ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

june

JH UW1 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -june-, *june*
Possible hiragana form: じゅね
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
June(n) เดือนมิถุนายน
June(n) มิถุนายน
Juneau(n) ชื่อเมืองท่าและเมืองหลวงของรัฐอลาสกา

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
june(จูน) n. มิถุนายน
jejune(จิจูน') adj. ขาดแคลนคุณค่าทางอาหาร,ไม่น่าสนใจ,น่าเบื่อ,ยังไม่เจริญ,เติบโตเต็มที่.

English-Thai: Nontri Dictionary
June(n) เดือนมิถุนายน

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
juneAs a rule we have much rain in June in Japan.
juneAt last you are going to be a June bride.
juneBy the way, today is the 8th of June - My wife's birthday.
juneCherries are ripe in June or July.
juneGenerally speaking, there is little rain here in June.
juneHere are the proposed agenda items for the meeting on June 16, 1998.
juneHere is the final agenda for the meeting on June 16.
juneHe returned from Holland in June.
juneHe told me that he would go to France in June.
juneHe was born at seven on the morning of June 5 in 1970.
juneHe will arrive on June 24.
juneHe will leave Tokyo and come to Kansai in June.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มิถุนายน(n) June, Syn. เดือนมิถุนายน, Example: กษัตริย์ฮุสเซนควบคุมเยรูซาเล็มมาจนถึงเดือนมิถุนายน 1967, Thai Definition: ชื่อเดือนที่หกตามสุริยคติ ซึ่งเริ่มด้วยเดือนมกราคม
มิถุนายน(n) June, Syn. เดือนมิถุนายน, Example: กษัตริย์ฮุสเซนควบคุมเยรูซาเล็มมาจนถึงเดือนมิถุนายน 1967, Thai Definition: ชื่อเดือนที่หกตามสุริยคติ ซึ่งเริ่มด้วยเดือนมกราคม

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เดือนมิถุนายน[deūoen mithunāyon] (n, exp) EN: June  FR: mois de juin [m] ; juin [m]
กร่อย[krǿi] (adj) EN: insipid ; dull ; tame ; flat ; uninteresting ; lifeless ; not much fun ; unpleasant ; vapid ; wishy-washy ; jejune  FR: insipide
ไม่มีชีวิตชีวา[mai mī chīwitchiwā] (xp) EN: be uninteresting ; be dry ; be plain ; be dull ; be insipid ; be tame ; be jejune
มิถุนา[mithunā] (n) EN: June  FR: juin [m]
มิถุนายน[mithunāyon] (n) EN: June  FR: juin [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
JUNE JH UW1 N
JUNEK JH UW1 N IH0 K
JUNES JH UW1 N Z
JUNE'S JH UW1 N Z
JUNEAU JH UW1 N OW0
JUNEJO JH UW0 N EY1 HH OW0
JUNELLA JH UW2 N EH1 L AH0
JUNETTE JH UW2 N EH1 T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
June (n) ʤˈuːn (jh uu1 n)
Junes (n) ʤˈuːnz (jh uu1 n z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
六月[liù yuè, ㄌㄧㄡˋ ㄩㄝˋ, ] June; sixth month, #7,172 [Add to Longdo]
朱诺[Zhū nuò, ㄓㄨ ㄋㄨㄛˋ, / ] Juneau, capital of Alaska, #92,256 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ええじゃないか[eejanaika] (exp) (1) isn't it great?; (n) (2) carnival-like religious celebrations (e.g. dancing festivals) that occurred across Japan from June 1867 to May 1868 [Add to Longdo]
かもめーる;かもメール[kamome-ru ; kamo me-ru] (n) (sometimes かもめ~る) summer greeting cards containing a lottery ticket, sold every year starting in June [Add to Longdo]
オリンピックデー[orinpikkude-] (n) Olympic Day (June 23rd) [Add to Longdo]
ジューン[ju-n] (n) June [Add to Longdo]
ジューンブライド[ju-nburaido] (n) June bride; (P) [Add to Longdo]
ジュネーブ[june-bu] (n) Geneva; (P) [Add to Longdo]
ジュネーブ軍縮会議[ジュネーブぐんしゅくかいぎ, june-bu gunshukukaigi] (n) Geneva Conference on Disarmament [Add to Longdo]
ジュネーブ条約[ジュネーブじょうやく, june-bu jouyaku] (n) Geneva Convention [Add to Longdo]
ジュネット[junetto] (n) {comp} JUNET [Add to Longdo]
ノルマンディー上陸作戦[ノルマンディーじょうりくさくせん, norumandei-jourikusakusen] (n) Invasion of Normandy (June-July 1944); Normandy Invasion [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ジュネット[じゅねっと, junetto] JUNET [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  June
      n 1: the month following May and preceding July

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

  jun.
  
  1. (kıs.) Junior, June.
  
  

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top