ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

lemon juice

   
18 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -lemon juice-, *lemon juice*
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Lemon juiceน้ำมะนาว [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
There's a little lemon juice in it.ผสมน้ำมะนาวนิดหน่อย Gandhi (1982)
And now, could I have another feast of lemon juice?ขอน้ำมะนาวอีกหน่อยได้มั้ย Gandhi (1982)
While you're at it, why don't you give me a nice paper cut and pour lemon juice on it?และตอนที่นายทำแบบนั้น ทำถึงไม่... ส่งมีดอาบยาพิษมาด้วยเลยล่ะ The Princess Bride (1987)
Lemon juice is in the final.น้ำมะนาวอยู่ไหนเนี้ย.. Paranormal Activity (2007)
Oh, I got lemon juice on it too.โอ น้ำมะนาว เข้าไปในแผลแล้ว I Got a Right to Sing the Blues (2010)
So... I put lemon juice in my hair.ฉันก็เลยเอาน้ำมะนาวมาใส่ผมฉัน Duets (2010)
I used to squeeze lemon juice in my hair.พี่เคยบีบน้ำมะนาวใส่ในเส้นผมของพี่ Gliding Over All (2012)
Into a river of razor blades and lemon juice?ลงไปในแม่น้ำที่มีแต่มีดโกน แล้วก็น้ำมะนาวนะ Odd Thomas (2013)
Do you want some lemon juice on your broccoli?คุณต้องการน้ำมะนาวใส่ในบล็อคโคลี่ไหม ? What Becomes of the Broken-Hearted (2013)
Lemon juice. Kid's invisible ink.น้ำมะนาว หมึกล่องหนของเด็กๆไง The Red Barn (2013)
Lemon juice. Of course.มะนาวปั่น ได้เลย The Red Barn (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
lemon juiceHe dropped lemon juice into his tea.
lemon juiceI feel better when I drink hot lemon juice.
lemon juiceShe dropped lemon juice into her tea.

Japanese-English: EDICT Dictionary
レモンジュース[, remonju-su] (n) lemon juice [Add to Longdo]
レモン汁[レモンじる, remon jiru] (n) lemon juice (ingredient) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  lemon juice
      n 1: usually freshly squeezed juice of lemons

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top