ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

m1

EH1 M W AH1 N   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -m1-, *m1*
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
This is an M1 34 7.62 Minigun.นี่คือเอ็ม ๑๓๔ จิ๋วพิฆาต ขนาด ๗.๖๒ มม. Iron Man 2 (2010)
Make sure to store those m1 rifles now!อย่าลืมเอาปืนไรเฟิลไปเก็บด้วย! Melbourne (2010)
Chuckler: The m1 is better.เอ็มวัน ดีที่สุด.. Melbourne (2010)
You know, we've had 12 minor M1 quakes in the last 72 hours.เครื่องทำความร้อน เรามี 12 แผ่นดินไหวเล็ก ๆ M1 ใน 72 ชั่วโมง San Andreas Quake (2015)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ม.๑ = ม.1[mø. neung] (n, exp) EN: M1  FR: M1 (première année d'enseignement secondaire) ; classe de première [f]
ม.1 (มัธยม 1)[mø. neung] FR: M1 (première année d'enseignement secondaire)

CMU English Pronouncing Dictionary
M1 EH1 M W AH1 N

Japanese-English: EDICT Dictionary
コムワン[komuwan] (n) {comp} COM1 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
コムワン[こむわん, komuwan] COM1 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 M1
   n 1: a measure of the money supply; includes currency in
      circulation plus demand deposits or checking account
      balances

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top