ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

mano

M AA1 N OW0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -mano-, *mano*
Possible hiragana form: まの
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
manor(n) บ้านหลังใหญ่และที่ดินของขุนนางในยุคกลาง, See also: คฤหาสน์ที่มีที่ดินล้อมรอบ, Syn. manor house, estate, lodge
manor(sl) พื้นที่, See also: เขต, ดินแดน
manorial(adj) เกี่ยวกับบ้านหลังใหญ่และที่ดินของขุนนางในยุคกลาง
manoeuver(n) การซ้อมรบ, See also: การจัดทัพ, Syn. sham battle, war game
manoeuver(n) การยักย้าย, See also: การหลบหลีก
manoeuver(n) กลยุทธ์, See also: กลอุบาย, แผนการ, Syn. stratagem, procedure
manoeuvre(n) การซ้อมรบ, See also: การจัดทัพ, Syn. sham battle, war game
manoeuvre(n) การยักย้าย, See also: การหลบหลีก
manoeuvre(n) กลยุทธ์, See also: กลอุบาย, แผนการ, Syn. stratagem, procedure
manoeuvering(n) การใช้กลยุทธ์

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
manoeuver(มะนู'เวอะ) n. การซ้อมรบ, (วิธี) การยักย้ายหรือหลบหลีก,อุบาย,แผนการ v. ซ้อมรบ,ยักย้าย,หลบหลีก,วางแผน, See also: maneuverable adj. maneuverability n. maneuverer n., Syn. stratagem, plan
manoeuvre(มะนู'เวอะ) n.,vt.,vi. =maneuver (ดู)
manor(แมน'เนอะ) n. คฤหาสน์และที่ดินที่โอบล้อมคฤหาสน์ ของขุนนาง,คฤหาสน์,บ้านหลังใหญ่., See also: manorial adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
manoeuvre(n) การซ้อมรบ,การจัดทำ,การออกอุบาย,การวางแผน
manoeuvre(vi) ซ้อมรบ,จัดทำ,ออกอุบาย,วางแผน
manor(n) คฤหาสน์
manorial(adj) เกี่ยวกับคฤหาสน์

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
manoeuvre๑. การใช้กลวิธี๒. การดำเนินกลยุทธ, การประลองยุทธ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
manometerแมนอมิเตอร์ [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
manometerมาตรความดันของไหล, แมนอมิเตอร์ [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Manoeuvreวิธีการศึกษา [การแพทย์]
manometermanometer, มาโนมิเตอร์ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Manometersแมโนมีเตอร์, เครื่องวัดบ่งชี้, มาโนมิเตอร์, เครื่องวัดความดัน [การแพทย์]
Manometryความดัน, การวัด [การแพทย์]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เชิด[choēt] (v) EN: manipulate ; direct from behind the scene ; make someone act in one's own behalf  FR: manipuler ; manoeuvrer ; tirer les cordes ; tirer les ficelles
จัดทำ[jattham] (v) EN: make ; do ; create ; compile ; provide  FR: manier ; manoeuvrer
กรรมกร[kammakøn] (n) EN: craftsman ; workman ; labourer = laborer (Am.) ; manual labourer ; worker ; unskilled laborer ; coolie ; hand  FR: ouvrier [m] ; ouvrière [f] ; travailleur [m] ; travailleuse [f] ; aide [m] ; coolie [m] ; travailleur manuel [m] ; travailleuse manuelle [f] ; manoeuvre [m]
เครื่องวัดความดันโลหิต[khreūangwat khwāmdan lōhit] (n) EN: sphygmomano meter  FR: tensiomètre [m] ; sphygmomanomètre [m]
ครูลิลลี่[khrū Lillī] (n, prop) EN: Kru Lilly  FR: Kru Lilly ; Kitmanoch Rojanasupya

CMU English Pronouncing Dictionary
MANO M AA1 N OW0
MANON M AA0 N AO1 N
MANOR M AE1 N ER0
MANOS M EY1 N OW0 Z
MANOFF M AE1 N AO0 F
MANORS M AE1 N ER0 Z
MANOLIS M AE1 N AH0 L IH0 S
MANOCCHIO M AA0 N OW1 K IY0 OW0
MANOOGIAN M AH0 N UW1 JH IY0 AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
manor (n) mˈænər (m a1 n @ r)
manors (n) mˈænəz (m a1 n @ z)
manorial (j) mˈənˈɔːrɪəʳl (m @1 n oo1 r i@ l)
manoeuvre (v) mˈənˈuːvər (m @1 n uu1 v @ r)
manoeuvred (v) mˈənˈuːvəd (m @1 n uu1 v @ d)
manoeuvrer (n) mˈənˈuːvərər (m @1 n uu1 v @ r @ r)
manoeuvres (v) mˈənˈuːvəz (m @1 n uu1 v @ z)
manoeuvrers (n) mˈənˈuːvərəz (m @1 n uu1 v @ r @ z)
manoeuvring (v) mˈənˈuːvərɪŋ (m @1 n uu1 v @ r i ng)
manor-house (n) mˈænə-haus (m a1 n @ - h au s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
山庄[shān zhuāng, ㄕㄢ ㄓㄨㄤ, / ] manor house; villa; (used in hotel names), #11,474 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
おまんまの食い上げ[おまんまのくいあげ, omanmanokuiage] (exp) (See 食い上げ) losing the means of livelihood [Add to Longdo]
お山の大将;御山の大将[おやまのたいしょう, oyamanotaishou] (n) king of the castle; king of the mountain [Add to Longdo]
お釈迦様の誕生日;御釈迦様の誕生日[おしゃかさまのたんじょうび, oshakasamanotanjoubi] (exp) Buddha's birthday [Add to Longdo]
ゴマノハグサ目[ゴマノハグサもく, gomanohagusa moku] (n) Scrophulariales (order of plants) [Add to Longdo]
ヒューマノイド[hyu-manoido] (n) humanoid [Add to Longdo]
マニューバー[manyu-ba-] (n) maneuver (e.g. flying); manouevre [Add to Longdo]
マヌーバー[manu-ba-] (n) maneuver; manoeuvre; (P) [Add to Longdo]
マノメーター[manome-ta-] (n) manometer [Add to Longdo]
ロマーノチーズ[roma-nochi-zu] (n) Romano cheese [Add to Longdo]
悪魔の宴[あくまのうたげ, akumanoutage] (n) black sabbath; witches' sabbath [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
暗躍[あんやく, anyaku] Manoever_hinter_den_Kulissen [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top