ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

kraut

K R AW1 T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -kraut-, *kraut*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
kraut(sl) คนเยอรมัน

CMU English Pronouncing Dictionary
KRAUT K R AW1 T
KRAUTH K R AO1 TH
KRAUTER K R AW1 T ER0
KRAUTHAMMER K R AW1 T HH AE2 M ER0

German-Thai: Longdo Dictionary
Kraut(n) |das, pl. Kräuter| พืชสมุนไพร
Unkraut(n) |das, pl. Unkräuter| วัชพืช เช่น Unkraut jäten = กำจัดวัชพืช
Unkrautvernichtungsmittel(n) |das| สารกำจัดวัชพืช
Unkraut(n, colloq) |das, pl. Unkräuter| คนที่ทำตัวไม่มีประโยชน์ (ไม่สุภาพ)
Unkrautvertilger(n) |der, pl. Unkrautvertilger| ยาฆ่าหญ้า เช่น Unkrautvertilger soll aus Schweiz verschwinden., Syn. Unkrautvernichter

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kraut {n} (das Grüne)leaves; top [Add to Longdo]
Kraut {n} (Heil-; Küchen-) | Kräuter {pl} | Kräuter {pl}herb | herbs | herbage [Add to Longdo]
Kraut {n}cabbage; sauerkraut; kraut [Add to Longdo]
Kraut {n} (Tabak)weed [Add to Longdo]
Krautsalat {m}slaw [Add to Longdo]
krautartig; krautig {adj}herbaceous [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ザワークラウト;ザウアークラウト;ザワークラフト;ザウアクラウト[zawa-kurauto ; zaua-kurauto ; zawa-kurafuto ; zauakurauto] (n) sauerkraut (i.e. pickled cabbage) (ger [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  Kraut
      n 1: offensive term for a person of German descent [syn:
           {Kraut}, {Krauthead}, {Boche}, {Jerry}, {Hun}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top