ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

isotropic

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -isotropic-, *isotropic*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
anisotropic(แอนนิโซโทร' ฟิค) adj. ซึ่งมีคุณสมบัติที่ต่างกันทางกายภาพ และตามแกนยาวที่ต่างกัน -anisotropy n.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
isotropicเติบโตเท่ากันทุกทิศทาง [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
isotropicไอโซทรอปิก [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Isotropicสม่ำเสมอดี [การแพทย์]
Isotropic radiationการแผ่รังสีเท่า [อุตุนิยมวิทยา]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
isotropic(uniq) สายอากาศในจิตนาการ

Japanese-English: EDICT Dictionary
異方[いほう, ihou] (adj-f) (See 異方性) anisotropic [Add to Longdo]
等方[とうほう, touhou] (n,adj-no) isotropic [Add to Longdo]
等方写像[とうほうしゃぞう, touhoushazou] (n) {comp} isotropic mapping [Add to Longdo]
等方的[とうほうてき, touhouteki] (adj-na) isotropic [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
等方写像[とうほうしゃぞう, touhoushazou] isotropic mapping [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  isotropic
      adj 1: invariant with respect to direction [syn: {isotropic},
             {isotropous}] [ant: {anisotropic}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top