ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

jeep

JH IY1 P   
31 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -jeep-, *jeep*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
jeep[N] รถจี๊ป, See also: รถทหารขนาดเล็ก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
jeep(จีพ) n. รถจิ๊ป,รถทหารขนาดเล็ก

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Jeep automobileรถจี๊ป [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
When they built those roads, they didn't think about drainage, so we had to take a special jeep up to the main road.ตอนพวกเขาสร้างถนนพวกนั้น ไม่ได้คิดถึงการระบายน้ำ เราเลยต้องขับรถจี๊ปพิเศษไปที่ถนนใหญ่ Airplane! (1980)
We were lucky to get a jeep, since, just the day before, the only one we had broke down.เราโชคดีที่มีรถจี๊ป ในเมื่อก่อนหน้านั้นวันหนึ่ง คันเดียวที่เรามีเกิดเสีย เพลามันไม่ดี Airplane! (1980)
In April, my older brother, Dennis, had been killed in a jeep accident.เดือนเมษา พี่ชายผมเด็นนิส ตายเพราะอุบัติเหตุในรถจี๊ป Stand by Me (1986)
No. No, I just don't want my jeep stolen.ไม่ใช่ครับ ไม่ คือผมแค่ไม่อยากให้จี๊ปผมโดนขโมย Mannequin: On the Move (1991)
Quick, get in the jeep.เร็วขึ้นรถ Ace Ventura: When Nature Calls (1995)
Pack those carefully, put them in my jeep, and guard them.ทหาร เก็บของด้วย เอาไปใส่ไว้ในรถ แล้วเฝ้าไว้ Hotel Rwanda (2004)
Golly, jeepers, thanks. Hey, you know, since I'm an official band geek and all... can you guess what my favorite piece of music is?เหรอว่ะ ไอ้หน้าจืด ขอบคุณนะละมึงรู้ไหมว่ากูเป็นตัวแทนของวงทั้งหมด American Pie Presents: Band Camp (2005)
- What about a Jeep Cherokee? - Jeep's are more masculine.-จี๊บ เชอรากีล่ะเป็นไง จี๊บดูเป็นรถผู้ชาย Extreme Aggressor (2005)
He's mobile, car in good condition. Our guess- - Jeep Cherokee, tinted windows.เขาเดินทางโดยรถยนต์สภาพดี เราคาดว่าเป็นจี๊บ เชอรากี ติดฟิล์ม Extreme Aggressor (2005)
Well, we got the jeep right. And everything else wrong.เอาล่ะ เราได้รถจี๊บ แต่อย่างอื่นดูเหมือนจะผิดไปหมด Extreme Aggressor (2005)
She drives a Jeep Liberty. Silver, Ohio plates.เธอขับรถจีพ ลิเบอร์ที สีเงิน ทะเบียนโอไฮโอ้ Silent Hill (2006)
Sir, this man's wife was driving the Jeep.ท่านครับ ภรรยาผู้ชายคนนี้ขับรถจีพ Silent Hill (2006)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
jeepHe recently traded in his jeep for a new Mercedes.
jeepHe drove over a land mine and his jeep blew up.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
รถจิ๊ป[N] jeep, Example: เขาพารถจิ๊ปมาวนหา โดยมีเพื่อนนั่งมาด้วย, Count unit: คัน, Notes: (อังกฤษ)
จี๊ป[N] jeep, Syn. รถจี๊ป, จิ๊บ, Example: นายอำเภอสั่งให้เอาจี๊ปเล็กเข้าหมู่บ้านสองคัน, Count unit: คัน, Thai definition: ชื่อรถยนต์ที่ใช้ในทางทุรกันดาร

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
รถจิ๊ป[n. exp.] (rot jip) EN: jeep   FR: jeep [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
JEEP    JH IY1 P
JEEPS    JH IY1 P S
JEEP'S    JH IY1 P S
JEEPNEY    JH IY1 P N IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
jeep    (n) ʤˈiːp (jh ii1 p)
jeeps    (n) ʤˈiːps (jh ii1 p s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
吉普车[jí pǔ chē, ㄐㄧˊ ㄆㄨˇ ㄔㄜ, / ] jeep, GP (general purpose); military vehicle originally made in USA, #23,287 [Add to Longdo]
吉普[Jí pǔ, ㄐㄧˊ ㄆㄨˇ, ] Jeep, #31,984 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ジープ[, ji-pu] (n) jeep; (P) [Add to Longdo]
ジープニー[, ji-puni-] (n) jeepney [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  jeep
      n 1: a car suitable for traveling over rough terrain [syn:
           {jeep}, {landrover}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top