bekommst du ein Video von Die kleine MeerjungfrauEasy Rider (1991)
A revelation in this station, " Mermaid ", an entrancing dress divinely sculpted with green velvet and silver, with low neckline behind what is deeply sublime.Eine Offenbarung dieser Saison: "Die Meerjungfrau." Atemberaubend, schräg geschnitten, aus grünem und silbernem Samtlamé. Wasps' Nest (1991)
I'll be the Little Mermaid.Ich bin die kleine MeerjungfrauGirls Will Be Boys (1992)
The Little Mermaid. Stop it.Die kleine MeerjungfrauAddams Family Values (1993)
"The Little Mermaid.""Die kleine Meerjungfrau". Melora (1993)

German-Thai: Longdo Dictionary
Meerjungfrau(n) |die, pl. Meerjungfrauen| นางเงือก

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top