ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

internee

IH2 N T ER0 N IY1   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -internee-, *internee*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
internee(n) ผู้ถูกกักขัง, See also: ผู้ต้องขัง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
internee(อินเทอนี') n. ผู้ถูกกักกันหรือกักขัง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
interneeผู้ถูกกักกัน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ผู้ถูกกักกัน[phū thūk kakkan] (n, exp) EN: internee

CMU English Pronouncing Dictionary
INTERNEE IH2 N T ER0 N IY1
INTERNEES IH2 N T ER0 N IY1 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
internee (n) ˌɪntɜːʳnˈiː (i2 n t @@ n ii1)
internees (n) ˌɪntɜːʳnˈiːz (i2 n t @@ n ii1 z)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  internee
      n 1: a person who is interned; "the internees were enemy aliens
           and suspected terrorists"

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top