ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

insensitive

IH2 N S EH1 N S AH0 T IH0 V   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -insensitive-, *insensitive*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
insensitive(adj) ไม่รู้สึก, See also: ตายด้าน, ที่ไม่ตอบสนอง, Syn. unfeeling, callous, Ant. sensitive

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
insensitive(อินเซน'ซะทิฟว) adj. ไม่รู้สึก,ตายด้าน,ขาดความรู้สึกไวต่อ., See also: insensitivity n., Syn. unfeeling, dull

English-Thai: Nontri Dictionary
insensitive(adj) ไม่รู้สึก,ตายด้าน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
insensitiveไม่อ่อนไหว, ไม่ไว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Insensitiveหมดความไว, ขาดความไว [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
insensitiveI dislike Chris because he is very rude and insensitive.
insensitiveShe is not so insensitive a girl as to laugh at a funeral.
insensitiveSoles of the feet are insensitive to heat and cold.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ตายด้าน[tāidān] (v) EN: be insensitive ; be blunted

CMU English Pronouncing Dictionary
INSENSITIVE IH2 N S EH1 N S AH0 T IH0 V
INSENSITIVE IH2 N S EH1 N S IH0 T IH0 V

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
insensitive (j) ˈɪnsˈɛnsətɪv (i1 n s e1 n s @ t i v)
insensitively (a) ˈɪnsˈɛnsətɪvliː (i1 n s e1 n s @ t i v l ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
empfindungslos {adj} | empfindungsloser | am empfindungslosesteninsensitive | more insensitive | most insensitive [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
がさつ[gasatsu] (adj-na) (1) crude; unrefinded; coarse; rough; (2) ill-mannered; rude; insensitive; tactless; boorish [Add to Longdo]
神経の鈍い[しんけいのにぶい, shinkeinonibui] (exp) insensitive; thick-skinned [Add to Longdo]
薄情者[はくじょうもの, hakujoumono] (n) insensitive person [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 insensitive
   adj 1: not responsive to physical stimuli; "insensitive to
       radiation" [ant: {sensitive}]
   2: deficient in human sensibility; not mentally or morally
     sensitive; "insensitive to the needs of the patients" [ant:
     {sensitive}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top