ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

limiting

L IH1 M AH0 T IH0 NG   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -limiting-, *limiting*, limit
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
limiting(adj) จำกัด, See also: มีขอบเขต

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
limiting(ลิม'มิททิง) adj. จำกัด,มีขอบเขต,มีขีดขั้น

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
limiting thermostatเทอร์มอสแตตแบบขีดจำกัด [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
limiting valueค่าจำกัด, ค่าลิมิต [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
limiting valve; pressure-limiting valveลิ้นจำกัดความดัน [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Yesterday, the Vermont Supreme Court ruled that limiting marriage betweenonlyhumanmen and women is unconstitutional, effectively legalizing vampire marriage in the state.เมื่อวานนี้ที่ศาลฎีกาเวอร์มอนต์ ได้มีการ ประกาศใช้กฎหมายการแต่งงานระหว่าง บุคคลและแวมไพร์ ให้มีสิทธิแต่งงานได้ถูกต้องตามรัฐธรรมนูญ You'll Be the Death of Me (2008)
We need to find some way of limiting their mobility and drawing them into a trap.ไปเอาเขาลงมา The Moment of Truth (2008)
Kendrick is intermittently shutting down power plants, limiting supply to drive up prices.เค็นดริกปิดโรงไฟฟ้าเป็นช่วงๆ จำกัดอุปทานเพื่อเพิ่มราคาพลังงาน Look What He Dug Up This Time (2009)
I was limiting myself.ตอนนั้นฉันน่ะตีให้กรอบตัวเอง You Don't Know Jack (2010)
It was agreed that John could remain on the throne, on one condition... that he would sign a document upholding the rights and privileges of all free men, but ultimately limiting the power of the monarchy.ปวงชนยอมให้เขาเป็นราชาต่อไป ภายใต้เงื่อนไขหนึ่งเดียว นั่นคือเขาต้องลงนามในพันธสัญญา ประชาชนในใต้หล้าจะอยู่อย่างเสรี อำนาจแห่งกษัตริย์ ถูกจำกัด Ironclad (2011)
Ladies and gentlemen, due to demand, we are now limiting each customer's purchase to a total of two liters of water.ทุกท่าน เราขอเเจ้งให้ทราบว่า เราจะขายน้ำให้เเก่ลูกค้า เเต่ละท่านด้วยปริมาณสูงสุด เเค่สองลิตรเท่านั้น The Endless Thirst (2013)

CMU English Pronouncing Dictionary
LIMITING L IH1 M AH0 T IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
limiting (v) lˈɪmɪtɪŋ (l i1 m i t i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Grenzwert {m} | Grenzwerte {pl}limiting value; threshold value | limiting values; threshold values [Add to Longdo]
Nennstoßstrom {m}limiting dynamic value [Add to Longdo]
Randbedingung {f} | Randbedingungen {pl}limiting condition; boundary condition | limiting conditions; boundary conditions [Add to Longdo]
Schadensbegrenzung {f}limiting (of) the damages; limitation of damage [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
漢字制限論[かんじせいげんろん, kanjiseigenron] (n) the question of limiting the use of Chinese characters [Add to Longdo]
源流[げんりゅう, genryuu] (n) (1) current-limiting; (2) source or headwaters (e.g. of a river); (3) origin of something continuous; (P) [Add to Longdo]
限定的[げんていてき, genteiteki] (adj-na) limiting; restrictive [Add to Longdo]
自己終端判別[じこしゅうたんはんべつ, jikoshuutanhanbetsu] (n) {comp} self-delimiting [Add to Longdo]
制約条件[せいやくじょうけん, seiyakujouken] (n) limiting conditions; constraint [Add to Longdo]
律速[りっそく, rissoku] (adj-f) rate-limiting; rate-determining [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
自己終端判別[じこしゅうたんはんべつ, jikoshuutanhanbetsu] self-delimiting [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 limiting
   adj 1: restricting the scope or freedom of action [syn:
       {confining}, {constraining}, {constrictive}, {limiting},
       {restricting}]
   2: strictly limiting the reference of a modified word or phrase;
     "the restrictive clause in `Each made a list of the books
     that had influenced him' limits the books on the list to only
     those particular ones defined by the clause"
   n 1: the grammatical relation that exists when a word qualifies
      the meaning of the phrase [syn: {modification},
      {qualifying}, {limiting}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top