ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

leid

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -leid-, *leid*, lei
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
kaleidoscope(คะไล'ดะสโคพ) n. กล้องภาพลวงตาที่เกิดจากการสะท้อนภาพของแผ่นกระจกหลายแผ่นประกบกันในกล้อง

English-Thai: Nontri Dictionary
kaleidoscope(n) ภาพลานตา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ถ้ำมอง[thammøng] (n) EN: peep show ; picture peep-show ; kaleidoscope

CMU English Pronouncing Dictionary
LEIDY L IY1 D IY0
LEIDER L AY1 D ER0
LEIDIG L AY1 D IH0 G
LEIDNER L AY1 D N ER0
LEIDERMAN L AY1 D ER0 M AH0 N
LEIDERMAN'S L AY1 D ER0 M AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Leiden (n) lˈaɪdn (l ai1 d n)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
莱顿[Lái dùn, ㄌㄞˊ ㄉㄨㄣˋ, / ] Leiden (the Netherlands), #108,995 [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
Leid(n) |das, nur. Sg,| ความทุกข์, ความทรมาน, ความเสียใจ, ความเศร้าโศก, See also: Related: Qual
leiden(vt) |litt, hat gelitten| ฝืนทน เช่น Nicht leiden können ไม่สามารถทนได้, ไม่ชอบ, See also: ertragen
leiden an (+D)(vi) เจ็บป่วยด้วยโรค เช่น Seine Frau leidet an Krebs. ภรรยาของเขาป่วยด้วยโรคมะเร็ง
leiden unter (+D)(vi) อยู่ในสภาพที่แย่เนื่องจาก เช่น Er leidet immer unter Streß vor der Prüfung. เขามีอาการเครียดเสมอก่อนสอบ
leider(adv) น่าเสียดาย, เป็นที่โชคไม่ดี เช่น Leider konnte er nicht kommen. น่าเสียดายที่เขาไม่สามารถมาได้, See also: A. zum Glück
Kleidung(n) |die, pl. Kleidungen| เสื้อผ้า
Kleid(n) |das, pl. Kleider| เสื้อชุดติดกันของผู้หญิง เช่น Abendkleid ชุดราตรี
Herzlichen Beileid!(phrase) เป็นคำแสดงความเสียใจแก่ญาติของคนที่เสียชีวิต
Tut mir leid!(phrase) ฉันเสียใจ, เสียใจด้วย เช่น Haben Sie noch ein Zimmer frei? - Nein. Tut mir leid.
Es tut mir Leid.ฉันเสียใจ (ใช้แสดงความเสียใจหรืออาจใช้สำหรับขอโทษเวลาที่ทำผิด)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Leid {n}; Leiden {n}; Unglück {n}; Reue {f}; Bedauern {n}sorrow [Add to Longdo]
Leid {n}harm [Add to Longdo]
Leid {n} | Leiden {pl}woe | woes [Add to Longdo]
Leiden {n}ailment [Add to Longdo]
Leiden {n}suffering [Add to Longdo]
Leiden {n} Krankheit {f} | Krankheiten {pl}malady | maladies [Add to Longdo]
Leidende {m,f}; Leidender | Leidenden {pl}; Leidendesufferer | sufferers [Add to Longdo]
Leidenschaft {f} | Leidenschaften {pl} | aus Leidenschaftpassion | passions | of passion [Add to Longdo]
Leidenschaft {f} | Leidenschaften {pl}ferventness | fervidness [Add to Longdo]
Leidenschaftlichkeit {f}impulsiveness [Add to Longdo]
Leidenschaftlichkeit {f}passionateness [Add to Longdo]
Leidensgenosse {m}fellows in misery; fellow sufferer [Add to Longdo]
Leidtragende {m,f}; Leidtragender | Leidtragenden {pl}; Leidtragendemourner | mourners [Add to Longdo]
leiden anto be troubled with [Add to Longdo]
leidend; kränklich {adj}ailing [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
カマヒレザメ属[カマヒレザメぞく, kamahirezame zoku] (n) Hemipristis (genus of the weasel shark family Hemigaleidae with the snaggletooth shark as its only extant species) [Add to Longdo]
カライダ[karaida] (n) {comp} Kaleida [Add to Longdo]
カレイドスコープ;カレードスコープ[kareidosuko-pu ; kare-dosuko-pu] (n) kaleidoscope [Add to Longdo]
テンイバラザメ属[テンイバラザメぞく, ten'ibarazame zoku] (n) Paragaleus (genus in the weasel shark family Hemigaleidae) [Add to Longdo]
ヒレトガリザメ科[ヒレトガリザメか, hiretogarizame ka] (n) (See ヘミガレウス科) Hemigaleidae (family of weasel sharks containing 8 known species in 4 genera found from the eastern Atlantic to the continental Indo-Pacific) [Add to Longdo]
ヒレトガリザメ属[ヒレトガリザメぞく, hiretogarizame zoku] (n) Hemigaleus (genus of the weasel shark family Hemigaleidae) [Add to Longdo]
ヘミガレウス科[ヘミガレウスか, hemigareusu ka] (n) (See ヒレトガリザメ科) Hemigaleidae (family of weasel sharks containing 8 known species in 4 genera found from the eastern Atlantic to the continental Indo-Pacific) [Add to Longdo]
牛舌魚;牛の舌[うしのした, ushinoshita] (n) (1) (uk) cow's tongue; (2) sole (any flatfish of suborder Soleoidei, esp. the tonguefishes of family Cynoglossidae or true soles of family Soleidae) [Add to Longdo]
舌平目(ateji);舌鮃[したびらめ;シタビラメ, shitabirame ; shitabirame] (n) (1) (uk) sole (esp. the tonguefishes of family Cynoglossidae, but also the true soles of family Soleidae); (2) red tonguesole (Cynoglossus joyneri) [Add to Longdo]
百色眼鏡[ひゃくいろめがね, hyakuiromegane] (n) kaleidoscope [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
情熱[じょうねつ, jounetsu] Leidenschaft [Add to Longdo]
激情[げきじょう, gekijou] Leidenschaft, Affekt [Add to Longdo]
熱烈[ねつれつ, netsuretsu] leidenschaftlich, feurig [Add to Longdo]
苦しむ[くるしむ, kurushimu] leiden [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top