ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

louts

L AW1 T S   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -louts-, *louts*, lout
CMU English Pronouncing Dictionary
LOUTS L AW1 T S
LOUT L AW1 T
CLOUT K L AW1 T
FLOUT F L AW1 T
LOUTH L AW1 TH
FLOUTS F L AW1 T S
MCLOUTH M AH0 K L AW1 TH
LOUTHAN L AW1 TH AH0 N
PULLOUT P UH1 L AW2 T
ROLLOUT R OW1 L AW2 T
SELLOUT S EH1 L AW2 T
BAILOUT B EY1 L AW2 T
FLOUTED F L AW1 T IH0 D
FALLOUT F AO1 L AW2 T
FLOUTING F L AW1 T IH0 NG
BAILOUTS B EY1 L AW2 T S
PULLOUTS P UH1 L AW2 T S
SELLOUTS S EH1 L AW2 T S
CLOUTIER K L AW1 T IY0 ER0
FALLOUTS F AO1 L AW2 T S
CLOUTHIER K L OW1 TH IY0 ER0
CLOUTHIER K L AW1 TH IY0 ER0
LOUTZENHISER L AW1 T Z IH0 N HH AY0 Z ER0
CLOUTHIER(2) K L OW1 DH IY0 ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
louts (n) lˈauts (l au1 t s)
lout (n) lˈaut (l au1 t)
Louth (n) lˈauð (l au1 dh)
clout (v) klˈaut (k l au1 t)
flout (v) flˈaut (f l au1 t)
clouts (v) klˈauts (k l au1 t s)
flouts (v) flˈauts (f l au1 t s)
clouted (v) klˈautɪd (k l au1 t i d)
fallout (n) fˈɔːlaut (f oo1 l au t)
flouted (v) flˈautɪd (f l au1 t i d)
loutish (j) lˈautɪʃ (l au1 t i sh)
sellout (n) sˈɛlaut (s e1 l au t)
clouting (v) klˈautɪŋ (k l au1 t i ng)
flouting (v) flˈautɪŋ (f l au1 t i ng)
sellouts (n) sˈɛlauts (s e1 l au t s)
litter-lout (n) lˈɪtə-laut (l i1 t @ - l au t)
litter-louts (n) lˈɪtə-lauts (l i1 t @ - l au t s)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
lout(n) คนที่มีมารยาททราม, See also: คนบัดซบ, Syn. oaf, boor, clown
lout(vt) ดูถูก, See also: เหยียดหยาม, ดุว่า, ด่า, Syn. flout, scorn
lout(vi) โค้งคำนับ, See also: แสดงความเคารพ, Syn. bend, stoop, bow
clout(n) การตี, See also: การตบ, การต่อย, Syn. blow, bump, hit, cuff
clout(vt) ซ่อม, See also: ปะ, ชุน, Syn. patch, mend
clout(vt) ตี, See also: ตบ, ต่อย, Syn. hit, cuff
clout(n) เป้าที่ใช้ในการยิงธนู
clout(vt) พันผ้า, Syn. bandage
clout(n) เศษผ้าที่ใช้ปะ, See also: เศษผ้า, Syn. rag
clout(n) อิทธิพลของความคิด (คำไม่เป็นทางการ), Syn. influence, power, pull
clout(sl) ช่องคลอด
flout(vi) เยาะเย้ย, See also: ดูหมิ่น, ดูถูก, เหยียดหยาม, Syn. mock, disdain, scorn, Ant. praise, esteem
flout(vt) แสดงการเยาะเย้ย, See also: แสดงการเหยียดหยาม, Syn. mock, scoff, Ant. respect
flout(n) คำพูดเยาะเย้ย, See also: คำพูดเหยียดหยาม, การดูหมิ่น, Syn. insult, gibe, Ant. respect, praise
flout(vt) ไม่เคารพกฎหมาย, Syn. defy, oppose, disobey, Ant. obey
clouted(sl) ถูกจับ, See also: โดนจับกุม
fallout(n) ฝุ่นกัมมันตรังสีหลังนิวเคลียร์ระเบิด
fallout(n) ผลร้ายที่ตามมา, See also: ผลที่เกิดขึ้น, ผลกระทบ, Syn. aftermath, effect
fallout(sl) ผลที่ออกมา
pullout(n) การลากออกมา, See also: การดึงออกมา
sellout(sl) คนทรยศ, See also: ผู้ทรยศ, คนหักหลัง
sellout(n) การขายหมดแล้ว, See also: การขายหมดเกลี้ยง, การแสดงที่ตั๋วนั่งถูกจำหน่ายหมด, Syn. smash hit, triumphant success
sellout(n) คนทรยศ (คำสแลง), See also: การทรยศหักหลัง, Syn. betrayal

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bailout(เบล'เอาทฺ) n.การกระโดดร่มจากเครื่องบิน
breechcloutn. ผ้าคาดเอว
clout(เคลาทฺ) {clouted,clouting,clouts} n. การตี,การต่อย,การตบ,การตีลูกไกล,อิทธิพลของความคิด,ปาฏิหาริย์,เป้า,ลูกกระสุนที่ถูกเป้า,เศษผ้าปะ,เศษของที่ใช้ซ่อมแซม,เศษผ้า,ผ้าขี้ริ้ว. vt. พันผ้า,ปะ,ซ่อมแซม,ตอกตะปูเสริม,ตี,ต่อย, Syn. blow, wal
falloutn. การตกลงมา,เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างไม่คาดฝัน, Syn. fall-out
flout(เฟลาทฺ) vt.,n. (การ) เยาะเย้ย,ดูหมิ่น,หมิ่นประมาท,เหยียดหยาม,คำพูดที่เยาะเย้ยหรือดูหมิ่น., See also: flouter n. floutingly adv., Syn. mock
lout(เลาทฺ) {louted,louting,loutsว n. คนที่โง่ งุ่มง่ามและมีมารยาทเลว vt. ดุว่า,ด่า,ยั่วเย้า,ถือเป็นตัวตลก vi. แสดงคารวะ,น้อมศีรษะให้,คำนับ, Syn. oaf
loutish(เลา'ทิช) adj. งุ่มง่าม,ซุ่มซ่าม,เงอะงะ, See also: loutishness n. ดูlout

English-Thai: Nontri Dictionary
flout(vt) เหยียดหยาม,เยาะเย้ย,ดูหมิ่น,ดูถูก
lout(n) คนทึ่ม,คนเซ่อ,คนโง่,คนบ้านนอก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
cloutการมีอิทธิพล [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Tropospheric falloutฝุ่นกัมมันตรังสีโทรโพสเฟียร์, ฝุ่นกัมมันตรังสี [นิวเคลียร์]
Stratospheric falloutฝุ่นกัมมันตรังสีสตราโทสเฟียร์, ฝุ่นกัมมันตรังสี, Example: [นิวเคลียร์]
Radioactive falloutฝุ่นกัมมันตรังสี, ฝุ่นกัมมันตรังสี [นิวเคลียร์]
Local falloutฝุ่นกัมมันตรังสีเฉพาะที่, ฝุ่นกัมมันตรังสี [นิวเคลียร์]
Falloutฝุ่นกัมมันตรังสี [นิวเคลียร์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
bailout(n) สถานการณ์ที่ธุรกิจ บุคคลส่วนตัว หรือ รัฐบาลให้เงินช่วยเหลือแก่ธุรกิจที่ล้มเหลว เพื่อที่จะป้องกันผลลัพธ์ที่จะตามมาจากความหายนะของธุรกิจ การช่วยเหลือมีหลายรูปแบบ เช่น สินเชื่อ พันธบัตร หุ้น หรือ เงินสด ในเงื่อนไขที่จะคืนหรือไม่ก็ตาม
rollout(n) (เครื่องบิน)การนำออกแสดงเป็นครั้งแรก, การนำ(สินค้า ฯลฯ) ออกส่สายตาประชาชนเป็นครั้งแรก อจจะด้วยการจัดนิทรรศการ/การโฆษณา

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
loutHe flouted his mother's advice.
loutStrontium 90: One of the radioisotopes of strontium; part of radioactive fallout, harmful to human health.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คนพาล(n) hooligan, See also: delinquent, yob/yobbo, ruffian, vandal, lager lout, Syn. คนเลว, คนเกเร, Ant. คนดี, Example: นิทานเรื่องนี้ให้คติสอนใจถึงการหลีกเลี่ยงการทำความชั่วคบคนดีหลีกหนีคนพาลซึ่งสามารถนำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้ดี, Count Unit: คน
พยศ(v) refuse to obey, See also: fling and throw (a horse), flout and fling (a woman or a child), be fractious, Syn. ดื้อ, ขัดขืน, Example: เวลาที่ม้าพยศดื้อดึงก็ใช้วิธีลงโทษเล็กๆ น้อยๆ ก็อยู่มือ, Thai Definition: แสดงอาการดื้อหรือถือตัวไม่ยอมทำตาม
หยัน(v) jeer, See also: mock, sneer, scoff, flout, gibe, Syn. เย้ยเยาะ, เยาะ, เย้ย, เยาะหยัน, Example: เพื่อนบางคนมีสีหน้าแววตาที่แฝงเร้นด้วยความหวาดระแวงและหยันในตัวผมอีกด้วย
ถกเขมร(v) pull up one's the panung, See also: in preparation for a task, hitch up a wrap-around cloth in the form of breech clout, metho, Syn. ขัดเขมร, Example: พวกผู้ชายเอาผ้าขาวม้ามาถกเขมรก่อนกระโจนลงคลอง, Thai Definition: นุ่งผ้าโจงกระเบน ดึงชายให้สูงร่นขึ้นไปเหนือเข่า

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฉ้อ[chø] (v) EN: defraud ; embezzle ; bilk ; fleece ; gyp ; rook ; cheat ; swindle ; rip off  FR: frauder ; escroquer ; filouter (vx) ; rouler (fam.)
แดก[daēk] (v) EN: eat ; devour; drink  FR: dévorer ; engloutir ; se gaver ; se goinfrer (fam.) ; s'empiffrer (fam.)
จะกละ[jakla] (adj) EN: greedy ; gluttonous ; voracious ; insatiable  FR: glouton ; goulu ; goinfre ; vorace ; insatiable
ขม้ำ[khamam] (v) EN: devour ; wolf down ; engulf ; gobble up  FR: dévorer ; ingurgiter ; engloutir
เขมือบ[khameūap] (v) EN: swallow ; gulp down ; devour ; engulf  FR: dévorer ; engloutir ; ingurgiter
ขโมย[khamōi] (v) EN: steal ; thieve ; pinch ; burglar ; filch ; pilfer ; plagiarize  FR: voler ; dérober ; subtiliser ; escamoter ; soustraire ; chaparder (fam.) ; détrousser (litt.) ; piquer (fam.) ; filouter (vx)
ขยอก[khayøk] (v) EN: gulp ; swallow ; bolt  FR: avaler ; gober ; engloutir
คนตะกละ[khon takla] (n, exp) EN: glutton  FR: glouton [m] ; goinfre [m]
กลืน[kleūn] (v) EN: swallow ; gulp ; gobble ; engulf ; devour  FR: avaler ; dévorer ; absorber ; engloutir ; ingurgiter
นาก[nāk] (n) EN: otter  FR: loutre [f]
นกไต่ไม้หน้าผากกำมะหยี่[nok taimāi nāphāk kammayī] (n, exp) EN: Velvet-fronted Nuthatch  FR: Sittelle veloutée [f] ; Sittelle à front noir [f] ; Sittelle à front velouté [f]
พยศ[phayot] (v) EN: refuse to obey ; fling and throw ; flout and fling ; be fractious
ตะกละ[takla] (adj) EN: gluttonous ; greedy ; voracious ; ravenous  FR: gourmand ; vorace ; glouton ; goinfre ; goulu
ทางข้าม[thāng khām] (n, exp) EN: zebra crossing ; pedestrian crossing ; crosswalk (Am.)   FR: passage pour piétons [m] ; passage clouté [m]
ทางม้าลาย[thāngmālāi] (n, exp) EN: zebra crossing ; pedestrian crossing ; crosswalk (Am.)  FR: passage pour piétons [m] ; passage clouté [m]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
目无法纪[mù wú fǎ jì, ㄇㄨˋ ㄨˊ ㄈㄚˇ ㄐㄧˋ, / ] with no regard for law or discipline (成语 saw); flouting the law and disregarding all rules; in complete disorder, #97,224 [Add to Longdo]
佈建[bù jiàn, ㄅㄨˋ ㄐㄧㄢˋ, ] to progressively extend (service delivery, network etc) to a wider area; rollout; also written 布建 [Add to Longdo]
布建[bù jiàn, ㄅㄨˋ ㄐㄧㄢˋ, ] to progressively extend (service delivery, network etc) to a wider area; rollout; also written 佈建 [Add to Longdo]
放射性落下灰[fàng shè xìng luò xià huī, ㄈㄤˋ ㄕㄜˋ ㄒㄧㄥˋ ㄌㄨㄛˋ ㄒㄧㄚˋ ㄏㄨㄟ, ] radioactive fallout [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ausverkauf {m}sellout; closeout [Add to Longdo]
diplomatische Auswirkungen [pol.]diplomatic fallout [Add to Longdo]
Auszug {m}pullout [Add to Longdo]
Bailout {n}; Rettung aus (finanzieller) Notbailout [Add to Longdo]
Einfluss {m}clout [Add to Longdo]
Fallout {n}fallout [Add to Longdo]
fauler Kompromisssellout [Add to Longdo]
Kopfnuss {f} | Kopfnüsse {pl}clout | clouts [Add to Longdo]
Lappen {m} | Lappen {pl}clout | clouts [Add to Longdo]
Lümmel {m}lout [Add to Longdo]
Markteinführung {f}; Einführung {f} [econ.]rollout [Add to Longdo]
Missachtung {f}flouting [Add to Longdo]
Notsauerstoffflasche {f}bailout bottle [Add to Longdo]
Rüpel {m}lout [Add to Longdo]
Rüpelhaftigkeit {f}; Flegelhaftigkeit {f}loutishness [Add to Longdo]
Schlagkraft {f}; Schlag {m}clout [Add to Longdo]
Verkaufsschlager {m}sellout [Add to Longdo]
ausverkauftes Haus | ausverkauft seinsellout | to be a sellout [Add to Longdo]
flegelhaft; rüpelhaft; lümmelhaft {adj}loutish [Add to Longdo]
gespottetflouted [Add to Longdo]
lümmelhaft {adv}loutishly [Add to Longdo]
missachten (Befehl)to flout [Add to Longdo]
radioaktiver Niederschlagfallout [Add to Longdo]
schlagen; hauen | schlagend; hauend | geschlagen; gehauen | schlägt; haut | schlug; hauteto whack; to clout | whacking | whacked | whacks | whacked [Add to Longdo]
verspotten | verspottet | verspotteteto flout | flouts | flouted [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
フォールアウト;フォルアウト[fo-ruauto ; foruauto] (n) fallout (atomic, radioactive, etc.); fall-out; fall out [Add to Longdo]
ベイルアウト[beiruauto] (n) bailout [Add to Longdo]
影響力[えいきょうりょく, eikyouryoku] (n) influence; clout [Add to Longdo]
顔がきく;顔が利く[かおがきく, kaogakiku] (exp,v5k) to have a lot of influence; to have clout; to be well known [Add to Longdo]
死の灰[しのはい, shinohai] (n) lethal radioactive fallout; atomic dust [Add to Longdo]
資金力[しきんりょく, shikinryoku] (n) financial muscle; economic clout [Add to Longdo]
全面撤退[ぜんめんてったい, zenmentettai] (n,vs) total (full-scale) withdrawal; complete pullout (pullback) [Add to Longdo]
放射性降下物[ほうしゃせいこうかぶつ, houshaseikoukabutsu] (n) radioactive fallout [Add to Longdo]
薔薇羽太[ばらはた;バラハタ, barahata ; barahata] (n) (uk) yellow-edged lyretail (species of fish, Variola louti); lyretail grouper [Add to Longdo]
褌;犢鼻褌(ateji)[ふんどし;ふどし(褌), fundoshi ; fudoshi ( fundoshi )] (n) (1) (uk) loincloth; breechcloth; breechclout; traditional Japanese male underwear; (2) sumo wrestler's ornamental apron [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top