ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

malefactor

M AE1 L AH0 F AE2 K T ER0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -malefactor-, *malefactor*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
malefactor(n) ผู้กระทำความผิด (ทางกฎหมาย), See also: ผู้ทำผิดกฎหมาย, ผู้กระทำผิด, Syn. criminal, crook, wrongdoer

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
malefactor(แมล'ละแฟคเทอะ) n. ผู้กระทำผิดกฎหมาย,ผู้กระทำผิด,ผู้กระทำการชั่วร้าย., Syn. malefactress

English-Thai: Nontri Dictionary
malefactor(n) ผู้ร้าย,ผู้ประพฤติชั่ว,ผู้ทำผิด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คนร้าย[khonrāi] (n) EN: outlaw ; criminal ; malefactor  FR: malfaiteur [m]
ผู้ร้าย[phūrāi] (n) EN: criminal ; perpretator ; wrongdoer ; offender ; culprit ; lawbreaker ; offender ; malefactor ; crook ; felon ; villain  FR: criminel [m] ; délinquant [m] ; malfaiteur [m] ; bandit [m] ; vaurien [m] (vx)

CMU English Pronouncing Dictionary
MALEFACTOR M AE1 L AH0 F AE2 K T ER0
MALEFACTOR M AE1 L F AE2 K T ER0
MALEFACTORS M AE1 L AH0 F AE2 K T ER0 Z
MALEFACTORS M AE1 L F AE2 K T ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
malefactor (n) mˈælɪfæktər (m a1 l i f a k t @ r)
malefactors (n) mˈælɪfæktəz (m a1 l i f a k t @ z)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 malefactor
   n 1: someone who has committed a crime or has been legally
      convicted of a crime [syn: {criminal}, {felon}, {crook},
      {outlaw}, {malefactor}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top