ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

irritation

IH2 R IH0 T EY1 SH AH0 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -irritation-, *irritation*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
irritation(n) การระคายเคือง
irritation(n) ความขุ่นเคือง, See also: ความหงุดหงิด, โมโห, Syn. annoyance, anger, indignation, Ant. pleasure
irritation(n) สิ่งที่สร้างความรำคาญ, Syn. nuisance, drag

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
irritation(เออริเท'เชิน) n. การทำให้ระคายเคือง,การยั่วโทสะ,การกวนประสาท,การทำให้ฉุนเฉียว,ความระคายเคือง,การอักเสบ

English-Thai: Nontri Dictionary
irritation(n) ความโกรธ,ความฉุนเฉียว,ความระคายเคือง

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Irritationภาวะระคาย, ระคายเคือง, การระคายเคือง, ความระคายเคือง, รบกวน [การแพทย์]
Irritation Freeสารปลอดความระคายเคือง [การแพทย์]
Irritation, Chemicalสารระคายต่อผิว [การแพทย์]
Irritation, Directการระคายเคือง [การแพทย์]
Irritation, Localระคายเคือง, การระคายที่ผิวสัมผัส [การแพทย์]
Irritation, Primaryการระคายเคืองเบื้องต้น, การแพ้แบบปฐมภูมิ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
irritationHer mood graduated to irritation.
irritationThere was no irritation on his part.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความหงุดหงิด(n) moodiness, See also: irritation, sullenness, Ant. ความปลอดโปร่ง, ความสบายใจ, Example: ความเติบใหญ่ของกองทัพแดงสร้างความหงุดหงิดแก่เจียงไคเช็กเป็นที่สุด, Thai Definition: การมีอารมณ์ฉุนเฉียว โกรธง่าย
การระคายเคือง(n) irritation, Example: การสูดแอมโมเนียมฟอร์มาลินเข้าไปทำให้เกิดการระคายเคืองและการอักเสบของระบบทางเดินหายใจ
ความรำคาญ(n) annoyance, See also: irritation, bother, Syn. ความเบื่อหน่าย, Example: คุณแม่บ่นมากจนทำให้ลูกๆ เกิดความรำคาญ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ความโกรธ[khwām krōt] (n) EN: anger ; wrath ; rage ; indignation ; fury  FR: colère [f] ; courroux [m] ; furie [f] ; rage [f] ; énervement [m] ; irritation [f] ; exaspération [f] ; agacement [m]
ความรำคาญ[khwām ramkhān] (n) EN: annoyance ; irritation ; bother  FR: ennui [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
IRRITATION IH2 R IH0 T EY1 SH AH0 N
IRRITATIONS IH2 R IH0 T EY1 SH AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
irritation (n) ˌɪrɪtˈɛɪʃən (i2 r i t ei1 sh @ n)
irritations (n) ˌɪrɪtˈɛɪʃənz (i2 r i t ei1 sh @ n z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Reizung {f}; Irritation {f} | Reizungen {pl}irritation | irritations [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
炎症[えんしょう, enshou] (n) inflammation; irritation; (P) [Add to Longdo]
苛々(P);苛苛;刺々(oK);刺刺(oK)[いらいら, iraira] (adv,n,vs,adv-to) (uk) getting nervous; irritation; (P) [Add to Longdo]
苛立ち;いら立ち[いらだち, iradachi] (n) irritation [Add to Longdo]
焦燥[しょうそう, shousou] (n,vs) impatience; uneasiness; irritation; (P) [Add to Longdo]
中っ腹[ちゅうっぱら;ちゅっぱら, chuuppara ; chuppara] (n) anger (held in check); irritation; rage [Add to Longdo]
憤悶[ふんもん, funmon] (n,vs) (arch) (See 憤懣) anger; resentment; indignation; chagrin; irritation [Add to Longdo]
憤懣;忿懣[ふんまん, funman] (n,vs) anger; resentment; indignation; chagrin; irritation [Add to Longdo]
癪の種;しゃくの種[しゃくのたね, shakunotane] (n) irritant; cause of irritation; cause of annoyance [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 irritation
   n 1: the psychological state of being irritated or annoyed [syn:
      {irritation}, {annoyance}, {vexation}, {botheration}]
   2: a sudden outburst of anger; "his temper sparked like damp
     firewood" [syn: {pique}, {temper}, {irritation}]
   3: (pathology) abnormal sensitivity to stimulation; "any food
     produced irritation of the stomach"
   4: the neural or electrical arousal of an organ or muscle or
     gland [syn: {excitation}, {innervation}, {irritation}]
   5: an uncomfortable feeling of mental painfulness or distress
     [syn: {discomfort}, {soreness}, {irritation}]
   6: unfriendly behavior that causes anger or resentment [syn:
     {aggravation}, {irritation}, {provocation}]
   7: the act of troubling or annoying someone [syn: {annoyance},
     {annoying}, {irritation}, {vexation}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top