ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ketchup

K EH1 CH AH0 P   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ketchup-, *ketchup*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ketchup(n) น้ำจิ้มที่ทำจากมะเขือเทศ, See also: ซ้อสมะเขือเทศ, Syn. catsup, catchup

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ketchup(เคทชฺ'อัพ) n. น้ำซอสชนิดข้นสำหรับใส่เนื้อ, Syn. catchup, catsup

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
ketchupI'd like to have ketchup on the side.
ketchupI'll have two hot-dogs with mustard and ketchup.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ซอสมะเขือเทศ[søt makheūathēt] (n) EN: ketchup ; catsup (Am.)  FR: sauce tomate [f] ; ketchup [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
KETCHUP K EH1 CH AH0 P

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
ketchup (n) kˈɛtʃəp (k e1 ch @ p)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
番茄酱[fān qié jiàng, ㄈㄢ ㄑㄧㄝˊ ㄐㄧㄤˋ, / ] ketchup; tomato sauce, #30,271 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ketchup {m}; Tomatensauce {f}ketchup [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
オムライス[omuraisu] (n) (abbr) omelet with a filling of ketchup-seasoned fried rice (omelette) (wasei [Add to Longdo]
ケチャッパー[kechappa-] (n) (sl) (See マヨラー) someone who loves ketchup [Add to Longdo]
ケチャップ[kechappu] (n) ketchup; catsup; (P) [Add to Longdo]
トマトケチャップ[tomatokechappu] (n) tomato ketchup [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  ketchup
      n 1: thick spicy sauce made from tomatoes [syn: {catsup},
           {ketchup}, {cetchup}, {tomato ketchup}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top