ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

jeeves

JH IY1 V Z   
54 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -jeeves-, *jeeves*, jeeve
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา jeeves มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *jeeves*)
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Non-botanical things! What-ho, Jeeves!ไม่ใช่พฤกษศาสตร์หรอก ตลกน่า Hope Springs (2003)
- Dr. Gray, good night. - Good night, David. Rajeeve.ดร เกรย์ ราตรีสวัสดิ์ ราตรีสวัสดิ์ เดวิด ราจีฟ Pathology (2008)
Ask Jeeves said a hot tub is the perfect temperature for sperm.- ในเว็บบอกว่าอ่างน้ำร้อน Preggers (2009)
Well, hello, jeeves. We're watching "Downtown Abbey."ว่าไง ฮัลโหล เรากำลังดู downton abbey The Princesses and the Frog (2011)
Hey, Jeeves. Can I get some iceberg lettuce with a side of blue cheese?นี่ "จีฟส์" ฉันขอผักกาดแช่แข็ง Bitchcraft (2013)
Poor bastard ain't got no tongue. Is that true, Jeeves?ไอ้บ้านั่นน่ะมันไม่มีลิ้น จริงหรือเปล่า "จีฟส์" ? Bitchcraft (2013)
Oh, come on, Jeeves.โธ่ ไม่เอาน่า "จีฟส์" Bitchcraft (2013)
Thank you, Jeeves.Danke, Jeeves. The Great Muppet Caper (1981)
Mr West-Jeeves;Mr. West ist Jeeves. The Scarlet and the Black (1983)
- Are you happy,Jeeves?- Sind Sie glücklich, Jeeves? The Last Temptation of Homer (1993)
What happened to Rajiv?Was ist denn aus Rajeev geworden? Bound (1996)
I would usually call Rajiv... but I didn't know what to do, so I called Mr. Bianchini.Tut mir leid, gewöhnlich ruf ich Rajeev an, aber ich wusste nicht, was ich tun soll. So hab ich Mr Bianchinni angerufen. Bound (1996)
So you're working with Rajiv, right?So, du arbeitest also mit Rajeev zusammen, richtig? Nein. Bound (1996)
No. Rajiv's in India.Rajeev ist in Indien. Bound (1996)
You're takin' a lot on faith here, Jeeves.- Sie sind ja sehr optimistisch, Jeeves. The Wish (1998)
- Why, thank you, Jeeves.- Vielen Dank, Jeeves. Presenting Lorelai Gilmore (2001)
I study in Navjeevan Paathshala.Ich lerne in der Navjeevan Paathshala. Swades (2004)
who are here to build the foundation of their marriage upon the earth in the presence of the sacred fire and among their family and friends.Wir haben uns an diesem herrlichen Tag versammelt, um Christy und Jeevan miteinander zu vermählen, die hier auf der Erde den Grundstein zu ihrer Ehe legen wollen, in Gegenwart eines heiligen Feuers und Angehörigen und Freunden. A Call to Arms (2004)
He and Jeeves seem very happy in their new modern relationship.Er und Jeeves wirkten ziemlich glücklich in ihrer modernen Beziehung. We Got Us a Pippi Virgin (2004)
Shaken, not stirred, please, Jeeves.LORELAI: Geschüttelt bitte, nicht gerührt, Jeeves. Written in the Stars (2004)
- I thought every butler's name was Jeeves.- Ich dachte, jeder Butler heißt Jeeves. Written in the Stars (2004)
Uncle Jeevraj, it has been 8 months... of the new bride arriving in this house... and you never visited even once.Jeevraj Kaka, die neue Braut ist nun schon acht Monate hier. Und Ihr seid kein Mal vorbeigekommen. Paheli (2005)
- Greetings, Jeevraj kaka.- Ihr auch, Jeevraj Kaka. Paheli (2005)
That's my dog, Jeeves.Das ist mein Hund, Jeeves. Netherbeast Incorporated (2007)
His, his name is Jeeves.Sein Name ist Jeeves. Netherbeast Incorporated (2007)
Jeeves?Jeeves? Netherbeast Incorporated (2007)
Najeev.NajeevEnter 77 (2007)
Najeev.NajeevEnter 77 (2007)
Najeev.NajeevEnter 77 (2007)
Najeev, I am so glad you came.Najeev, ich bin ja so froh, dass Sie gekommen sind. Enter 77 (2007)
Amira, come meet Najeev.Amira, das ist NajeevEnter 77 (2007)
So I assure you, Najeev, I am not confused.Ich kann Ihnen versichern, Najeev, ich irre mich nicht. Enter 77 (2007)
My name is not Najeev.Mein Name ist nicht NajeevEnter 77 (2007)
Ask Jeeves?Niemand benutzt AskJeeves! The Snuke (2007)
Thank you, Jeeves.Danke, Jeeves. Three Sundays (2008)
Ask jeeves said a hot tub is the perfect temperature for sperm.Laut Jeeves hat ein Whirlpool die perfekte Temperatur für Sperma. Preggers (2009)
His brother Jeeves, brother Darwin up to stir, see?Seine Brüder Jeeves und Darwin sitzen im Knast, nicht wahr? Smokin' Aces 2: Assassins' Ball (2010)
Sanjeev and I are developing quite a rapport.Sanjeev und ich entwickeln so langsam ein inniges Verhältnis. Home Inspected (2010)
"Ask Jeeves," anyone?Hat hier jemand "Jeeves gefragt"? The D'oh-cial Network (2012)
Next up, Mukesh Jeevan.Nun folgt Mukesh Jeevan. Spell It Out (2012)
Okay, Mrs. Jeevan, if Mukesh wants to quit, it's not because of something I've said.Ok, Mrs. Jeevan, wenn Mukesh ihn aufgeben will, dann nicht wegen irgendwas, was ich gesagt habe. Spell It Out (2012)
Thanks, Jeeves.Danke, Jeeves. The Sky's the Limit (2013)
Though I do have the overwhelming urge to call you jeeves and have you go fetch me something.Obwohl ich den unwiderstehlichen Drang verspüre, dich Jeeves zu nennen und mir etwas zu servieren. All's Flair in Love and War (2013)
That'll be all, jeeves.Das wäre dann alles, Jeeves. All's Flair in Love and War (2013)
Home, Jeeves.Dann ab nach Hause, Jeeves. The Limo (2013)
Okay, Mr. Rajeev Guttikonda.Okay, Mr. Rajeev Guttikonda. And the Cronuts (2013)
Hey, Rajeev.Hey, RajeevAnd the Cronuts (2013)
Rajeev, my man.Rajeev, mein Alter. And the Cronuts (2013)
Rajeev Gudikanda.Rajeev Guttikonda. And the Cronuts (2013)
Ask Jeeves.Frag Jeeves. Some New Beginnings (2014)

CMU English Pronouncing Dictionary
JEEVES    JH IY1 V Z
SATANJEEV    S AA2 T AA0 N JH IY1 V

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top