ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

johannesburg

JH OW2 HH AE1 N IH0 S B ER0 G   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -johannesburg-, *johannesburg*
CMU English Pronouncing Dictionary
JOHANNESBURG JH OW2 HH AE1 N IH0 S B ER0 G
JOHANNESBURG'S JH OW2 HH AE1 N IH0 S B ER0 G Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Johannesburg (n) ʤˈəhˈænəzbɜːʳg (jh @1 h a1 n @ z b @@ g)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
约翰内斯堡[Yuē hàn nèi sī bǎo, ㄩㄝ ㄏㄢˋ ㄋㄟˋ ㄙ ㄅㄠˇ, / ] Johannesburg (city in South Africa), #37,495 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Johannesburg (Stadt in Südafrika)Johannesburg (city in South Africa) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  Johannesburg
      n 1: city in the northeastern part of South Africa near
           Pretoria; commercial center for diamond and gold industries

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top