ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

lampe

L AE1 M P   
34 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -lampe-, *lampe*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
clamp {clampedn. เครื่องหนีบ,คีม,ที่หนีบ. vt. หนีบไว้,จับไว้. -Phr. clamp down เพิ่มการควบคุม,บีบบังคับ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
But what we do have is a partial fingerprint from victim number one's glasses, Regina Lampert.ิสิ่งที่พวกเรามีคือ ลายนิ้วมือบางส่วน บนแก้วของเหยื่อรายแรก เรจิน่า แลมเพิร์ธ Unknown Subject (2012)
Regina Lampert.เรจิน่า แลมเพิร์ท Unknown Subject (2012)
Ok, guys, Regina Lampert is not answering her phone, and I found something hinky on her, which I'm sending to your tablets.โอเคทุกคน เรจิน่า ไม่รับโทรศัพท์ และฉันเจอบางอย่างแปลกๆเกี่ยวกับเธอ ฉันกำลังส่งเข้าแท็บเล็ทพวกคุณอยู่ Unknown Subject (2012)
It's surveillance video from the bar that Regina Lampert works at.มันคือภาพจากกล้องวงจรปิดของบาร์ ที่เรจิน่าทำงานอยู่ Unknown Subject (2012)
All right, Garcia, pull Regina Lampert's rape kit and cross-reference the prints found with Bartholomew's and see if you get a match.เอาล่ะ การ์เซีย ดึงประวัติ การตรวจร่องรอยการข่มขืนของเรจิน่า แลมเพิร์ท มาเอาเทียบกับรอยนิ้วมือ ของบาร์โธโลมิวที่ได้มา และดูว่าคุณเจอที่ตรงกันไหม Unknown Subject (2012)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ดวง[n.] (dūang = duang) EN: [classifier : stars, moons, suns; individual lights; postage stamps; seals; medals]   FR: [classificateur : astres (étoile, lune, soleil, planète) ; lampes ; cachets, sceaux ; médailles]
ดวงไฟ[n.] (dūangfai) EN: lamp ; light   FR: lampe [f]
ดวงประทีป[n.] (dūang prathīp) EN: lamp ; light ; torch ; flame ; flamelight ; torchlight ; lantern light   FR: lampe [f] ; torche [f]
ไฟ[n.] (fai) EN: electric lamp ; light   FR: feu [f] ; lampe [f] ; lumière [f]
ไฟฉาย[X] (faichāi) EN: torch ; searchlight ; flashlight ; searchlight ; electric torch   FR: lampe de poche [f] ; torche électrique [f] ; projecteur [m]
จุดตะเกียง[v. exp.] (jut takīeng) EN: light a lamp   FR: allumer une lampe
โคม[n.] (khōm) EN: lamp ; light ; lantern   FR: lanterne [f] ; lampe [f] ; fanal [m] ; abat-jour [m]
โคมไฟ[n.] (khōmfai) EN: lamp ; lantern ; light   FR: lampe [f]
โคมไฟตั้งโต๊ะ[n. exp.] (khōmfai tang to) EN: table lamp   FR: lampe de bureau [f] ; lampe de chevet [f]
โคมไฟติดผนัง[n. exp.] (khōmfai tit phanang) EN: wall lamp   FR: lampe murale [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
LAMPE    L AE1 M P
LAMPERT    L AE1 M P ER2 T

German-Thai: Longdo Dictionary
Stehlampe(n) |die, pl. Stehlampen| โคมไฟที่ตั้งพื้น
Leuchtstofflampe(n) |die, pl. Leuchtstofflampen| หลอดไฟนีออนยาว (ไม่ใช่กลมๆ), See also: Related: Glühbirne

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Lampe {f} | Lampen {pl}lamp | lamps [Add to Longdo]
Lampenlicht {n}lamplight [Add to Longdo]
Lampenruß {m}lampblack [Add to Longdo]
Lampenschirm {m}lampshade [Add to Longdo]
Lampenspannung {f} [electr.] | Lampenschirme {pl}lamp voltage | lampshades [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アメリカンブルックランプリ[, amerikanburukkuranpuri] (n) American brook lamprey (Lampetra appendix) [Add to Longdo]
クラマスヤツメ[, kuramasuyatsume] (n) Klamath river lamprey (Lampetra similis) [Add to Longdo]
チョウセンヤツメ[, chousenyatsume] (n) Korean lamprey (Lampetra morii) [Add to Longdo]
ミツバヤツメ[, mitsubayatsume] (n) Pacific lamprey (Lampetra tridentata); Pacific three-toothed lamprey [Add to Longdo]
メキシコヤツメ[, mekishikoyatsume] (n) Mexican lamprey (Lampetra spadicea) [Add to Longdo]
ヤツメウナギ属[ヤツメウナギぞく, yatsumeunagi zoku] (n) Lampetra (genus of lamprey in the family Petromyzontidae) [Add to Longdo]
ヨーロッパカワヤツメ;ヨーロピアンリバーランプリ[, yo-roppakawayatsume ; yo-ropianriba-ranpuri] (n) river lamprey (Lampetra fluviatilis) [Add to Longdo]
ヨーロッパスナヤツメ;ヨーロピアンブルックランプリ[, yo-roppasunayatsume ; yo-ropianburukkuranpuri] (n) European brook lamprey (Lampetra planeri) [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
灯火[とうか, touka] Lampenlicht, Licht [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top