ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

juicy

JH UW1 S IY0   
29 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -juicy-, *juicy*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
juicy[ADJ] ฉ่ำ, See also: มีน้ำอยู่มาก
juicy[ADJ] น่าสนใจ, See also: น่าตื่นเต้น, น่าเร้าใจ, Syn. interesting, sensational

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
juicy(จู'ซี) adj. ฉ่ำ,มีน้ำเนื้อมาก,มีน้ำมาก,น่าสนใจมาก,ตื่นเต้น,เร้าอารมณ์,เต็มไปด้วยสีสัน., See also: juicily adv. ดูjuicy juiciness n. ดูjuicy, Syn. wet

English-Thai: Nontri Dictionary
juicy(adj) ฉ่ำ,ชุ่ม

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Juicy like you've never tasted before.เนื้อฉ่ำอย่างที่คุณ ไม่เคยลิ้มลองมาก่อน Okja (2017)
Serve him up a nice juicy slice of ginger minge.ก็ให้เขาดื่มกินน้ำหวาน จากโถสีเพลิงของเจ้านั่นไง The Watchers on the Wall (2014)
You find anything juicy over there?คุณพบอะไรยุ่งยากที่นั่นไหม Jack Ryan: Shadow Recruit (2014)
You know I love a juicy conspiracy because it makes everything seem like an Agatha Christie novel, and I am still convinced that there was a second shooter on that grassy knoll.คุณก็รู้ ฉันชอบทฤษฎีสมคบคิด เพราะมันทำให้ทุกอย่าง ดูเหมือนนิยายของอกาธ่า คริสตี้ และฉันยังเชื่อว่า Final Shot (2013)
I believe its success is due, in large part, to my astute understanding of human desire-- the desire to be devoured or enveloped by a warm, hungry animal, or obliterated one juicy bite at a time.ฉันเชื่อว่ามันประสบความสำเร็จเปนอย่างดี ทำให้ฉันเข้าใจถึงความต้องการของมนุษย์ ความต้องการแบบหิวกระหาย In the Evening (2013)
Juicy stuff.เรื่องอื้อฉาว Red Letter Day (2013)
And you had some juicy porn under your bed.และแกก็มีหนังโป๊เร่าร้อนหลายเรื่อง อยู่ใต้เตียงแกด้วย The Sun (2013)
Crispy on the outside, juicy on the in.กรอบนอกนุ่มใน One Percent (2013)
They're so juicy right now, they're ready to burst.กำลังเปียกเลย ตอนนี้ อกพร้อมจะระเบิดแล้วละ Spilt Milk (2013)
And a big juicy steak and a bottle of beer... as soon as you tell us what we want to know.แถมรับรองคุณด้วยสเต็กชั้นดี เบียร์เย็นๆสักขวด ทันที่ที่คุณยอมบอกเรื่องที่เราอยากรู้ Enemy of My Enemy (2013)
Two dead, a monster-y maniac on the loose and a gaggle of juicy teen campers, ripe for the picking.ตายสอง ปีศาจโรคจิตลอยนวล กับวัยรุ่นชาวค่ายสุดแสบ Delinquents (2013)
Pressed your face to the fire like you're a nice juicy mutton chop.กดหน้าเจ้าใส่กองไฟอย่างกับเนื้อแกะเลิศรส The Rains of Castamere (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
juicyI love the taste when I bite into a juicy peach.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฉ่ำ[adj.] (cham) EN: luscious ; juicy ; succulent   FR: juteux ; pulpeux
หวานฉ่ำ[adj.] (wāncham) EN: luscious ; sweet and juicy ; succulent ; delectable   FR: succulent ; délectable

CMU English Pronouncing Dictionary
JUICY    JH UW1 S IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
juicy    (j) ʤˈuːsiː (jh uu1 s ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
多水分[duō shuǐ fèn, ㄉㄨㄛ ㄕㄨㄟˇ ㄈㄣˋ, ] juicy [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
saftig {adj} | saftiger | am saftigstenjuicy | juicier | juiciest [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
さくさく;サクサク[, sakusaku ; sakusaku] (adv,adv-to,vs) (1) (on-mim) crisp (not moist or juicy); crunchy; flaky (as in pastry); (2) (on-mim) crunching sound (of walking on snow, frost, sand, etc.); (3) (on-mim) doing skillfully and efficiently; doing quickly; proceeding smoothly; (4) (on-mim) (arch) sound of pouring liquid; (5) (on-mim) (arch) speaking clearly [Add to Longdo]
ぺちゃぺちゃ[, pechapecha] (adv) (1) chatter; prattle; (2) sound of juicy food being bitten into [Add to Longdo]
ジューシー[, ju-shi-] (adj-na) juicy (having lots of juice or liquid) [Add to Longdo]
下世話[げせわ, gesewa] (n) common saying; common phrase; juicy (story) [Add to Longdo]
瑞々しい(P);瑞瑞しい;水々しい;水水しい[みずみずしい, mizumizushii] (adj-i) (1) young (and lustrous); fresh; juicy; (2) lively; vivacious; animated; vibrant; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 juicy
   adj 1: full of juice [ant: {juiceless}]
   2: having strong sexual appeal; "juicy barmaids"; "a red-hot
     mama"; "a voluptuous woman"; "a toothsome blonde in a tight
     dress" [syn: {juicy}, {luscious}, {red-hot}, {toothsome},
     {voluptuous}]
   3: lucrative; "a juicy contract"; "a nice fat job" [syn: {fat},
     {juicy}]
   4: suggestive of sexual impropriety; "a blue movie"; "blue
     jokes"; "he skips asterisks and gives you the gamy details";
     "a juicy scandal"; "a naughty wink"; "naughty words"; "racy
     anecdotes"; "a risque story"; "spicy gossip" [syn: {blue},
     {gamy}, {gamey}, {juicy}, {naughty}, {racy}, {risque},
     {spicy}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top