ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

indian hemp

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -indian hemp-, *indian hemp*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
indian hempสมุนไพรจำพวก dogbane (Apocynum cannabinum) ในอเมริกาเหนือรากของมันใบ้เป็นยาถ่ายและทำให้อาเจียน

Japanese-English: EDICT Dictionary
インド大麻[インドたいま, indo taima] (n) Indian hemp [Add to Longdo]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กัญชา(n) hashish, See also: marijuana, marihuana, Indian hemp, hemp, Example: ปัจจุบันกัญชาระบาดในหมู่วัยรุ่น, Count Unit: ต้น, แท่ง, Thai Definition: ชื่อไม้ล้มลุกชนิด Cannabis sativa Linn. ในวงศ์ Cannabidaceae ใบมนแฉกลึกเข้าไปทางก้านหลายแฉก ดอกเขียวใช้สูบปนกับยาสูบ มีสรรพคุณทำให้มึนเมา

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[qǐng, ㄑㄧㄥˇ, ] Indian mallow (Abutilon theophrasti); Indian hemp (cannabis), #193,370 [Add to Longdo]
苘麻[qǐng má, ㄑㄧㄥˇ ㄇㄚˊ, ] Indian mallow (Abutilon theophrasti); Indian hemp (cannabis) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Indian hemp
   n 1: source of e.g. bhang and hashish as well as fiber [syn:
      {Indian hemp}, {Cannabis indica}]
   2: valuable fiber plant of East Indies now widespread in
     cultivation [syn: {kenaf}, {kanaf}, {deccan hemp}, {bimli},
     {bimli hemp}, {Indian hemp}, {Bombay hemp}, {Hibiscus
     cannabinus}]
   3: Canadian dogbane yielding a tough fiber used as cordage by
     Native Americans; used in folk medicine for pain or
     inflammation in joints [syn: {Indian hemp}, {rheumatism
     weed}, {Apocynum cannabinum}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top