ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

latex

L EY1 T EH2 K S   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -latex-, *latex*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
latex(n) ยางสีขาวคล้ายน้ำนมจากพืช, See also: ยางดิบ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
latex(เล'เทคซฺ) n. ยางสีขาวคล้ายน้ำนมจากพืช มันแข็งตัวเมื่อถูกอากาศ,น้ำยางสีขาวข้นจากยางสังเคราะห์ pl. latices,latexes

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
latexน้ำยาง [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
latex cell; laticiferเซลล์น้ำยาง [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
latex vessel; laticiferous vesselท่อน้ำยาง [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Latexน้ำยาง [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Latexน้ำยาง [TU Subject Heading]
Latex1.น้ำยาง : ของเหลวสีขาวคล้ายน้ำนมได้จากพืชบางชนิด เช่น ต้นยางพารา และต้นรัก เป็นต้น 2.เลเทกซ์ : พอลิเมอร์ที่มีอนุภาคขนาดเล็กกว่า 1 ไมโครเมตร กระจายตัวอยู่ในน้ำด้วยสภาวะเสถียรด้วยประจุ มีลักษณะขุ่นขาวคล้ายน้ำนม เช่น อิมัลชันของโคพอลิเมอร์สไตรีน-อะคริลิก [เทคโนโลยียาง]
latexน้ำยาง, ของเหลวสีขาวคล้ายน้ำนม พบในพืชบางชนิด  เช่น ต้นยางพารา ต้นรัก เป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Latexน้ำยาง, ลาเทก, เม็ดลาเทก [การแพทย์]
Latex Fixation Testsลาเท็กซ์ ฟิกเซชัน, การทดสอบ, ลาเทกซ์ฟิกเซชัน, การทดสอบ; การตรวจปฏิกิริยาน้ำเหลืองเพื่อหาภูมิต้านทาน [การแพทย์]
Latex Particles, Antibody Coatedอนุภาคของลาเทกซ์ที่เคลือบด้วยแอนติบอดีย์ [การแพทย์]
Latex Rubberยางลาเทกซ์ [การแพทย์]
Latex Tubesยางเหลืองขนาดเล็ก [การแพทย์]
latex vesselท่อน้ำยาง, ท่อลำเลียงน้ำยางอยู่ตรงบริเวณเปลือกของพืชที่มีน้ำยาง [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
น้ำยาง(n) latex, Example: การทำกาวเทียมในปัจจุบันไม่ใช้น้ำยางจากธรรมชาติแล้ว, Thai Definition: ของเหลวและเหนียวที่ไหลออกจากแผลของต้นไม้บางอย่าง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
น้ำยางดิบ[nām yāng dip] (n, exp) EN: latex  FR: latex [m]
ยาง[yāng] (n) EN: rubber ; gum ; resine ; latex  FR: caoutchouc [m] ; gomme [f] ; latex [m]
ยางดิบ[yāng dip] (n, exp) EN: latex ; rubber latex ; crepe rubber  FR: latex [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
LATEX L EY1 T EH2 K S
LATEXES L EY1 T EH0 K S IH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
latex (n) lˈɛɪtɛks (l ei1 t e k s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
乳胶[rǔ jiāo, ㄖㄨˇ ㄐㄧㄠ, / ] latex, #26,781 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ラテック[ratekku] (n) {comp} LaTeX [Add to Longdo]
ラテックス[ratekkusu] (n) latex; (P) [Add to Longdo]
ラテフ[ratefu] (n) {comp} LaTeX [Add to Longdo]
乳液[にゅうえき, nyuueki] (n,adj-no) latex [Add to Longdo]
乳汁[にゅうじゅう;ちしる;ちちしる, nyuujuu ; chishiru ; chichishiru] (n,adj-no) (1) milk (mammal); (2) milk (plant); milky juice; latex [Add to Longdo]
乳状液[にゅうじょうえき, nyuujoueki] (n) milky juice; latex [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ラテック[らてっく, ratekku] LaTeX [Add to Longdo]
ラテフ[らてふ, ratefu] LaTeX [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 latex
   n 1: a milky exudate from certain plants that coagulates on
      exposure to air
   2: a water-base paint that has a latex binder [syn: {latex
     paint}, {latex}, {rubber-base paint}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top