ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

lisa

L IY1 S AH0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -lisa-, *lisa*
English-Thai: Longdo Dictionary
in-vitro fertilisation(n) การปฏิสนธิในหลอดแก้ว

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
centralisation(เซนทรัลไลเซ'เชิน) n. การรวมอำนาจมาอยู่ที่ศูนย์กลาง,ภาวะรวมศูนย์อำนาจบริหาร, See also: centraliser, centralizer n. centralise, centralize vt.
civilisation(ซิฟวิลไลเซ'เชิน) n. อารยธรรม,การมีวัฒนธรรมประเพณี
elisaabbr. enzyme-linked immunosorbent assay
generalisationn. ลักษณะทั่วไป,หลักการหรือกฎเกณฑ์ทั่วไป,การพูดคลุม,การลงความเห็น,การวางหลักเกณฑ์, Syn. generality, majority
palisade(แพลลิเซด') n. รั้วไม้, See also: palisades ทิวเขา
realisation(รีอะไลเซ'เชิน) n. การทำให้เป็นจริง,การเข้าใจอย่างแท้จริง,การสำนึก,การเปลี่ยนให้เป็นเงินสดหรือเงิน,ได้รับกำไรหรือรายได้สำหรับตนเอง,การขายได้เงิน,ความสมปรารถนา, Syn. understanding
sterilisation(สเทอริไลเซ'เชิน) n. การทำให้ปราศจากเชื้อ,การทำให้ปราศจากเชื้อจุลินทรีย์,การทำให้เป็นหมัน,การทำให้ไร้ผล,ภาวะที่ปราศจากเชื้อ,ภาวะที่ไร้ผล,การเป็นหมัน, Syn. purification

English-Thai: Nontri Dictionary
palisade(n) รั้วไม้,รั้วเหล็ก,ค่ายระเนียด

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
lisaBetween you and me, Lisa, we know that I simply don't like Nick.
lisaHe came all the way from Kyushu to see the Mona Lisa.
lisaI'm going out with Lisa tonight.
lisaLisa bears a grudge against Stan.
lisaLisa is so skillful that she can even make screws and similar small objects for herself.
lisaLisa, keep an eye on my suitcase while I buy our train tickets.
lisaLisa speaks not only English but also French.
lisaLisa, this is Mr Murata. He's my boss.
lisaLisa told me that she had tried nattou.
lisaMona Lisa has a mild but mysterious smile.
lisaMr Murata, this is my friend Lisa.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อารยธรรม[ārayatham] (n) EN: civilization  FR: civilisation [f]
อายุการใช้งาน[āyu kān chai-ngān] (n, exp) EN: life ; useful life  FR: durée d'utilisation [f]
ใช้ได้[chaidāi] (adj) EN: serviceable  FR: utilisable ; valide ; fonctionnel
ใช้การได้[chai kān dai] (adj) EN: usable  FR: utilisable
ใช้การไม่ได้[chai kān mai dāi] (adj) EN: unusable ; unsuitable ; cannot be used ; out of order  FR: inutilisable ; hors d'usage
ใช้ไม่ได้[chai mai dāi] (adj) EN: invalid ; no use ; kaput (inf.)  FR: inutilisable ; hors d'usage ; foutu (inf.)
ใช้งาน[chai-ngān] (v, exp) EN: be usable ; be accessible ; be practicable ; be employable  FR: être utilisable
ช่องทางการจำหน่าย[chǿngthāng kān jamnāi] (n, exp) EN: channel de distribution  FR: canal de distribution [m] ; circuit de commercialisation [m]
โดยใช้[dōi chai] (x) FR: au moyen de ; en utilisant
จอแสดง[jø sadaēng] (n, exp) EN: control screen  FR: écran de contrôle [m] ; écran de visualisation [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
LISA L IY1 S AH0
LISAK L IH1 S AH0 K
LISA'S L IY1 S AH0 Z
LISABET L IH1 S AH0 B EH0 T
LISANTI L IH0 S AE1 N T IY0
LISABETH L IH1 S AH0 B EH0 TH

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Lisa (n) lˈiːsə (l ii1 s @)

French-Thai: Longdo Dictionary
pronominalisation(n) |f| การทำให้เป็นสรรพนาม, การเปลี่ยนรูปเป็นสรรพนาม, See also: transformation en pronom

Japanese-English: EDICT Dictionary
インダス文明[インダスぶんめい, indasu bunmei] (n) Indus (valley) civilization (civilisation) [Add to Longdo]
エライザ法[エライザほう, eraiza hou] (n) enzyme-linked immunoSorbent assay (virus detection method); ELISA [Add to Longdo]
グローバリゼーション;グローバライゼイション[guro-barize-shon ; guro-baraizeishon] (n) globalization; globalisation [Add to Longdo]
シビリゼーション[shibirize-shon] (n) civilization; civilisation [Add to Longdo]
ディセントラリゼーション[deisentorarize-shon] (n) decentralization; decentralisation [Add to Longdo]
ドワーフグラミー;ドワーフ・グラミー[dowa-fugurami-; dowa-fu . gurami-] (n) dwarf gourami (Colisa lalia) [Add to Longdo]
ナショナリゼーション[nashonarize-shon] (n) nationalization; nationalisation [Add to Longdo]
ナチュラリゼーション[nachurarize-shon] (n) naturalization; naturalisation [Add to Longdo]
パーソナル化[パーソナルか, pa-sonaru ka] (n,vs) personalization; personalisation; product stopping being a luxury item [Add to Longdo]
ビジュアライゼーション[bijuaraize-shon] (n) visualization; visualisation [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
エライザ法[エライザほう, eraiza hou] ELISA method (virus detection) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top