ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

loamy

L OW1 M IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -loamy-, *loamy*
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
loamy sandloamy sand, ดินปนทราย [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Loamy Sandsดินทรายปนดินร่วน [สิ่งแวดล้อม]

CMU English Pronouncing Dictionary
LOAMY L OW1 M IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
loamy (j) lˈoumiː (l ou1 m ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Lehmboden {m}loamy soil [Add to Longdo]
lehmig {adj} | lehmiger | am lehmigstenloamy | loamier | loamiest [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  loamy
      adj 1: consisting of or having the character of loam; "richy
             loamy soil" [ant: {loamless}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top