ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

inattention

IH2 N AH0 T EH1 N CH AH0 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -inattention-, *inattention*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
inattention(n) การปล่อยปละละเลย, See also: การขาดความเอาใจใส่, Syn. carelessness, negligence, Ant. attention, care

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
inattention(อินอะเทน' เชิน) n. การไม่สนใจ, การขาดความสนใจ, Syn. negligence

English-Thai: Nontri Dictionary
inattention(n) ความไม่ตั้งใจ,ความไม่สนใจ

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Inattentionไม่สนใจ [การแพทย์]
Inattention, Selectiveการไม่มีสมาธิเฉพาะในสิ่งที่ทำให้เกิดความกังวล [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
inattentionSlight inattention can cause a great disaster.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ความไม่ตั้งใจฟัง[khwām mai tangjai fang] (n, exp) FR: inattention [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
INATTENTION IH2 N AH0 T EH1 N CH AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
inattention (n) ˌɪnətˈɛnʃən (i2 n @ t e1 n sh @ n)

Japanese-English: EDICT Dictionary
上の空;うわの空[うわのそら, uwanosora] (adj-na,n) inattention; absent-mindedness [Add to Longdo]
注意散漫[ちゅういさんまん, chuuisanman] (n) (See 注意力散漫) inattention; distraction; mind-wandering [Add to Longdo]
注意力散漫[ちゅういりょくさんまん, chuuiryokusanman] (n) (See 注意散漫) inattention; distraction; mind-wandering [Add to Longdo]
不衛生[ふえいせい, fueisei] (adj-na,n) unsanitary condition; lack of hygienic care; inattention to hygiene; unhygienic conditions [Add to Longdo]
不注意[ふちゅうい, fuchuui] (adj-na,n) carelessness; inattention; thoughtlessness; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  inattention
      n 1: lack of attention [ant: {attending}, {attention}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top